arch

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการทำหุ่นจำลอง (model)

121982392_648904359110214_8307649737646125041_o

MODEL DAY กิจกรรมการทำหุ่นจำลอง (model) เป็นการทำความเข้าใจการขึ้นรูปจากงาน 2 มิติ สู่งาน 3 มิติ เพื่อที่จะใช้ไปเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสาระของงานออกแบบ กระบวนการตัดหุ่นจำลอง(model) จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่รายวิชา การนำเสนอผลงาน(presentation) ของชั้นปี1 สาขา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม ต้องเรียนรู้ถึงการวางแผน ในการตัด และประกอบชิ้นส่วนต่างๆจนขึ้นรูปเป็นสถาปัตยกรรม อีกทั้งการจัดการทั้งการทำโมเดลและการจัดการคนในกลุ่มเพื่อให้ได้เป็นพื้นฐาน เรียนรู้ปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้น และนำไปพัฒนาใช้กับงานโมเดลอื่นๆในอนาคตได้ต่อไป ที่มา : Facebook- สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ https://www.facebook.com/193913204609334/posts/648906339110016/ ประชาสัมพันธ์ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

การบรรยายพิเศษวิชาสถาปัตยกรรมอีสาน ในหัวข้อ “เฮ็ด สถาปัตยกรรมอีสานให้ร่วมสมัย”

121573750_3401255936624420_2325903091072769093_o

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “เฮ็ด สถาปัตยกรรมอีสานให้ร่วมสมัย” โดยวิทยากร คุณเต้ย-ปองพล ยุทธรัตน์ แห่งเฮ็ดสตูดิโอ อุดรธานี  ขอขอบคุณพี่เต้ยที่ได้มาให้ความรู้และแรงบันดาลใจกับน้องๆ และคณาจารย์ ด้วยการถ่ายทอดและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างสนุกและเป็นกันเอง เล่าถึงการคิดบวก การลงมือทำ รับฟังผู้คน การเรียนรู้ตลอดเวลาและหลากหลายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ “…การจะเฮ็ด สถาปัตยกรรมอีสานให้ร่วมสมัยก็ขึ้นกับมุมมองของผู้ออกแบบกับโจทย์ปัญหา ณ ปัจจุบัน ขอให้ศึกษาและแม่นยำใน มรดกภูมิปัญญาที่มี หรือค้นคว้ามา จากนั้น หาความเหมาะสมในการ “อนุรักษ์”หรือ”ต่อยอด” สิ่งเหล่านั้นในบริบทของปัจจุบัน…” และทิ้งท้ายว่า การกลับมาทำงานที่บ้านเกิดนั้น มันท้าทายและมีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ไม่ต่างกับทำที่เมืองใหญ่ ที่มา : สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประชาสัมพันธ์ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษวิชาสถาปัตยกรรมอีสาน

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ทอดถวายวัดดอนสวน

img_1104_resize

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. มีขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมเดินในขบวนแห่องค์กฐิน ซึ่งในปีนี้ จัดให้มีเเห่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มจากเส้นทางตลาดน้อย เลี้ยวขวาข้ามสะพาน ผ่านคณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ เลี้ยวขวาผ่านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ เลี้ยวขวาผ่านหอพักนิสิต เเล้วเข้าสู่ที่ตั้งองค์กฐินสามัคคี บริเวณตลาดน้อย ทั้งนนี้คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  ได้นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำต้นเงินเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย ภาพ : อภิราม  ทามแก้ว , วุฒิไกร ป้อมมะรัง ข่าว :  วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

งาน Special Talk ครั้งที่4 “การออกแบบริการกับงานสถาปัตยกรรม (Service Design & Architecture)”

120818186_3357393807677300_3972121017435900331_o

จบลงไปแล้วสำหรับงาน Special Talk ครั้งที่4 จัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา  หัวข้อ Spacial Talkในครั้งนี้คือ การออกแบบริการกับงานสถาปัตยกรรม (Service Design & Architecture) โดย คุณชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ (พี่กิ๊ฟ) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น (CEA) จัดขึ้นโดยกลุ่มสถาปนิก เฮ็ด-ดี . และในครั้งนี้ว่าที่บัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ร่วมกับว่าที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง Rookie of the Year ได้แก่ พี่มิ้วAR โครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเล จังหวัดกระบี่ พี่อ้นLA โครงการออกแบบวางผังศูนย์บําบัดผู้ป่วยด้วยสุนัขและศูนย์ฝึกสุนัข อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ในงานยังมี10 Young Architects EP.1 สถาปนิกรุ่นใหม่นำผลงานมาร่วมแลกเปลี่ยนกันในงานนี้ด้วย เจอพี่ๆศิษย์เก่าจากสาขาสถาปัตยกรรมหลายท่านจากหลายๆบริษัทออกแบบ รอติดตามEP. ถัดไปได้เลยค่ะ . ขอบคุณกิจกรรมดีๆ และพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิดในและผลงานครั้งนี้อีกครั้งค่ะ ขอขอบคุณ: #สถาปนิกเฮ็ดดี ที่มา : สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประชาสัมพันธ์ : …

