arch

คอร์สเรียนออนไลน์ การจัดที่ทำงานด้วยตนเอง ตามหลักฮวงจุ้ยยุค DISRUPTION โดย ผศ.ชัยนันท์ พรหมเพ็ญ (อ.น็อค)

untitled-1

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. คอร์ส 2 ชั่วโมง สอนผ่าน Google meet ลงทะเบียนได้ที่ https://arch-info.msu.ac.th/course/  

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุมาภรณ์ บุพไชย และอาจารย์ประสิทธิ์ สว่างศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

31-07-63_4_resize

คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุมาภรณ์ บุพไชย และอาจารย์ประสิทธิ์ สว่างศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

Read More »

ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2563

img_0357_resize

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ วัดชัยจุมพล (บ้านขามเรียง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และสำนักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป  ร่วมในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จากนั้นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป  ได้ร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม พร้อมทั้งภัตตาหารเพล ถวายแก่วัดชัยจุมพล (บ้านขามเรียง)  ซึ่งกิจกรรมถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในองค์กรได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมรัง ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน  

Read More »

ปฐมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา 2563 วิถีใหม่ แบบ New Normal

img_0304

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี  ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนิสิต ผู้บริหาร บุคลากรก่อนเข้าสถานที่อย่างเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง นั่งในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและให้โอวาทแก่นิสิตทุกชั้นปี  พร้อมแนะนำผู้บริหาร  คณาจารย์และคณาอาจารย์  แล้วนำเสนอผลงานเด่นของคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบ  และได้มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้กับนิสิตที่เรียนดี นักกิจกิจกรรมดีเด่น นิสิตที่ชนะการประกวด/สโมสรนิสิตชุดเดิม  นอกจากนี้ยังได้เกียรติจากศิษย์เก่าร่วมเสวนาออนไลน์และแบ่งประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและประสบการณ์ทำงาน อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนิสิตใหม่และนิสิตที่จะจบการศึกษาเพื่อออกไปสู่การทำงานต่อไปในอนาคต  และนอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำฝ่ายสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชุดปัจจุบันเพื่อให้นิสิตทุกชั้นปีได้รับทราบอีกด้วย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา 2563  

Read More »

ถวายเทียนพรรษา -ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

0-1

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา -ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดย พระเทพวัชราภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประธานสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง (ธรรมยุต) จากนั้นอธิการบดีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ถวายแก่วัดมหาชัยพระอารามหลวง และวัดป่าวังเลิง ในช่วงท้าย อธิการบดีมอบเทียนพรรษาให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปถวายตามวัดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายรวม 24 วัด กิจกรรมถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 …

Read More »

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 ประจำปีการศึกษา 2563 วิถีใหม่ แบบ New Normal

img_0184

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งเป็นนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละสาขา พร้อมยังแนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนและนำเสนอผลงานเด่นของคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบ นอกจากนี้นิสิตยังได้รับข้อแนะนำการปฏิบัติในการติดต่อประสานงานพร้อมทั้งชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับกับบุคคลากรฝ่ายงานต่างๆ เช่น งานวิชาการ และงานพัฒนานิสิต และยังได้ชี้แนะแนวทางการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อนิสิตเกิดปัญหาระหว่างการศึกษาให้กับนิสิตได้รับทราบด้วย นอกจากนี้นิสิตยังได้แยกกลุ่มพบคณาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชาเพื่อรับฟังการชี้แจงและทำความเข้าใจในแต่ละสาขาวิชาที่เรียน  ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนิสิต ผู้บริหาร บุคลากรก่อนเข้าสถานที่อย่างเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง นั่งในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ แล้วยังเป็นกิจกรรมที่ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงรูปแบบออนไลน์ไปยังห้องต่างๆเพื่อเว้นระยะห่างให้นิสิตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 อีกด้วย  ทั้งนี้นิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ทั้งหมดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 399 คน  โดยจำแนกจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ตามสาขา ได้ดังนี้ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR) …

Read More »

พิธีไหว้พระพิฆเนศ ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส

img_0086

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.09 น. สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดพิธีไหว้พระพิฆเนศ ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธี ทั้งนี้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สมาคมศิษย์เก่าจึงได้จัดพิธีไหว้พระพิฆเนศซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นเครื่องเคารพบูชาของคณะฯ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าฯ ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เคารพบูชา นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนการสอนในเชิงช่าง ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย รวมถึงการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องด้วย ประสานงาน : ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

img_0062

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ผู้บริหารซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  คณาจารย์ บุคลากร สมาคมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาและเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเป็นการระลึกถึงประวัติความเป็นมาของคณะ และเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความรัก ความผูกพันของคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่มีต่อองค์กร อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา  

Read More »

การจัดการความรู้ (KM) การจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์

img_0002

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง (JADC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงประโยชน์ ในการเป็นสื่อส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการเพื่อสังคม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงมีความประสงค์จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาการดำเนินการวารสารฯ เพื่อเป็น สื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง การออกแบบและงานสร้างสรรค์ และในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย มุ่งเน้นงานวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง นักศึกษา นักวิชาการจาก สถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการอิสระ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง วิชาการและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  จึงได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) การจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม AR215-1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การจัดการระบบวารสารให้ได้มาตรฐาน และเพื่อเตรียมตัวการนำวารสารเข้าฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา (บรรณาธิการวารสารมนุษย์กับสังคม)  และอาจารย์ปภาวรินทร์ วรหิน (เลขานุการวารสารมนุษย์กับสังคม) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  การเตรียมความพร้อมของวารสารเพื่อรับการประเมิน และการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ …

Read More »
Translate »