ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนิสิตสมัครรับทุนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นภาคฤดูร้อน “International Summer Programme in Architecture”

13325479_1111133588932429_3474284540382131139_n

                      ขอเชิญนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สมัครรับทุนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นภาคฤดูร้อน “International Summer Programme in Architecture” ในระหว่างวันที่ 6 – 26 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดย University of Hong Kong ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://fac.arch.hku.hk/summer/cities-in-asia ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล : http://www.web.msu.ac.th

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ได้รางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดแบบจาก SCG Experience

12970532_1172556412768755_38344796_o

                      นายฉันท์ทัต ดอกดวง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในแบบบ้าน Colonial Style ตามที่ทาง บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดงานประกวดแบบ สำหรับกลุ่มนักศึกษาสาขา สถาปัตยกรรม ในหัวข้อ “3 Style 3 Design 3 Home | Chapter 2” เพื่อมุ่งหวังให้เป็นโอกาสในหารพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษา โดยจัดงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทได้รับผลงานจากนักศึกษาผู้เข้าประกวดทั่วประเทศ เป็นจำนวน 183 ผลงาน

Read More »

โครงการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC ประเภทนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

12719580_1071031142942674_5930620230527018970_o

                                          โครงการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC ประเภทนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันอาคารเขียวไทยขอเชิญนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี แบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม ส่งผลงานโครงการแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC 2016 “Design TREES-NC Building 2016” กติกาประกวดแบบ โครงการแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC 2016 ประเภทนิสิต/นักศึกษา ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท ติตตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>> http://www.asa.or.th/th/node/139353 ข่าว/ภาพ : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ RMUTTO การสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

12923142_1070203619692093_7367764480783034290_n

                                              โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ RMUTTO การสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด 1. ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.rmutto.ac.th และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : logocontest@rmutto.ac.th ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559 2. ส่งผลงานที่ออกแบบโดยนําเสนอลงบนกระดาษอาร์ทหรือกระดาษโฟโต้ขนาด A2 (42 x 59 CM.) พร้อม คําอธิบายรายละเอียดและแนวความคิดในการออกแบบ 3. ส่งไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล PDF และ AI บันทึกลงใน CD หรือ DVD จํานวน …

Read More »

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งข้อเสนอโครงการการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ UAV

12888783_1070200529692402_8855311836097661248_o

                                            ทีมที่ได้รับรางวัลฯ จะได้รับเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ โดยมีรางวัล ดังนี้ – รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/…/…/mid/388/articleId/1591/–UAV.aspx… ข่าว/ภาพ : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชน (DJOP)

12321205_1070195593026229_3160845050004786273_n

                        เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชน (DJOP) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ –> http://www.djop.go.th/…/22588-เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษ… ข่าว/ภาพ : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งผลงานวิจัย ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12

12931251_1070186753027113_879297593321448183_n

            ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งผลงานวิจัย ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และวิจัยสถาบัน โดยในปีนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ กลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งยังมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ‪#‎ขอเชิญผู้ที่สนใจ‬ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยลงทะเบียนผ่านทางhttp://conference.nu.ac.th/nrc12/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8641 …

Read More »

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๐

I_create

                          ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๐ (10th International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology: i-CREATe 2016) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙   รายละเอียดเพิ่มเติมดังที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ที่มา : http://www.ce.engr.tu.ac.th/news/10th-international-convention-on-rehabilitation-engineering-assistive-techn

Read More »

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

773760_1056037084442080_1375810222611234625_o

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” เป็นของขวัญปีใหม่ให้ OTOP ประกาศศักยภาพยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอดรับ OTOP 2.0 ใน 6 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร มีเป้าหมายให้การสนับสนุนโอทอปที่มีศักยภาพทั่วประเทศ เริ่มมกราคม 2559 ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊กที่นี้ – http://www.most.go.th/…/f…/OTOP%201%20slide%202015-12-20.pdf ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

ประกาศข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการเซรามิคและห้องปฏิบัติการไม้และเหล็ก

2015-12-17_9-44-15

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการเซรามิคและห้องปฏิบัติการไม้และเหล็ก  เพื่อให้การใช้งานห้องปฏิบัติการเซรามิคและห้องปฏิบัติการไม้และเหล็ก  รวมถึงการใช้ครุภัณฑ์ประจำห้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับมาตรการประหยัดพลังงานและการดูแลรักษาทรัพยากรของคณะฯ  ( รายละเอียด : SKMBT_50115121609520 SKMBT_50115121609522) ที่มา : คุณจันจิรา  ภูสามารถ

Read More »
 
Translate »