กิจกรรมการเรียนการสอน

ผลงานการเขียนแบบก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมบางส่วนของนิสิตชั้นปีที่ 4

92146264_2866895180060501_3864648144587325440_o

ในรายวิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง 5 โดยนิสิตนำผลงานออกแบบอาคารคอนโดมิเนียมจากรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมมาใช้เป็นต้นแบบในการเขียนแบบก่อสร้างโดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit เคดิต: https://www.facebook.com/Darchitecturemsu/ ผลงานของ นางสาวประภาภรณ์ สีเนหะวัฒนะ ผลงานของ นางสาวมาริสา คุ้มหอม ผลงานของ นายวัชระ มอญขาม ผลงานของ นางสาวนภาพร สีทา ผลงานของ นายกฤษดา เครือแก้ว ผลงานของ นายเจตนิพิฐ ธรรมวิเศษ ผลงานของ นายธนาธรณ์ หล้าบุดดา ผลงานของ นายสุรศักดิ์ อินทศรี ผลงานของ นางสาวจารวี ทุยเวียง ผลงานของ นางสาวนุชนาฎ กันยา

Read More »

ผลงงานการออกแบบของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม รายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2 (AD2)

91705865_2849696018447084_1928822890115891200_o

โครงการ : ปั้นสุข สตูดิโอ ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงใหม่ องค์ประกอบโครงการ : บ้านพักอาศัยสองสามีภรรยาศิลปินเซรามิก / สตูดิโอปั้นดิน+สอน / คาเฟ่ / Guest Houst ดูผลงานทั้งหมด: https://www.facebook.com/pg/Darchitecturemsu/

Read More »

ตัวอย่างผลงานนำเสนอการออกแบบวางผังโครงการเพื่อพัฒนาโครงการบริการนิสิต บุคลากรและประชาชน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

92267598_2864592890290730_8888569848548818944_o

ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 6 (ARCHITECTURAL DESIGN 6) ปีการศึกษา 2562 เคดิต: https://www.facebook.com/Darchitecturemsu/  

Read More »

ผลงานนิสิตในรายวิชา Urban Design Studio 2

91594400_870486160044168_5237158476496502784_o

1) ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า พื้นที่สำคัญอันเป็นต้นกำเนิดของเมืองยโสธร 2) พื้นที่บริเวณวิมานพญาแถนและอ่างเก็บน้ำลำทวน พื้นที่สาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ของเมืองยโสธร เคดิต: https://www.facebook.com/UDArchMSU/

Read More »

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนิสิต

img_7404

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนิสิต  ณ ห้องประชุม AR 201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นิสิต และเพิ่มเติมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการสนทนา การสื่อสาร  ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง (Listening)  การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ภาษาอังกฤษ และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อนิสิตสำหรับนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ศิรินภา วงษ์ชารี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ

Read More »

โครงการแนะนำโจทย์ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “SCG : The Challenge 2019 // Move towards a Circular way”

2

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สาขานฤมิตศิลป์  ได้จัดโครงการแนะนำโจทย์ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “SCG : The Challenge 2019 // Move towards a Circular way”  ณ ห้องบรรยาย AR205  โดยพี่ๆ ด้านการตลาดของบริษัท SCG ที่มาให้ข้อมูลรายละเอียดการออกแบบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์…พวกเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วย “รักษ์โลก” ได้ด้วยการคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชา “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และรายวิชา “การสร้างแบรนด์ (Brand Building) เตรียมพร้อมส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ #WRCA❤️ #นฤมิตศิลป์คณะสถาปัตยกรรมฯ ม.มหาสารคาม #เครือข่ายการออกแบบสร้างสรรค์กว้างไกล #อุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ทันสมัยและพร้อมสรรพ#อาจารย์ทุ่มเทใกล้ชิดแบบสุดๆ #ได้เรียนรู้กับนักออกแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง ภาพ/ข่าว : อาจารย์วีรพล เจียมวิสุทธิ์ ภาพกิจกรรมโครงการ  

Read More »

โครงการออกแบบรีโนเวท ‘ร้านสายใยฮัก หัตถกรรมลาว’

