ประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)

Urban-Architecture

Application form ARCH MSU 2561 รอบ 5( สมัครที่นี้ )

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2-1

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ 1 : MSU Startup Camp #1 จัดโดย ศูนย์ความร่มมือกับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหมชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบใหม่ ให้มีความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบการให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต อีกทั้ง ผลักดันให้ธุรกิจก้าวสู่ธุรกิจ Startup ตามนโยบายของรัฐบาล ลงทะเบียนได้ที่ https://academy.sti.or.th/e/603f776eb5 รายละเอียดเพิ่มเติม spmsu.msu.ac.th ทั้งนี้ สำหรับอาจารย์หรือนิสิตที่สนใจกิจกรรมที่ 4 สามารถติดต่อโดยตรงที่ อาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์

Read More »

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype (RP)

1

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype (RP) โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-16:30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่>>https://goo.gl/forms/rqLUL2Sa3oma4a2g1 มีค่าใช้จ่าย – นิสิตปัจจุบันคณะสถาปัตย์ฯ 200 บาท – ศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ฯ 300 บาท – บุคคลภายนอกคณะสถาปัตย์ฯ 300 บาท – อาจารย์ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจิรวดี (089-4947997) ผู้ประสานงานโครงการ : คุณจิรวดี  หลวงสุข

Read More »
Translate »