กิจกรรมการเรียนการสอน

โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ที่ชะนะการประกวดแบบระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลที่ 2 และ นายอดิศักดิ์ เห็มวิพัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ที่ได้รับรางวัลที่ 3 จากโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการประหยัดพลังงาน เพื่อให้ได้ผลงาน บ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐานพร้อม BOQ  เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป download ฟรี เพื่อนำไปใช้เป็นแบบในก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานได้จริง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเวปไซต์ https://www.youngarchecohome.com/) ทั้งนี้นิสิตที่ผ่านการประกวดระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้เข้าร่วมโครงการในการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพในระดับประเทศต่อไป

Read More »

Senior Project in CA ปีการศึกษา 2563

Senior Project in CA ปีการศึกษา 2563#กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ#สาขานฤมิตศิลป์#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์สามารถติดตามผลงานของนิสิตทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/Creativeartsmsu #กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ#สาขานฤมิตศิลป์#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์สามารถติดตามผลงานของนิสิตทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/Creativeartsmsu ภาพ :: เพจ นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU.ข่าว :: ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

ผลงานการออกแบบในวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2 ของนิสิติชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม

ภาพบรรยากาศการ Jury ผลงานการออกแบบในวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2 ของนิสิติชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โครงการ Street Hub แหล่งพบปะของผู้คนที่หลงไหลในวัฒนธรรม Street ทั้งศิลปะ กีฬา ดนตรี แฟชั่น และอาหาร เป็นอาคารสาธารณะที่น้องๆปี 2 ได้ทดลองลงมือออกแบบครั้งแรก เพื่อฝึกทักษะการการจัดการพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานอาคารหลายกลุ่ม หลากหลายกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การกำหนดที่ว่างเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายและแตกต่างกันโดยใช้ภาษาทางสถาปัตยกรรมในการออกแบบที่ว่างสาธารณะที่แตกต่างจากบ้านพักอาศัย เชื่อมโยงความรู้จากวิชาพื้นฐานการออกแบบสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ขนาดใหญ่ขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น ฝากติดตามผลงานของน้องๆในโปรเจคต่อๆไป ในADที่โตขึ้น เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เพจสาขาสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

Read More »

บรรยากาศการเรียนวิชาBuilding Technology1 ของสาขาสถาปัตยกรรม

“ตึกสถาปัตย์สอนสถาปัตยกรรม” : เป็นคำกล่าวของสถาปนิกและอาจารย์ผู้ออกแบบตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์สันทนา และอาจารย์วิเชษฐ์ กับแนวคิดที่ว่านอกเหนือจากออกแบบพื้นที่รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว ยังรวมกิจกรรมละครคณะที่ให้ความสำคัญกับลานกลางเป็นที่พบปะของทุกสาขา และยังออกแบบโครงสร้างและงานระบบอาคารแบบเปิดเผยให้เห็น แยกสีและสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน ให้นิสิตได้เห็นได้เรียนรู้จากของจริง วันนี้รายวิชา building technology 1 ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก พี่ไก่ พี่ชัย พี่ต้อม ฝ่ายอาคารสถานที่คณะ ในการพาน้องๆสาขาสถาปัตยกรรมปี2 เดินชมพร้อมอธิบาย ตำแหน่งที่เหมาะสม การทำงาน หน้าที่ของอุปกรณ์ต่าง ๆของงานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ พร้อมทั้งยังให้ข้อคิดถึงการดูแลรักษาภายหลังจากการใช้งาน ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาBuilding Technology1 ของสาขาสถาปัตยกรรม

Read More »

ผลงานการเขียนแบบอาคารบ้านพักอาศัยโดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม

ผลงานการเขียนแบบอาคารบ้านพักอาศัยโดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit ของนิสิตชั้นปีที่ 2สาขาสถาปัตยกรรม ในรายวิชา Computer Aided Design 1 ติดตามผลงานจากการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆของสาขาสถาปัตยกรรมได้ที่เพจสาขา สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More »

ผลงานการออกแบบวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ของพี่ๆชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม Thesis Exhibition 2020: TimeMachineOfArchitecture

โดยการสตรวจวิทยานิพนธ์มีการแบ่งเป็น 4 ห้อง วันนี้นำผลงานของพี่ๆห้อง 1 มาฝากกัน ฝากกดไลค์กดแชร์เพจนิทรรศการเพื่อเป็นกำหลังใจให้พี่ๆปี5AR และติดตามผลงานของห้องอื่นๆที่รอคิวเผยแพร่ผลงานในลำดับต่อๆไป #Thesis_AR_Arch_MSU_2020#TimeMachineOfArchitecture

Read More »