%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%991-4

ชื่อโครงการ : โครงการออกแบบรีโนเวท ‘ร้านสายใยฮัก หัตถกรรมลาว’ ผู้ออกแบบ :        1. นางสาวกรรณิการ์ ปั้นบำรุงสุข       นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน นางสาวชุตินันท์ มูลศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน นางสาวภัสราพร ศรีวงษา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน นายศิริชัย พรมหากุล นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม เจ้าของโครงการ : ศูนย์พัฒนาผู้หญิงพิการลาว (Lao Disabled Women Development Centre) ที่ตั้งโครงการ :     Rue Setthatirath, เวียงจันทร์, ลาว การออกแบบ :      เป็นโครงการอาสาสมัครออกแบบเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการออกแบบและปรับปรุงตึกแถว     1  คูหา ขนาดพื้นที่ 68.4 ตร.ม. ในย่านเมืองเก่าที่เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว ให้เป็นร้านขายของและผลงานจากศูนย์พัฒนาผู้หญิงพิการลาวซึ่งเป็นผลงานที่มาจากการส่งเสริมให้หญิงพิการมีอาชีพมีรายได้ใช้โดยงานส่วนใหญ่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์แต่ยังมีสินค้าอื่นเช่น ผ้า เซรามิก เตาถ่าน …

Read More »

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ศึกษาดูงานโครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุประดิษฐ์

1

คณะสถาปัตยกรรม-ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณ ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด (ในเครือ LPN) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ อาจารย์ ศิษย์เก่าและนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในการศึกษาดูงานโครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุประดิษฐ์ ซึ่งการดูงานในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทางด้านวิชาชีพกับคณาจารย์และนิสิตฯ ในอนาคต คณะฯ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ได้แก่ คุณบวรรัตน์ แขดวง (ผจก.โครงการ บ.LPS) คุณอมร คะณะศรี (ผจก.แผนกบริหารความปลอดภัย บ.LPS) คุณพิสุทธิ์ ขุมทอง (ผจก.โครงการ บ.ไตรกรุ๊ป รัชดา) คุณธนพล พรพัฒอุดม (วิศวกรโครงการ บ.ไตรกรุ๊ป รัชดา) และพี่ตูน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งให้ความรู้ พาศึกษาดูงานอาคาร ตลอดจนตอบข้อสงสัยต่างๆอย่างละเอียด ภาพ/ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ …

Read More »

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมได้จัดโครงการเผยแพร่นิทรรศการหลักสูตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น

59777653_2273405106057483_1874595002403782656_n

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดการเรียนการสอรายวิชาวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม (Thesis in Landscape Architecture) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2/2561 เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562  ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น  และบัดนี้การทำวิทยานิพนธ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิต จึงมีความประสงค์จัดโครงการจัดนิทรรศการเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมต่อบุคคลภายนอก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการจัดนิทรรศการครั้งที่ 2 ของหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม และเป็นนิทรรศการของนิสิตรุ่นที่ 4 โดยใช้ชื่อว่า “LAND HUNT” โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของตนเองเผลแพร่ต่อบุคคลภายนอก และเป็นการแสดงความรู้ความสามารถของตนเองในการทำงาน ทั้งกระบวนการคิด การออกแบบและการนำเสนอผลงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน การจัดนิทรรศการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของตนเองเผลแพร่ต่อบุคคลภายนอก และเป็นการแสดงความรู้ความสามารถของตนเองในการทำงาน ทั้งกระบวนการคิด การออกแบบและการนำเสนอผลงาน เพื่อให้คณะฯ และหลักสูตรเป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน การจัดนิทรรศการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน           การลงทะเบียน : …

Read More »

การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ รอบคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัล Thesis of the Year 2018 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับคณะ

dsc_4095

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดให้มีโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ปีการศึกษา 2/2561 รอบการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัล Thesis of the Year 2018 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับคณะ จำนวน 3 อันดับ ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201) ในการนี้ทางสาขาได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 7 ท่าน เพื่อร่วมตัดสินการคัดเลือกนิสิตได้รับรางวัลดังกล่าว ดังนี้ คุณคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย คุณราศี ทองเงิน สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ Sinthavone Daravong Vice Dean, Faculty of Architecture, National University of Laos …

Read More »
Translate »