บันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย” เมื่อเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน  ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่จะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์
ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

ภาพกิจกรรมการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »