ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือผู้สนใจร่วมประกวดแบบ รางวัล FUTURARC PRIZE 2019

26-10-61_bci-asia

ด้วยบริษัท บีซีไอเอเซีย ประเทศไทย จำกัด  กำลังมองหาแนวคิดในอนาคตสำหรับแนวคิดการออกแบบที่ทันสมัยสำหรับเอเซีย  ซึ่งการแข่งขันนี้เป็นเวทีสำหรับ สถาปนิกมืออาชีพ และนักเรียนนักศึกษาที่หลงไหลในสิ่งแวดล้อม ด้วยพลังแห่งจินตนาการของคนที่มีเป้าหมายที่มีภาพวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่ยั่งยืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.futurarcprize.com/ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์การแข่งขัน : http://www.futurarcprize.com/index.cfm/submission/ ***หมดเขตส่งรับสมัครผลงาน : 31 ธันวาคม 2561

Read More »

ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดออกแบบ LOGO โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย”

1_page_8

ด้วยบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด  ได้จัดโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย”  เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตรัหนักถึงการขับขี่ที่ปลอดภัยและได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกวันให้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหลักของบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมกิจจกรรมประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยเปิดรับผลงาน  10 กันยายน – 31 ตุลาคม  2561 ประกาศผลการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และนำเสนอผลงานชิงชนะเลิศ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ข้อมูลเพิ่มเติม  

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14

PRINT

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14 ณ ประเทศมาเลเซีย พร้อมเอกสารและไฟล์ที่แนบมาดังนี้ 1. ไฟล์วีดีโอ สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 13 2. Poster ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14 3. แบบฟอร์มใบสมัครโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ 

Read More »

โครงการ “กล้าใหม่… ใฝ่รู้” เปิดรับสมัครแล้ว!!!

csr-challenge13

การแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้”ปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ วันนี้ – 10 ตุลาคม 2561 โครงการที่เป็นเวทีโอกาส เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกช่วงวัย และทุกระดับชั้นการศึกษา พร้อมปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี มีวินัย และความรับผิดชอบต่อสังคม แนะนำการสมัคร ทีมที่จะเข้าร่วมแข่งขัน Click เลือกระดับการแข่งขันที่ต้องการสมัคร และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.scbchallenge13.com E-Mail Login และ Password ที่ลงทะเบียนไว้ ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบกรอกใบสมัคร และแก้ไขข้อมูล การกรอกใบสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านใส่ข้อมูลครบถ้วน และ Click ส่งใบสมัคร ท่านจะได้รับ E-Mail ยืนยันการสมัครจากโครงการ ตาม E-mail Login ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ติดต่อสอบถาม ระดับประถมศึกษา : 065-170-8654 ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. : 065-170-8657 ระดับอุดมศึกษา / ปวส. : 065-170-8658 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามลิงค์นี้ : http://www.scbchallenge13.com/main.php ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ  “ระดับอุดมศึกษา …

Read More »

ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร (โปรแกรม BEC)

12-09-61_2

ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร  (โปรแกรม BEC) จะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณจิรวดี (089-4947997)

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)

Urban-Architecture

Application form ARCH MSU 2561 รอบ 5( สมัครที่นี้ )

Read More »
 
Translate »