สมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน (ระดับปริญญาโท)

3-2560

                      ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยสอน  จำนวน 1 อัตรา ผู้สอบได้  ลำดับที่ 1  นางสาวปุณยนุชวิภา  เสนคำ ลำดับที่ 2  นายทศพล  เถาว์ทิพย์ โดยให้มารายงานตัวในวันที่  11-18  เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ  ณ  สำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม  >>>Download<<<

Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน (ระดับปริญญาตรี)

2-2560

                    ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยสอน  จำนวน 1 อัตรา คือ  นายทศพล  เถาว์ทิพย์ โดยให้มารายงานตัวในวันที่  11-18  เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ  ณ  สำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม  >>>Download<<<

Read More »
 
Translate »