ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผลงานเข้าประกวดในเทศกาลหนังสั้น 60 วินาที จัดโดย The 60 Second Film Festival

unnamed

                                                กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์การส่ง ผลงานเข้าประกวดในเทศกาลหนังสั้น 60 วินาที จัดโดย The 60 Second Film Festival ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ Warehouse 30 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวด โดยผลงานต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 60 วินาทีหรือน้อยกว่ารวมเวลาเปิดและเครดิตปิดท้าย ไม่จำกัดหัวข้อหรือสไตล์ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://the60secondfilmfestival.com/ อีเมล: info@the60secondfilmfestival.com หมายเลขโทรศัพท์ 087-061117

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

title-28-06-60

              ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (คณะดำเนินการเอง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เขตพื้นที่ขามเรียง  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2560  เวลา  09.00-17.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  11 กรกฎาคม 2560  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ บริเวณชั้น 1 และทางเว็บไซต์ http://www.arch.msu.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม >>>Download<<<

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560

h01

                  รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 25 มค. – 17 มี.ค. 60  สมัครออนไลน์ ที่ http://www.grad.msu.ac.th/admission/index.php?page=home 18 – 19 มี.ค.60 สมัครด้วยตนเอง ณ.บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Workshop 12th ณ ประเทศมาเลเซีย

poster1

                                            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Workshop 12th ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีรายชื่อทั้งหมดจำนวน  10  คน  สำรอง  2  คน   ดังมีรายชื่อดังนี้  >>>Download<<< ผู้ให้ข้อมูลข่าว : อาจารย์เปรมยุดา ชมภูคำ ภาพประกอบการสัมภาษณ์  

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Workshop 12th ณ ประเทศมาเลเซีย

poster1

                              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Workshop 12th ณ ประเทศมาเลเซีย  โดยมีรายชื่อทั้งหมดจำนวน  34  คน โดยให้นิสิตที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 16:00น. ณ ห้อง AR 116 ดังมีรายชื่อดังนี้  >>>Download<<< ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ 

Read More »

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตที่รายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการจัดทำสัญญาภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ภายในเวลา 16.00 น.

14800268_1256642931066934_291906184_o

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตที่รายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการจัดทำสัญญาภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ภายในเวลา 16.00 น.หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอกู้ยืมเงินในภาคการศึกษา 1/2559

Read More »

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง ครั้งที่ 12

poster-1

                                          เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทุกสาขา  เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 12  ณ  ประเทศมาเลเซีย  สำหรับนิสิตผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นใบสมัครได้ที่คุณพีรภัทร สารอภิสิทธิคาม (ฝ่ายวิชาการ)  สำนักงานเลขานุการ  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง วันที่ 9 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>Download<<< ผู้ประสานงานโครงการ : ผศ.ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ประเทศสัมพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี

UCB_Study_Semester_2016_Banner_Webseite

                    ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ประเทศสัมพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี หากนิสิตสนใจ สามารถสมัครได้ตามละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ พีรภัทร สารอภิสิทธิคาม  (ฝ่ายวิชาการ)  ห้องสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>Download<<< ที่มา : http://www.umwelt-campus.de/ucb/index.php?id=studysemester&L=1

Read More »
 
Translate »