ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560

h01

                  รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 25 มค. – 17 มี.ค. 60  สมัครออนไลน์ ที่ http://www.grad.msu.ac.th/admission/index.php?page=home 18 – 19 มี.ค.60 สมัครด้วยตนเอง ณ.บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Workshop 12th ณ ประเทศมาเลเซีย

poster1

                                            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Workshop 12th ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีรายชื่อทั้งหมดจำนวน  10  คน  สำรอง  2  คน   ดังมีรายชื่อดังนี้  >>>Download<<< ผู้ให้ข้อมูลข่าว : อาจารย์เปรมยุดา ชมภูคำ ภาพประกอบการสัมภาษณ์  

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Workshop 12th ณ ประเทศมาเลเซีย

poster1

                              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Workshop 12th ณ ประเทศมาเลเซีย  โดยมีรายชื่อทั้งหมดจำนวน  34  คน โดยให้นิสิตที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 16:00น. ณ ห้อง AR 116 ดังมีรายชื่อดังนี้  >>>Download<<< ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ 

Read More »

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตที่รายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการจัดทำสัญญาภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ภายในเวลา 16.00 น.

14800268_1256642931066934_291906184_o

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตที่รายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการจัดทำสัญญาภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ภายในเวลา 16.00 น.หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอกู้ยืมเงินในภาคการศึกษา 1/2559

Read More »

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง ครั้งที่ 12

poster-1

                                          เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทุกสาขา  เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 12  ณ  ประเทศมาเลเซีย  สำหรับนิสิตผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นใบสมัครได้ที่คุณพีรภัทร สารอภิสิทธิคาม (ฝ่ายวิชาการ)  สำนักงานเลขานุการ  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง วันที่ 9 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>Download<<< ผู้ประสานงานโครงการ : ผศ.ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ประเทศสัมพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี

UCB_Study_Semester_2016_Banner_Webseite

                    ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ประเทศสัมพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี หากนิสิตสนใจ สามารถสมัครได้ตามละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ พีรภัทร สารอภิสิทธิคาม  (ฝ่ายวิชาการ)  ห้องสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>Download<<< ที่มา : http://www.umwelt-campus.de/ucb/index.php?id=studysemester&L=1

Read More »

ขอเชิญนิสิตสมัครรับทุนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นภาคฤดูร้อน “International Summer Programme in Architecture”

13325479_1111133588932429_3474284540382131139_n

                      ขอเชิญนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สมัครรับทุนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นภาคฤดูร้อน “International Summer Programme in Architecture” ในระหว่างวันที่ 6 – 26 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดย University of Hong Kong ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://fac.arch.hku.hk/summer/cities-in-asia ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล : http://www.web.msu.ac.th

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ได้รางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดแบบจาก SCG Experience

12970532_1172556412768755_38344796_o

                      นายฉันท์ทัต ดอกดวง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในแบบบ้าน Colonial Style ตามที่ทาง บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดงานประกวดแบบ สำหรับกลุ่มนักศึกษาสาขา สถาปัตยกรรม ในหัวข้อ “3 Style 3 Design 3 Home | Chapter 2” เพื่อมุ่งหวังให้เป็นโอกาสในหารพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษา โดยจัดงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทได้รับผลงานจากนักศึกษาผู้เข้าประกวดทั่วประเทศ เป็นจำนวน 183 ผลงาน

Read More »

โครงการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC ประเภทนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

12719580_1071031142942674_5930620230527018970_o

                                          โครงการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC ประเภทนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันอาคารเขียวไทยขอเชิญนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี แบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม ส่งผลงานโครงการแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC 2016 “Design TREES-NC Building 2016” กติกาประกวดแบบ โครงการแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC 2016 ประเภทนิสิต/นักศึกษา ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท ติตตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>> http://www.asa.or.th/th/node/139353 ข่าว/ภาพ : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »
Translate »