ประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

773760_1056037084442080_1375810222611234625_o

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” เป็นของขวัญปีใหม่ให้ OTOP ประกาศศักยภาพยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอดรับ OTOP 2.0 ใน 6 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร มีเป้าหมายให้การสนับสนุนโอทอปที่มีศักยภาพทั่วประเทศ เริ่มมกราคม 2559 ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊กที่นี้ – http://www.most.go.th/…/f…/OTOP%201%20slide%202015-12-20.pdf ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

ประกาศข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการเซรามิคและห้องปฏิบัติการไม้และเหล็ก

2015-12-17_9-44-15

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการเซรามิคและห้องปฏิบัติการไม้และเหล็ก  เพื่อให้การใช้งานห้องปฏิบัติการเซรามิคและห้องปฏิบัติการไม้และเหล็ก  รวมถึงการใช้ครุภัณฑ์ประจำห้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับมาตรการประหยัดพลังงานและการดูแลรักษาทรัพยากรของคณะฯ  ( รายละเอียด : SKMBT_50115121609520 SKMBT_50115121609522) ที่มา : คุณจันจิรา  ภูสามารถ

Read More »

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

IMG_4622

                      คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียนเพื่อสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559  ได้จัดเตรียมสถานที่ในลักษณะการแสดงนิทรรศการเพื่อให้นักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ได้ทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้นถึงการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ  นอกจากนี้ในวันดังกล่าวยังมีนิสิตรุ่นพี่ได้ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพบรรยากาศในวันสัมภาษณ์  

Read More »
 
Translate »