กิจกรรมการเรียนการสอน

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการทำหุ่นจำลอง (model)

121982392_648904359110214_8307649737646125041_o

MODEL DAY กิจกรรมการทำหุ่นจำลอง (model) เป็นการทำความเข้าใจการขึ้นรูปจากงาน 2 มิติ สู่งาน 3 มิติ เพื่อที่จะใช้ไปเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสาระของงานออกแบบ กระบวนการตัดหุ่นจำลอง(model) จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่รายวิชา การนำเสนอผลงาน(presentation) ของชั้นปี1 สาขา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม ต้องเรียนรู้ถึงการวางแผน ในการตัด และประกอบชิ้นส่วนต่างๆจนขึ้นรูปเป็นสถาปัตยกรรม อีกทั้งการจัดการทั้งการทำโมเดลและการจัดการคนในกลุ่มเพื่อให้ได้เป็นพื้นฐาน เรียนรู้ปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้น และนำไปพัฒนาใช้กับงานโมเดลอื่นๆในอนาคตได้ต่อไป ที่มา : Facebook- สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ https://www.facebook.com/193913204609334/posts/648906339110016/ ประชาสัมพันธ์ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

การบรรยายพิเศษวิชาสถาปัตยกรรมอีสาน ในหัวข้อ “เฮ็ด สถาปัตยกรรมอีสานให้ร่วมสมัย”

121573750_3401255936624420_2325903091072769093_o

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “เฮ็ด สถาปัตยกรรมอีสานให้ร่วมสมัย” โดยวิทยากร คุณเต้ย-ปองพล ยุทธรัตน์ แห่งเฮ็ดสตูดิโอ อุดรธานี  ขอขอบคุณพี่เต้ยที่ได้มาให้ความรู้และแรงบันดาลใจกับน้องๆ และคณาจารย์ ด้วยการถ่ายทอดและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างสนุกและเป็นกันเอง เล่าถึงการคิดบวก การลงมือทำ รับฟังผู้คน การเรียนรู้ตลอดเวลาและหลากหลายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ “…การจะเฮ็ด สถาปัตยกรรมอีสานให้ร่วมสมัยก็ขึ้นกับมุมมองของผู้ออกแบบกับโจทย์ปัญหา ณ ปัจจุบัน ขอให้ศึกษาและแม่นยำใน มรดกภูมิปัญญาที่มี หรือค้นคว้ามา จากนั้น หาความเหมาะสมในการ “อนุรักษ์”หรือ”ต่อยอด” สิ่งเหล่านั้นในบริบทของปัจจุบัน…” และทิ้งท้ายว่า การกลับมาทำงานที่บ้านเกิดนั้น มันท้าทายและมีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ไม่ต่างกับทำที่เมืองใหญ่ ที่มา : สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประชาสัมพันธ์ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษวิชาสถาปัตยกรรมอีสาน

Read More »

งาน Special Talk ครั้งที่4 “การออกแบบริการกับงานสถาปัตยกรรม (Service Design & Architecture)”

120818186_3357393807677300_3972121017435900331_o

จบลงไปแล้วสำหรับงาน Special Talk ครั้งที่4 จัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา  หัวข้อ Spacial Talkในครั้งนี้คือ การออกแบบริการกับงานสถาปัตยกรรม (Service Design & Architecture) โดย คุณชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ (พี่กิ๊ฟ) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น (CEA) จัดขึ้นโดยกลุ่มสถาปนิก เฮ็ด-ดี . และในครั้งนี้ว่าที่บัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ร่วมกับว่าที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง Rookie of the Year ได้แก่ พี่มิ้วAR โครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเล จังหวัดกระบี่ พี่อ้นLA โครงการออกแบบวางผังศูนย์บําบัดผู้ป่วยด้วยสุนัขและศูนย์ฝึกสุนัข อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ในงานยังมี10 Young Architects EP.1 สถาปนิกรุ่นใหม่นำผลงานมาร่วมแลกเปลี่ยนกันในงานนี้ด้วย เจอพี่ๆศิษย์เก่าจากสาขาสถาปัตยกรรมหลายท่านจากหลายๆบริษัทออกแบบ รอติดตามEP. ถัดไปได้เลยค่ะ . ขอบคุณกิจกรรมดีๆ และพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิดในและผลงานครั้งนี้อีกครั้งค่ะ ขอขอบคุณ: #สถาปนิกเฮ็ดดี ที่มา : สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประชาสัมพันธ์ : …

