จัดซื้อ/จ้าง

ประกาศราคากลางปรัยปรุงพื้นห้อง ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

1. รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก << 2. แบบปรับปรุงพื้นห้องชั้น 1 ภายในอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ >>คลิก<<

Read More »

ประกาศราคากลางการจัดซื้อพาร์ทิชั่น จำนวน 1 ชุด

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ซื้อพาร์ทิชั่น  จำนวน 1 ชุด รายละเอียดเพิ่มเติม  <<<Download>>>

Read More »

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน จำนวน 80 ตัว

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน  จำนวน 80 ตัว รายละเอียดเพิ่มเติม  <<<Download>>>

Read More »

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4 ราการ

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 4 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม  <<<Download>>>

Read More »

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 261 รายการ

รายละเอียด คลิก

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นหินขัดภายในอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิก

Read More »

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด

Read More »

การเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นหินขัดภายในอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ราบละเอียด คลิก

Read More »

โครงการ ปรับปรุงห้องวิจัยปฏิบัติการ Craft จำนวน 1 งาน

รายละเอียด คลิก

Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นหินขัดภายในอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นหินขัดภายในอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนนฤมิตศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นหินขัดภายในอาคารเรียน  >>>Download<<< 2.ราคากลาง  >>>Download<<< 3.แบบแจ้งปริมาณงานและราคา  >>>Download<<< 4.แบบรูปและรายการละเอียด  >>>Download<<<  

Read More »
Translate »