ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง ครั้งที่ 12

poster-1

                                          เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทุกสาขา  เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 12  ณ  ประเทศมาเลเซีย  สำหรับนิสิตผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นใบสมัครได้ที่คุณพีรภัทร สารอภิสิทธิคาม (ฝ่ายวิชาการ)  สำนักงานเลขานุการ  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง วันที่ 9 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>Download<<< ผู้ประสานงานโครงการ : ผศ.ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ประเทศสัมพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี

UCB_Study_Semester_2016_Banner_Webseite

                    ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ประเทศสัมพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี หากนิสิตสนใจ สามารถสมัครได้ตามละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ พีรภัทร สารอภิสิทธิคาม  (ฝ่ายวิชาการ)  ห้องสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>Download<<< ที่มา : http://www.umwelt-campus.de/ucb/index.php?id=studysemester&L=1

Read More »

ขอเชิญนิสิตสมัครรับทุนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นภาคฤดูร้อน “International Summer Programme in Architecture”

13325479_1111133588932429_3474284540382131139_n

                      ขอเชิญนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สมัครรับทุนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นภาคฤดูร้อน “International Summer Programme in Architecture” ในระหว่างวันที่ 6 – 26 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดย University of Hong Kong ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://fac.arch.hku.hk/summer/cities-in-asia ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล : http://www.web.msu.ac.th

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ได้รางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดแบบจาก SCG Experience

12970532_1172556412768755_38344796_o

                      นายฉันท์ทัต ดอกดวง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในแบบบ้าน Colonial Style ตามที่ทาง บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดงานประกวดแบบ สำหรับกลุ่มนักศึกษาสาขา สถาปัตยกรรม ในหัวข้อ “3 Style 3 Design 3 Home | Chapter 2” เพื่อมุ่งหวังให้เป็นโอกาสในหารพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษา โดยจัดงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทได้รับผลงานจากนักศึกษาผู้เข้าประกวดทั่วประเทศ เป็นจำนวน 183 ผลงาน

Read More »

โครงการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC ประเภทนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

12719580_1071031142942674_5930620230527018970_o

                                          โครงการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC ประเภทนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันอาคารเขียวไทยขอเชิญนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี แบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม ส่งผลงานโครงการแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC 2016 “Design TREES-NC Building 2016” กติกาประกวดแบบ โครงการแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC 2016 ประเภทนิสิต/นักศึกษา ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท ติตตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>> http://www.asa.or.th/th/node/139353 ข่าว/ภาพ : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ RMUTTO การสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

12923142_1070203619692093_7367764480783034290_n

                                              โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ RMUTTO การสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด 1. ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.rmutto.ac.th และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : logocontest@rmutto.ac.th ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559 2. ส่งผลงานที่ออกแบบโดยนําเสนอลงบนกระดาษอาร์ทหรือกระดาษโฟโต้ขนาด A2 (42 x 59 CM.) พร้อม คําอธิบายรายละเอียดและแนวความคิดในการออกแบบ 3. ส่งไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล PDF และ AI บันทึกลงใน CD หรือ DVD จํานวน …

Read More »

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งข้อเสนอโครงการการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ UAV

12888783_1070200529692402_8855311836097661248_o

                                            ทีมที่ได้รับรางวัลฯ จะได้รับเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ โดยมีรางวัล ดังนี้ – รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/…/…/mid/388/articleId/1591/–UAV.aspx… ข่าว/ภาพ : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชน (DJOP)

12321205_1070195593026229_3160845050004786273_n

                        เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชน (DJOP) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ –> http://www.djop.go.th/…/22588-เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษ… ข่าว/ภาพ : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งผลงานวิจัย ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12

12931251_1070186753027113_879297593321448183_n

            ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งผลงานวิจัย ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และวิจัยสถาบัน โดยในปีนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ กลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งยังมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ‪#‎ขอเชิญผู้ที่สนใจ‬ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยลงทะเบียนผ่านทางhttp://conference.nu.ac.th/nrc12/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8641 …

Read More »
 
Translate »