Read More »

โครงการอบรมเเนวทางการจดสิทธิบัตรเเละอนุสิทธิบัตรสำหรับผลงานออกเเบบเเละนวัตกรรม

8_resize

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 – 16.00  แผนงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดโครงการอบรมเเนวทางการจดสิทธิบัตรเเละอนุสิทธิบัตรสำหรับผลงานออกเเบบเเละนวัตกรรม  ณ ห้องประชุม AR116 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น และการรักษาสิทธิประโยชน์ของการประดิษฐ์ นอกจากนี้อาจารย์ และนิสิตยังสามารถเขียนร่างคำขอและยื่นจดทะเบียนการจดสิทธิบัตรแลอนุสิทธิบัตรได้ โดยมีวิทยากรในการบรรยาย คือ นางสาววันวิสาข์ บุญกล้า ตัวแทนสิทธิบัตร จากศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : จุฑาณัฐ สินธุศิริ ภาพกิจกรรมอบรม  

Read More »

ตัวอย่างผลงานการนำเสนอการออกแบบโรงเเรมริมเเม่น้ำ ในนรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 (Interior Architectural Design 4) ปีการศึกษา 2/2562

1

  ตัวอย่างผลงานการนำเสนอการออกแบบโรงเเรมริมเเม่น้ำ ในนรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 (Interior Architectural Design 4) ปีการศึกษา 2/2562 ของนิสิตสถาปัตยกรรมภายในชั้นปีที่ 3 (3IA) ข่าว : สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ภาพ : สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

Read More »

ผลงานการเขียนแบบก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมบางส่วนของนิสิตชั้นปีที่ 4

92146264_2866895180060501_3864648144587325440_o

ในรายวิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง 5 โดยนิสิตนำผลงานออกแบบอาคารคอนโดมิเนียมจากรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมมาใช้เป็นต้นแบบในการเขียนแบบก่อสร้างโดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit เคดิต: https://www.facebook.com/Darchitecturemsu/ ผลงานของ นางสาวประภาภรณ์ สีเนหะวัฒนะ ผลงานของ นางสาวมาริสา คุ้มหอม ผลงานของ นายวัชระ มอญขาม ผลงานของ นางสาวนภาพร สีทา ผลงานของ นายกฤษดา เครือแก้ว ผลงานของ นายเจตนิพิฐ ธรรมวิเศษ ผลงานของ นายธนาธรณ์ หล้าบุดดา ผลงานของ นายสุรศักดิ์ อินทศรี ผลงานของ นางสาวจารวี ทุยเวียง ผลงานของ นางสาวนุชนาฎ กันยา

Read More »

ผลงงานการออกแบบของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม รายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2 (AD2)

91705865_2849696018447084_1928822890115891200_o

โครงการ : ปั้นสุข สตูดิโอ ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงใหม่ องค์ประกอบโครงการ : บ้านพักอาศัยสองสามีภรรยาศิลปินเซรามิก / สตูดิโอปั้นดิน+สอน / คาเฟ่ / Guest Houst ดูผลงานทั้งหมด: https://www.facebook.com/pg/Darchitecturemsu/

Read More »

ตัวอย่างผลงานนำเสนอการออกแบบวางผังโครงการเพื่อพัฒนาโครงการบริการนิสิต บุคลากรและประชาชน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

92267598_2864592890290730_8888569848548818944_o

ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 6 (ARCHITECTURAL DESIGN 6) ปีการศึกษา 2562 เคดิต: https://www.facebook.com/Darchitecturemsu/  

Read More »

ผลงานนิสิตในรายวิชา Urban Design Studio 2

91594400_870486160044168_5237158476496502784_o

1) ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า พื้นที่สำคัญอันเป็นต้นกำเนิดของเมืองยโสธร 2) พื้นที่บริเวณวิมานพญาแถนและอ่างเก็บน้ำลำทวน พื้นที่สาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ของเมืองยโสธร เคดิต: https://www.facebook.com/UDArchMSU/

Read More »

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนิสิต

img_7404

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนิสิต  ณ ห้องประชุม AR 201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นิสิต และเพิ่มเติมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการสนทนา การสื่อสาร  ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง (Listening)  การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ภาษาอังกฤษ และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อนิสิตสำหรับนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ศิรินภา วงษ์ชารี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ

Read More »
Translate »