กิจกรรมนิสิต

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลจากการประกวดการออกแบบชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดตาก

2_resize

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563  กองประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษได้ประกาศผลรางวัลออกแบบ ชุดประจำจังหวัดศรีสะเกษ  โดยคุณนันทวัฒน์ สาหินกอง (นายนันทวัฒน์ เอพริลส์)  นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบชุดประจำจังหวัดศรีสะเกษ ในชุด “ราชินี 4 ชนเผ่า ” ซึ่งจะเป็นชุดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกวดบนเวที Miss Grand Thailand 2020  โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และได้รับเงินสนับสนุนในการจัดทำชุดประจำจังหวัดจากกองประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษ จำนวน 10,000 บาท นอกจากนี้นายนันทวัฒน์ สาหินกอง  ยังได้เป็นผู้ออกแบบและตัดเย็บชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดตาก ให้แก่ มิสแกรนด์ตาก 2020  ในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์  ชื่อชุด พนิดาเทวี อิสตรีต้านภัยโควิด  ที่จะมาสวมใส่โดย นางสาวพนิดา สาขาคำ  มิสแกรนด์ตาก 2020  โดยได้รับเงินสนับสนุนในการจัดทำชุดประจำจังหวัดจากกองประกวดมิสแกนด์ตาก จำนวนเงิน 20,000 บาท ภาพ : FB : มิสแกรนด์ศรีสะเกษ , มิสแกรนด์ตาก ข่าว …

Read More »

ปฐมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา 2563 วิถีใหม่ แบบ New Normal

img_0304

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี  ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนิสิต ผู้บริหาร บุคลากรก่อนเข้าสถานที่อย่างเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง นั่งในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและให้โอวาทแก่นิสิตทุกชั้นปี  พร้อมแนะนำผู้บริหาร  คณาจารย์และคณาอาจารย์  แล้วนำเสนอผลงานเด่นของคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบ  และได้มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้กับนิสิตที่เรียนดี นักกิจกิจกรรมดีเด่น นิสิตที่ชนะการประกวด/สโมสรนิสิตชุดเดิม  นอกจากนี้ยังได้เกียรติจากศิษย์เก่าร่วมเสวนาออนไลน์และแบ่งประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและประสบการณ์ทำงาน อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนิสิตใหม่และนิสิตที่จะจบการศึกษาเพื่อออกไปสู่การทำงานต่อไปในอนาคต  และนอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำฝ่ายสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชุดปัจจุบันเพื่อให้นิสิตทุกชั้นปีได้รับทราบอีกด้วย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา 2563  

Read More »

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 ประจำปีการศึกษา 2563 วิถีใหม่ แบบ New Normal

img_0184

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งเป็นนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละสาขา พร้อมยังแนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนและนำเสนอผลงานเด่นของคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบ นอกจากนี้นิสิตยังได้รับข้อแนะนำการปฏิบัติในการติดต่อประสานงานพร้อมทั้งชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับกับบุคคลากรฝ่ายงานต่างๆ เช่น งานวิชาการ และงานพัฒนานิสิต และยังได้ชี้แนะแนวทางการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อนิสิตเกิดปัญหาระหว่างการศึกษาให้กับนิสิตได้รับทราบด้วย นอกจากนี้นิสิตยังได้แยกกลุ่มพบคณาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชาเพื่อรับฟังการชี้แจงและทำความเข้าใจในแต่ละสาขาวิชาที่เรียน  ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนิสิต ผู้บริหาร บุคลากรก่อนเข้าสถานที่อย่างเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง นั่งในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ แล้วยังเป็นกิจกรรมที่ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงรูปแบบออนไลน์ไปยังห้องต่างๆเพื่อเว้นระยะห่างให้นิสิตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 อีกด้วย  ทั้งนี้นิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ทั้งหมดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 399 คน  โดยจำแนกจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ตามสาขา ได้ดังนี้ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR) …

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวดฯ

14

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังบริเวณเวทีกลาง หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเวทีจัดพิธีเปิดงานบุญผะเหวด และรับชมขบวนแห่ผะเหวดสันดรชาดก 13 กัณฑ์ จากนั้นมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน และในช่วงเย็นมีการแสดงมหรสพ หมอลำกลอนสมโภชบุญผะเหวด ณ บริเวณสวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล กล่าวว่า การจัดโครงการฮีตเดือน4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 -5 มีนาคม 2563 เพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ …

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดกิจกรรมค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 19

87833292_2881915551887424_1151166129998135296_o

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการจัดโครงการค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 21- 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้นิสิต อาจารย์และบุคลากร ในคณะฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือ ทำประโยชน์เพื่งสังคมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของปัจจัย และลงพื้นที่ทำงานจริงในการซ่อมแซม บูรณาการอาคารเรียน วัด ชุมชน เป็นต้น รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญากับชาวบ้าน ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย จึงได้เกิดโครงการค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 19 ขึ้น ภาพ : ค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 19 ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 19  

Read More »

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา 2562

img_7018

ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง  ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่วันที่ 5 กันยายน 2562  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมโบราณแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่นิสิตในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพเคลื่อนไหว : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

โครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

70156453_2545374625508311_5129102377843949568_n

ฝ่ายพัฒนานิสิตและสโมสรนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมและโครงการด้านต่างๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น การทบทวนและวางแผนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งภายใต้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรและสโมสรนิสิต เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรม ประกอบกับการกำหนดแผนงานตามภารกิจต่าง ๆ ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 23, 25,26 สิงหาคม 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และ Varee Valley ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ฝ่ายพัฒนานิสิตได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พัสดุและประกันคุณภาพการศึกษามาให้ความรู้แก่นิสิตด้วย ที่มา : FB : สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพกิจกรรม  

Read More »

ขอเเสดงความยินกับผู้ได้รับตำแหน่ง ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2562

67683199_2497771420268632_3136135662990786560_n

ขอเเสดงความยินกับผู้ได้รับตำแหน่ง ดาว-เดือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นตัวแทนคณะฯในการประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ดาว :: น้องซาร่า กวิสรา ศรีฟื้นผล สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เดือน :: น้องลีฟ อาริฟ แก้วสี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม รองอันดับ1 ดาว :: น้องเป๊กกี้ นนทิรา สุภานุชาติ สาขาสถาปัตยกรรม รองอันดับ1 เดือน :: น้องดอมดม ปิยะชาติ พลโลหะ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน รองอันดับ2 ดาว :: น้องปิ่นปัก ปณิตา โขพิมพ์ สาขานฤมิตศิลป์ รองอันดับ2 เดือน :: น้องดิว ชัยพร อันศิริ สาขานฤมิตศิลป์ POPULAR STAR 2019 :: ฝ่ายหญิง น้องซาร่า กวิสรา ศรีฟื้นผล สาขาสถาปัตยกรรมภายใน POPULAR …

Read More »

โครงการประชุมร้องเพลงเชียร์คณะประจำปีการศึกษา 2562

67458531_2432287436831853_8599262702621163520_o

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตย์ฯ ได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมร้องเพลงเชียร์คณะประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีกำหนดในการทำกิจกรรมในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562   ถึงวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 การจัดกิจกรรมประชุมร้องเพลงเชียร์ของคณะเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่คณะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตใหม่ด้วยกัน รวมทั้งรุ่นพี่ รวมถึงได้แสดงความเคารพต่อคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายในคณะเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี การดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนรู้ในการทำงานกับผู้อื่น มีการบูรณาการทางความคิดและการทำงาน มีวิจารณญาณ มีจิตสาธารณะ จริยธรรม รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กรอบแนวทางการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยมีสโมสรนิสิตคณะฝ่ายประธานเชียร์เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ ข่าว : นิกานต์ดา  ทองน้อย ภาพ : Arch Aperture ถาปัตย์เพ้อเจ้อ

Read More »

นิสิตร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมงาน ” ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส ” ประจำปี 2562

58441640_2318363354876107_5333465498837319680_o

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมงาน ” ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส ” ประจำปี 2562 ณ บริเวณอาคารพลศึกษา เสื้อผ้าหน้าผมโดย : คณิกาสราญ ดำเนินงาน : นิสิตชั้นปีที่ 1 และ ชมรมช่างศิลป์สถาปัตย์ Cr.ฮอยฮีตศิลป์ถิ่นสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพกิจกรรม  

Read More »
Translate »