การแลกเปลี่ยนเรื่องราว ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ การประยุกต์สู่การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย กรณีศึกษา สิมบ้านวังไฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 รายวิชา สถาปัตยกรรมอีสาน ได้จัดกิจกรรมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องราว ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการประยุกต์สู่การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย กรณีศึกษา สิมบ้านวังไฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม และงานออกแบบอื่นๆ ณ ห้องบรรยาย AR214 โดยได้รับเกียรติจาก พี่บอล ภัทราวุธ จึงเจริญ (ศิษย์เก่าสถาปัตย์ มมส.รุ่น 17) แห่ง NAKA design studio ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้รุ่นน้องได้เห็นถึงแนวทางหนึ่ง ของงานออกแบบที่สามารถไปปรับใช้กับงานเรียน หรืองานวิชาชีพ ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้สถาปัตยกรรมพื้นถินอีสาน ได้ถูกถ่ายทอดส่งต่อภูมิปัญญากันมาเป็นระยะเวลายาวนาน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ส่งผลต่อพลวัตทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่ภาคอีสาน กระบวนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริบทแวดล้อมชุมชน ในหลากหลายมิติ การถอดรหัสภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ที่สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมในอีสานได้ถูกหยิบยกมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม อันแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอขอบคุณ พี่บอล ภัทราวุธ จึงเจริญ (ศิษย์เก่าสถาปัตย์ มมส.รุ่น 17) แห่ง NAKA design studio ที่ได้สละเวลามาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์มา ณ โอกาสนี้ด้วย ที่มา …

Read More »

KANLAYANAWAT School Design Competition 2021

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้ง 5 คน ที่ผ่านการคัดเลือกและได้เข้านำเสนอผลงานต่อหน้าคณะผู้บริหาร คุณครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษา ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ภายใต้โครงการการประกวดแบบ “ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานด้านหน้าโรงเรียนระหว่างอาคาร 3 อาคาร 9 และอาคาร 100 ปี กัลยาณวัตร” จังหวัดขอนแก่น นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกผลงานและนำเสนอ มีรายชื่อดังนี้1.นายเดชฤทธิ์ พรมมา นิสิตชั้นปีที่ 52.นางสาวธนาทิพย์ วงศ์สวาสดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 33.นางสาววณิชชา อุ่นวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 34.นางสาวสิรินดา รุ่งเรือง นิสิตชั้นปีที่ 35.นางสาวสิริธร โบราณมูล นิสิตชั้นปีที่ 3โดยมีอาจารย์ธเนศ ฉัตรจุฑามณี และอาจารย์ศมลวรรณ วรกาญจน์ เข้าร่วมรับฟังและร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนกับทางผู้บริหารศึกษา ภาพการนำเสนอผลงาน

Read More »

ผลงานฝึกปฎิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในวิชา Computer Aided Design 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 2

ผลงานฝึกปฎิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในวิชา Computer Aided Design 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 2 ในครั้งนี้เป็นผลงานจากการฝึกใช้ Autodesk Revit เบื้องต้นในการเขียนองค์ประกอบโครงสร้างหลังคาอาคาร พร้อมแยกองค์ประกอบโครงสร้างหลังคาโดยใช้ Displace Elements

Read More »

ผลงานนิสิต สาขาสถาปัตยกรรม ปีที่4 วิชาสถาปัตยกรรมอีสาน จากกิจกรรมทัศนศึกษา ย่านเมืองเก่ากาฬสินธุ์

ผลงานจากกิจกรรมทัศนศึกษา ย่านเมืองเก่ากาฬสินธุ์ 17-18 ตุลาคม 2563 นิสิต สาขาสถาปัตยกรรม ปีที่4 วิชาสถาปัตยกรรมอีสาน เป็นการเรียนรู้สถาปัตยกรรม ชุมชนเมืองและวัฒนธรรมอยู่อาศัยโดยเรียนรู้จากสถานที่จริง พบปะกับผู้คน จากนั้นได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ในรูปแบบของการสำรวจ รังวัด จัดทำหุ่นจำลอง(Model) เพื่อส่งมอบแก่ เจ้าของบ้านและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการสร้างการเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป สำหรับผลงานดังกล่าวนี้นิสิตจะนำไปออกแบบต่อยอดในมุมมองร่วมสมัยของนิสิตต่อสถาปัตยกรรมนั้น ๆในรายวิชาเลือกสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น… โปรดติดตามผลงานต่อไปฮะ ขอขอบคุณ -คณาจารย์และนิสิตรายวิชาออกแบบชุมชนเมือง 2 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ที่ได้นำร่องการศึกษา พื้นที่เมืองกาฬสินธุ์มาก่อน -เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยท่านเลขาและท่านนายกเทศมนตรี -เจ้าของบ้านและอาคารทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อให้เข้าชมและถ่ายทอดข้อมูล -ครอบครัวคลังบุญครอง มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมค่ายสถาปัตย์สัญจร -ผศ.ดร.พลเดช ชวรัตน์ คณบดี ที่ช่วยเป็นธุระ ประสานงานเป็นอย่างดี -นิสิตและคณาจารย์ทุกท่าน ที่มา : FB-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภาพกิจกรรม

Read More »
Translate »