ประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ในครั้งที่ 13

utm 61.pdf223

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ในครั้งที่ 13 จัดขึ้นระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Urban Design and Conservation Research Unit (UDCRU), Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia โดยเป็นโครงการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้นิสิตจากทั้งสองสถาบันได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติงานออกแบบบนพื้นที่จริง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 8 เมษายน 2561 ณ Phuket Thailand เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 60 – 5 ม.ค. 61 และสามารถส่งใบสมัครได้ที่คุณภรประสิทธิ์ (คุณต้น) ณ ห้องสำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตามเอกสาร Poster ประชาสัมพันธ์และใบสมัครที่แนบมานี้ application-form-13

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

cong-porntip

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนนิสิตฝึกงานต่างประเทศ

poster-arch-schorlarship-1

ประชาสัมพันธ์ทุนนิสิตฝึกงานต่างประเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกสาขา สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ internship-scholarship-form-13 หรือ รับ/ส่งใบสมัครได้ที่ห้องสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตย์ฯ ที่คุณภรประสิทธิ์ (พี่ต้น) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 Cr. : ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์

Read More »

ขอเชิญชวนผลงานเข้าประกวดในเทศกาลหนังสั้น 60 วินาที จัดโดย The 60 Second Film Festival

unnamed

                                                กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์การส่ง ผลงานเข้าประกวดในเทศกาลหนังสั้น 60 วินาที จัดโดย The 60 Second Film Festival ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ Warehouse 30 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวด โดยผลงานต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 60 วินาทีหรือน้อยกว่ารวมเวลาเปิดและเครดิตปิดท้าย ไม่จำกัดหัวข้อหรือสไตล์ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://the60secondfilmfestival.com/ อีเมล: info@the60secondfilmfestival.com หมายเลขโทรศัพท์ 087-061117

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

title-28-06-60

              ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (คณะดำเนินการเอง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เขตพื้นที่ขามเรียง  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2560  เวลา  09.00-17.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  11 กรกฎาคม 2560  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ บริเวณชั้น 1 และทางเว็บไซต์ http://www.arch.msu.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม >>>Download<<<

Read More »
Translate »