Read More »

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมคว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2563 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ภูมิภาคอีสาน

0

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมที่คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2563 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ภูมิภาคอีสาน  ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ รางวัลที่ 1  ได้แก่ นางสาวจิรัญญา กาญจนวิลานนท์  ชื่อโครงการ : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเล จังหวัดกระบี่ รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายปิยะวัฒน์ โพธิขำ  ชื่อโครงการ : จักรวาลคู่ขนาน : พื้นที่แห่งความเท่าเทียม นางสาวมลธิชา อ่อนสีดา  ชื่อโครงการ : ฮิปฮอป ฮับ รางวัลชมเชย  ได้แก่ นางสาว อภิญญา อุ่นศรีเพ็ง  ชื่อโครงการ : พื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกับแผ่นดินไหว ที่มา : Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

120177015_3313845505351568_9185862548457417118_o

1. กิจกรรมแนะแนวการรับสมัครฯ ณ โรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคอีสาน (ในระหว่างวันที่ 15-30 ต.ค.63) นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อคุณครูแนะแนวโรงเรียนของตนเอง เพื่อให้คุณครูส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน 2. กิจกรรม Open House เปิดบ้าน มมส (ในวันที่ 4 ธ.ค.63) นักเรียนสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองทาง QR Code หรือทางลิงค์ https://forms.gle/iNuqs86xVnhsfwHz8 เพื่อเข้าเยี่ยมชมทั้ง 19 คณะ ที่เปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัด ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และในรูปแบบ New Normal สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754377 หรือ คอมเม้นใต้โพสต์ และ ช่องทางแชท inbox

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564

119972614_3313847442018041_8413488574388871445_o

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ 1.2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ 4 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 1.3 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นต่ำ 4 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 1.4 ต้องเป็นนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการแก่สังคมที่มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจนและมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด 1.5 ต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาเท่านั้น สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754 377

Read More »

ผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตรนฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre – BACC)

1_resize

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre – BACC) นับเป็นนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์เต็มรูปแบบครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร ในชื่อว่า “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” มีภาพวาดพฤกษศาสตร์พืชพื้นเมืองไทยร่วมจัดแสดงจำนวนมาก ใช้พื้นที่จัดงานบริเวณผนังโค้งถึง ๓ ชั้น โดยเป็นผลงานของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ นักพฤกษศาสตร์ และศิลปินจากทั่วประเทศรวมเกือบ ๑๐๐ ท่าน  เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ โครงการ อพ.สธ. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงกำหนดจัดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน-๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้ชื่อว่า “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๓” โดยคาดหวังว่านิทรรศการจะเป็นสายใยยึดโยงความเข้าใจอันดีระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์และประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดความตระหนัก และความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณที่งดงามให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป โดยนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563 …

Read More »

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนิสิต ปีการศึกษา 2563

img_0977_resize

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 5 หลักสูตร สิ่งที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มุ่งหวังคือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามความต้องการของท้องตลาด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มเติมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการสนทนา การสื่อสาร ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง (Listening)  การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ภาษาอังกฤษ และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อนิสิตเอง  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวและสอดคล้องกับรายวิชา 0031 003 English for Specific Purposes ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน  จึงได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนิสิต ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้  โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ และปรับทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน การเรียน เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และการปฏิบัติงานอื่นๆและชีวิตประจำวันได้ …

Read More »

พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

img_0663_resize

ฝ่ายพัฒนานิสิตและคุณภาพบัณฑิตฯ โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  เมื่วันที่ 24 กันยายน 2563  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ซึ่งเป็นธรรมเนียมทุกปีการศึกษา  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู และทำพิธีอัญเชิญครูมาในพิธีเพื่อให้ศิษย์กราบไหว้เป็นศิริมงคล และเป็นการเสริมสร้างสิริมงคล ขวัญกำลังใจ แก่คณะฯ บุคลากร และนิสิต  และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีโบราณในการสืบทอดสายสกุลช่างในการมอบตัวเข้าเป็นศิษย์ขอเป็นผู้สืบทอดศิลปะ และเป็นการอนุรักษ์ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีโบราณอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำกิจกรรม รวมทั้งเห็นถึงคุณค่าและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  และเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่คณะฯ บุคลากร และนิสิต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพเคลื่อนไหว : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
Translate »