กิจกรรมศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลการประกวดโครงการ CDD Young Designer Contest

นายสราวุธ สนิทไทย ศิษย์เก่าสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากโครงการ CDD Young Designer Contest โดยสำนักงานพัฒนาชุม ภายใต้คอนเเซ็ปต์ “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ EVERYDAY EVERYWEAR” ซึ่งชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล คือ  ชุด สราญ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000บาท พร้อมเกียรติบัตร  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนิสิตที่คว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มา ณ โอกาสนี้ด้วย  ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 Young Designer Contest “ผ้าไทยใส่ได้ทุกวันไม่เบื่อ” ผ้าประจำจังหวัดนครพนม

ศิษย์เก่าหลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 Young Designer Contest “ผ้าไทยใส่ได้ทุกวันไม่เบื่อ” ผ้าประจำจังหวัดนครพนม ผ้าฝ้ายทอยกมุกย้อมไม้มงคล9ชนิด ผ้าฝ้ายย้อมเปลือกไม้ ออกแบบโดย นายอัศวเทพ ศรีเฉลา SUB is la Model Yeen Nantavat #Inspiration Mader khwan ei มาเด้อขวัญเอย..พิธีเอิ้นขวัญของชาวอีสาน พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีที่สําคัญของชาวอีสาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขวัญและจิตใจ เพื่อให้เกิดขวัญและกําลังใจที่ดีขึ้น การดําเนินชีวิตของชาวอีสานแทบทุกอย่าง จึงมีการบายศรีสู่ขวัญควบคู่กันไปเสมอ เป็นการเรียกร้องพลังทางจิต ช่วยให้มีพลังใจที่เข้มแข็ง การสู่ขวัญช่วยทําให้เกิดมงคล ทําให้ดํารงอยู่ด้วยความสุขราบรื่น มีโชคลาภมากขึ้น ด้วยมูลเหตุแห่งการสู่ขวัญ ผู้ออกแบบจึงนําคําเรียกขวัญในพิธีมาเป็น concept ในการออกแบบ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ส่วมใส่ และนอกจากนั้น ผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บยังเป็นผ้าย้อมไม้มงคล น้อมคารวะขันธ์5 ขันธ์8 เพื่อความเป็นศิริมงคลจากไม้9ชนิด มารวมเป็นหนึ่งในผ้าผืนนี้ 1.กันเกรา (ไม้ประจําจังหวัดนครพนม)=ป้องกันสิ่งร้ายๆ 2.ขนุน =เกื้อหนุน จุนเจือ สนับสนุนส่งเสริม 3.รากยอ =ยกย่อง สรรเสริญ 4.มะยม =นิยม ชมชอบ 5.ฝักคูน …

Read More »

พิธีไหว้พระพิฆเนศ ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.09 น. สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดพิธีไหว้พระพิฆเนศ ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธี ทั้งนี้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สมาคมศิษย์เก่าจึงได้จัดพิธีไหว้พระพิฆเนศซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นเครื่องเคารพบูชาของคณะฯ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าฯ ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เคารพบูชา นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนการสอนในเชิงช่าง ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย รวมถึงการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องด้วย ประสานงาน : ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ศิษย์เก่าสาขานฤมิตศิลป์ นายมานิตย์ เจกะบุตร ได้รับรางวัลชมเชย ในกิจกรรม ‘ROBINSON JEANS D.I.Y. CONTEST’

ศิษย์เก่าสาขานฤมิตศิลป์ นายมานิตย์ เจกะบุตร  ได้รับรางวัลชมเชย  ในกิจกรรม ‘ROBINSON JEANS D.I.Y. CONTEST’ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน  กิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้โชว์ไอเดียออกแบบยีนส์ตัวโปรด ภายใต้แนวคิด ‘RETRO PARTY 80’S MAXIMALISM’ การครีเอทแฟชั่นยีนส์ยุค 80’S ใน 3 ลุค 3 สไตล์ ทั้ง DISCO, HIPHOP และ PUNKROCK  ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากหนึ่งพันกว่าผลงาน  คัดเลือกเหลือ 90 ผลงาน และผลิตผลงานจริงเพียง 40 ผลงาน โดยนายมานิตย์ เจกะบุตร ได้ออกแบบผลงานในแนวความคิดการออกแบบที่ว่า เมื่อโลกยุคปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ทำให้แทบทุกอย่างบนโลกนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จนมาสู่ยุคดิจิตอลที่ได้เข้ามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น  นั่นคือสิ่งที่มีผลทำให้เด็กยุคใหม่  ได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมาก วิถีการใช้ชีวิตและความคิดต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดการต่อต้านหรือขัดแย้งกับแนวคิดเดิมๆ อยากแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตจากแบบเดิมๆ ให้ใหม่และแตกต่างออกไปให้เหมาะกับรูปแบบโลกใหม่ๆ ของตอนเอง  ฉีกแทบทุกกฎความเป็นพื้นฐาน หรือตามแบบเดิมๆ ขงคนุร่นเก่าโดยให้มีความเป็นตัวของตัวเอง ออกไปสู้กับโลกภายนอกได้สบายใจยิ่งขึ้น ทำให้เกิดแนวความคิด (Concept) งานที่ชื่อว่า “CRUSTY” หรือ …

Read More »

ประชุมสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯขึ้น ในวันพุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม AR 116 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ทางสมาคมศิษย์เก่าฯได้เรียนเชิญ ดร.อดิศร วงศ์คงเดช  รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณชำนาญ มีนิยม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนการทำงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์  นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณมยุรี ผาผง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ อาจารย์สกลชัย  บุญปัญจา นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ และวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างคณะ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตัวแทนผู้บริหาร ได้ให้กำลังใจ และแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ …

Read More »

ศิษย์เก่า มมส ร่วมทำงานกับชุมชน คว้ารางวัลชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ระดับยอดเยี่ยม

ศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะทำงานร่วมกับชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประกวดชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2561 คว้ารางวัลระดับยอดเยี่ยม โล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พร้องเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท คุณเจียระไน ทีสุกะ และคุณนิชิมา เหร็นเส็บ เป็นศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะทำงานร่วมกับแกนนำชุมชนเพชรบุรี รวมตัวกันในนาม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ด้วยเห็นศักยภาพด้านคุณค่าประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา และความสวยงามของภูมิทัศน์เมืองเพชรบุรี จึงเกิดความคิดร่วมกับชุมชนในการส่งประกวด ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการดำเนินงานด้านต่างๆ การจัดให้มีพี่เลี้ยงเรื่องการทำเอกสาร ตรวจเอกสาร และการเงิน คือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี อีกทั้ง สถาปนิกชุมชนจากสถาบันอาศรมศิลป์ มาช่วยเรื่องการออกแบบปรับปรุงกายภาพ ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนถนนคลองกระแชง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นายวิศรุต ขวัญสง่า นาย ศุภกานต์ วงษ์แก้ว และนาย ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ …

Read More »

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัว และปรับตัวเข้าสู่การฝึกงาน , การเตรียมตัว และปรับตัวเข้าสู่การทำงาน ปฏิบัติงานวิชาชีพ และกรณีศึกษาการออกแบบ และการก่อสร้างอาคาร โดยคุณเมธา คล้ายแก้ว

สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ จากคุณเมธา คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการ Vice President บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด ในวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ที่ ห้องบรรยาย AR-201 (ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร) โดยมี คุณอดิกันต์ อุ่นเสรี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เวลคราฟท์โปรดัคส์ จำกัด. อาจารย์สกลชัย บุญปัญจา ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณวิทยากร และผู้สนับสนุนกิจกรรม บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด มา ณ โอกาสนี้ ข่าว : …

Read More »

ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. สร้างชื่อเสียงโดยได้คว้ารับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแบบโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ KINDERGARTEN SCHOOL

นายชมาวิชญ์ ดวงมูลลี ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแบบโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ KINDERGARTEN SCHOOL ของเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และบริษัทเวลคราฟท์ โปรดัคส์ จํากัด โดยเทศบาลนครขอนแก่นมีวัตถุประสงค์ที่จะก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัดให้เป็นโรงเรียนอนุบาลต้นแบบที่มี ความพร้อมในทุกด้าน เพื่อผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งเทศบาลขอนแก่นได้ทำแบบก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนไปแล้วจำนวน 3 หลัง และต้องการออกแบบอาคารเรียนกิจกรรมพิเศษเพิ่มอีก 1 หลัง ทางเชื่อมที่สามารถเข้าถึงได้ทุกอาคารพร้อมทางลาดคนพิการ รวมไปถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมดของโรงเรียน ข่าว : ละเอียด  โกหลำ ภาพกิจกรรม  

Read More »

ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้)”

นายเกษมสันต์ เทศศรีเมือง  ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 The Pride Of ISAN Thai Silk “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้)”  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพมหานคร  จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy Development) ตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไหมไทยและผลิตภัณฑ์ไหมไทยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก มีช่างฝีมือที่มีความชำนาญในการทอผ้าไหมในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในชนบท ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทย มีความงดงามของสีสัน และลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผ้าที่ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากชาวต่างประเทศ โดยผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมูลค่าไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้) ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบ (design) การจัดทำแพทเทิร์น และการตัดเย็บชุดผ้าไหมพร้อมใช้งาน มาแล้วจำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (กลุ่มอีสานใต้) จัดขึ้น ณ …

Read More »

ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดแบบกุฏิระดับประชาชน ในโครงการ UDMVD DESIGN COMPETITION ครั้งที่ 1

                                        วันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มีการตัดสินการประกวดแบบกุฏิ ในโครงการ UDMVD DESIGN COMPETITION ครั้งที่ 1 ที่กลุ่มสถาปนิกอุดร (UDMVD) ร่วมกับ St.Mall Studio และผลิตภัณฑ์ไม้ BIOWOOD ร่วมสร้างกิจกรรมประกวดแบบ ‘กุฏิวัดป่า’ เพื่อพัฒนาวงการออกแบบไทย ให้เห็นความสำคัญของศาสนสถานในประเทศไทย  ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้ามารวม 91 ผลงาน และคณะกรรมการได้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่ดีที่สุดจำนวน 4 ผลงานโดยแบ่งเป็นระดับนักศึกษา 2 ผลงานและระดับประชาชนทั่วไป 2 ผลงานเป็นที่เรียบร้อย โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านได้แก่ คุณมิตร วรสถิตคุณ ตัวแทนจากกลุ่ม UDMVD …

Read More »
Translate »