จัดซื้อ/จ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นหินขัดภายในอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นหินขัดภายในอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนนฤมิตศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นหินขัดภายในอาคารเรียน  >>>Download<<< 2.ราคากลาง  >>>Download<<< 3.แบบแจ้งปริมาณงานและราคา  >>>Download<<< 4.แบบรูปและรายการละเอียด  >>>Download<<<  

Read More »
 
Translate »