arch

โครงการ “กล้าใหม่… ใฝ่รู้” เปิดรับสมัครแล้ว!!!

csr-challenge13

การแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้”ปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ วันนี้ – 10 ตุลาคม 2561 โครงการที่เป็นเวทีโอกาส เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกช่วงวัย และทุกระดับชั้นการศึกษา พร้อมปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี มีวินัย และความรับผิดชอบต่อสังคม แนะนำการสมัคร ทีมที่จะเข้าร่วมแข่งขัน Click เลือกระดับการแข่งขันที่ต้องการสมัคร และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.scbchallenge13.com E-Mail Login และ Password ที่ลงทะเบียนไว้ ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบกรอกใบสมัคร และแก้ไขข้อมูล การกรอกใบสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านใส่ข้อมูลครบถ้วน และ Click ส่งใบสมัคร ท่านจะได้รับ E-Mail ยืนยันการสมัครจากโครงการ ตาม E-mail Login ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ติดต่อสอบถาม ระดับประถมศึกษา : 065-170-8654 ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. : 065-170-8657 ระดับอุดมศึกษา / ปวส. : 065-170-8658 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามลิงค์นี้ : http://www.scbchallenge13.com/main.php ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ  “ระดับอุดมศึกษา …

Read More »

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัว และปรับตัวเข้าสู่การฝึกงาน , การเตรียมตัว และปรับตัวเข้าสู่การทำงาน ปฏิบัติงานวิชาชีพ และกรณีศึกษาการออกแบบ และการก่อสร้างอาคาร โดยคุณเมธา คล้ายแก้ว

18-09-61_2

สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ คุณเมธา คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการ Vice President บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม วุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ศิษย์เก่า รุ่น 1 สาขา สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ——————————————— วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.-16.30 น. สถานที่ ห้องบรรยาย AR-201 (ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร) ——————————————— เรื่อง การเตรียมตัว และปรับตัวเข้าสู่การฝึกงาน (ปี 4) เรื่อการเตรียง มตัว และปรับตัวเข้าสู่การทำงาน ปฏิบัติงานวิชาชีพ (ปี 5) เรื่อง กรณีศึกษาการออกแบบ และการก่อสร้างอาคาร …

Read More »

นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส. คว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบคอลเลคชั่นใหม่ของ Twinings Tumbler

4

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับคุณณัฐกานต์  ราชวงศ์  นิสิตชั้นปีที่ 5  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่ได้คว้ารางวัลที่ 1  จากการประกวดออกแบบคอลเลคชั่นใหม่ของ Twinings Tumbler  ซึ่งมีการประกาศผลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ภาพ/แจ้งข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์  นิมิตศิริวัฒน์ ภาพจากกิจกรรมการประกวด

Read More »

บรรยายพิเศษในห้วข้อ “Bamboo for Design and Architecture” โดย อาจารย์ จุลพร นันทพานิช

img_8361

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเกียรติจากอาจารย์ จุลพร นันทพานิช  เดินทางมาบรรยายพิเศษในห้วข้อ “Bamboo for Design and Architecture”  ณ  ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งมีอาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความสำคัญของกิจกรรมคือ  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ไม้ไผ่เพื่องานออกแบบและสถาปัตยกรรม  และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนด้านการออกแบบจากวัสดุท้องถิ่น  สำหรับนิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมภายใน  สถาปัตยกรรรมผังเมือง  ภูมิสถาปัตยกรรม และนฤมิตศิลป์  ทั้งนี้มีคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายครั้งนี้จำนวนมาก ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษ    

Read More »

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา 2561

img_7834

ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง  ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่วันที่ 13 กันยายน 2561  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมโบราณแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่นิสิตในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง , วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในห้วข้อ “Bamboo for Design and Architecture” โดย อาจารย์ จุลพร นันทพานิช

12-09-61_1

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในห้วข้อ “Bamboo for Design and Architecture” โดย อาจารย์ จุลพร  นันทพานิช ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ทรงคุณ อัตถากร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

อาจารย์คณะสถาปัตยฯ เข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14

7

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบรางวัลนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน : 50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned” พร้อมกล่าวปิดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ซึ่งจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 180 เรื่อง จำแนกเป็น การนำเสนอภาคบรรยาย 94 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 86 เรื่อง โดยมีการประกวดผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้ส่งผลงานนำเสนอในครั้งนี้ด้วย  โดยได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทบรรยาย สาขาบริการวิชาการ ดีเด่น ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมหนองเรือ : องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย …

Read More »

เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง และ บวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

10-09-61_1

เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิต ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง และ บวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดการดังนี้ ๐๖.๐๐ น. ตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป ๐๙.๐๐ น. พิธีครอบครูช่าง ๑๑.๐๐ น. พิธีไหว้ครู ๑๒.๐๐ น. พิธีบวงสรวงกลอง ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร (โปรแกรม BEC)

12-09-61_2

ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร  (โปรแกรม BEC) จะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณจิรวดี (089-4947997)

Read More »
 
Translate »