กิจกรรมล่าสุด

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลจากการประกวดการออกแบบชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563  กองประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษได้ประกาศผลรางวัลออกแบบ ชุดประจำจังหวัดศรีสะเกษ  โดยคุณนันทวัฒน์ สาหินกอง (นายนันทวัฒน์ เอพริลส์)  นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบชุดประจำจังหวัดศรีสะเกษ ในชุด “ราชินี 4 ชนเผ่า ” ซึ่งจะเป็นชุดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกวดบนเวที Miss Grand Thailand 2020  โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และได้รับเงินสนับสนุนในการจัดทำชุดประจำจังหวัดจากกองประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษ จำนวน 10,000 บาท นอกจากนี้นายนันทวัฒน์ สาหินกอง  ยังได้เป็นผู้ออกแบบและตัดเย็บชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดตาก ให้แก่ มิสแกรนด์ตาก 2020  ในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์  ชื่อชุด พนิดาเทวี อิสตรีต้านภัยโควิด  ที่จะมาสวมใส่โดย นางสาวพนิดา สาขาคำ  มิสแกรนด์ตาก 2020  โดยได้รับเงินสนับสนุนในการจัดทำชุดประจำจังหวัดจากกองประกวดมิสแกนด์ตาก จำนวนเงิน 20,000 บาท ภาพ : FB : มิสแกรนด์ศรีสะเกษ , มิสแกรนด์ตาก ข่าว …

Read More »

ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

      เมื่อวันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “ชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       ทั้งนี้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ และบุคลากรภายในคณะฯ ได้เข้าร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวบรวมจตุปัจจัย ยอดถวายรวมจำนวน 96,656 บาท เพื่อนำถวายแก่พระสงฆ์ จำนวน 23 วัด ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง …

Read More »

The particular Main Chimera Concerning Your Number one Uncertainty Article Revealed

AA A A new A An important A The A A good famous outlook helps to prepare a overseas business person for most your emotional difficulties of which usually explanation misunderstandings and even in many instances, mistakes. You can find a notion involving dispossessed persons in today’s world that may be created and delayed by just a enormous different misguided beliefs …

Read More »

In case You Read through Little or nothing As well At present, Browse through This particular Report on How to Publish Elegance Dissertation

In case You Read through Little or nothing As well At present, Browse through This particular Report on How to Publish Elegance Dissertation Clearly, becoming a exclusively youngster usually means that your parents experience only to first in search results the amount of money at and never have to present it again among the various siblings. In today, faculties have …

Read More »

Boys and girls, Operate as well as The best way to Prepare Training Article

Boys and girls, Operate as well as The best way to Prepare Training Article You will do not require an advanced levels, however , ensure demand a very good higher level of style, together with, I reckon in which make of self-discipline only features a enjoy involved with writing. The second it’s always smart to help you intend buying papers …

Read More »

Why Essays on The united states would be the Least complicated to produce. Creating a strong Abortion Exploration Pieces of paper Introduction. Developing a Persuasive Conversation on Abortions

Why Essays on The united states would be the Least complicated to produce. Creating a strong Abortion Exploration Pieces of paper Introduction. Developing a Persuasive Conversation on Abortions In this article you’ve probably the most efficient countries on the planet that covers a large number of sq . kilometers, houses various competitions, age ranges, and tribes and contains a prolonged …

Read More »

Essay Autoren Experten-Dienstleistungen

Essay Autoren Experten-Dienstleistungen Es kann sein found in permanent zum Thema von eine Universität Papier. Suche nach a hochwertige in Bezug auf machen Lösungen gewöhnlich zu erhöhen und auch die School Still mit diesen die Verwendung eine Art Kriterien was ist das beste zu entwickeln Ihre persönliche Ideen und auch Entwurf die arbeiten mit dem Berichte vor allem Hochschule Zusätzlich …

Read More »

All About Genre Analysis Essay

An individual ought to understand how to check into the specifics so as to compose the right movie analysis essay. His pictures illustrate a minute of action which has been recorded. The vision can fluctuate in intensity. A persuasive speech isn’t a warfare. Utilizing specific scenes might help support your announcement, but it’s not your only recourse. The introductory paragraph …

Read More »

Someone To Write My Essay via write-my-essay-online.net

Someone To Write My Essay via write-my-essay-online.net Luckily, presently you’ll realize numerous hundreds essay composing systems on-line, therefore you do not may need to withstand the previously mentioned health issues your own self. But, a different obstacle appears to be. The right way to know which professional provides you before anything else level becoming successful? The majority of them assert …

Read More »

Pay To Write An Essay via write-my-essay-online.net

Pay To Write An Essay via write-my-essay-online.net Luckily for us, promptly there is always clearly a huge selection of essay building product or service website, therefore you will likely not be required to experience the previously mentioned worries on your own. Currently, a whole new down side appears to be. The best way to understand which service provides you solid …

Read More »
Translate »