arch

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศกาลของขวัญ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 “นฤมิตพิศวงลงทะเล” Gift & Design Festival 2018

26814997_1163641467072294_544374829672577470_n

มาแล้วววววววจ้า ✨เทศกาลของขวัญ✨ ของทำมือ อาหาร ดนตรีและแฟชั่นโชว์วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ นี้ ‼️ณ ลานหน้าศูนย์หนังสือ มมส.ใหม่  งานเริ่ม 17.30 น. เป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย พร้อมทั้งแจกของรางวัลอีกเพียบ มาร่วมสนุกไปกับงานด้วยกันน้าา 😉❤️ #นฤมิตพิศวงลงทะเล #MSUgift15 —– สำหรับผู้ที่สนใจจองล็อคขายของสามารถจองได้ที่นี่ เร็ว ๆ นี้

Read More »

ประชาสัมพันธ์ Darmasiswa Scholarship กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย

ด้วย Informatics and Business Institute ประเทศอินโดนีเซีย  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Darmasiswa Scholarship โดยได้รับสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศอินโนีเซีย โดยรับสมัครออนไลน์ : 18 ธันวาคม 2560 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 สอบสัมภาษณ์ ณ สถานทูตอินโดนีเซีย : 19 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Reli Yanto อีเมล reliyanto@gdarmajaya.ac.id Download  รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการ “Asia Summer Program 2018” ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ด้วย Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Asia Summer Program 2018  โดยกำหนดจัดในวันที่ 9 – 28 กรกฎาคม 2561  ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี  เพื่อเปิดเป็นการโอกาสให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้วัฒนธรรม ทั้งนี้อาจารย์ – นิสิตที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ Ms.Jeonghee Kim  หรือ E-Mail : international@dongseo.ac.kr  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 Download  รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

ประกาศรรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนเงินรายได้ งบประมาณ 2561

ประกาศรรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” งบประมาณ 2561 ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 10 – 24 ม.ค.61 รับใบสมัครได้ที่งานพัฒนานิสิต สำนักงานเลขานุการคณะฯ (พี่ปีย่า) ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาจาก บริษัท Shma

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนการศึกษาจาก บริษัท Shma” รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีที่เรียนดี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 4 ทุน โดยสมัครตั้งแต่บัดดี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 ขอใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนานิสิต ห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ (พี่ปีย่า) ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนการศึกษาจาก บริษัท Shma”

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนการศึกษาจาก บริษัท Shma” รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีที่เรียนดี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 4 ทุน โดยสมัครตั้งแต่บัดดี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 ขอใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนานิสิต ห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ (พี่ปีย่า) ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม รายละเอียดเพิ่มเติม  

Read More »

ประกาศรรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” งบประมาณ 2561

ประกาศรรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” งบประมาณ 2561 ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 10 – 24 ม.ค.61 รับใบสมัครได้ที่งานพัฒนานิสิต สำนักงานเลขานุการคณะฯ (พี่ปีย่า) ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม รายละเอียดเพิ่มเติม  

Read More »

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560

img_2226

ด้วยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย และกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  กองทะเบียนและประมวลผล  ได้กำหนดการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (Road Show)  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  ได้ลงพื้นที่ยังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ ห้องประชุม AR116  ซึ่งได้รับการต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากร  ด้วยความเล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อการนำหลักการมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป ผู้ประสานงาน : ละเอียด โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »