นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลโครงการประกวดแบบการพัฒนาเขาพัทยาภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021

เมืองพัทยาร่วมกับภาคีพัฒนาเมืองพัทยา ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดแนวคิดการออกแบบพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา ภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” ชิงเงินรางวัล 385,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ทั้งนี้ได้มีนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจากการประกาศผลรางวัล โครงการประกวดแบบการพัฒนาเขาพัทยาภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021 นิสิตที่ส่งผลงานเข้าร่วมได้คว้ารางวัลชมเชย ประเภทนิสิต นักศึกษา ทีม AR-22 ชื่อทีม: ลาลาแลนด์(Lala Land) ประกอบด้วย นายศลาฆิน อติชาติ , นางสาวสิรินดา รุ่งเรือง นางสาวนัฐมล โยคะนิล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล อาจารย์ผู้ดูแล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์ การถัก อาจารย์วรวิทย์ จันทเดช อาจารย์เมทินี โคตรดี และพี่ๆจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์ (RCDC)

ประสานงาน/ภาพ :  ปิยะนุช อินทร์พรหม
ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »