NEWS

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ร่วมเฝ้าระวังและป้องกัน COVID – 19

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศมมาตรการร่วมเฝ้าระวังและป้องกัน COVID – 19

Read More »

อธิการบดีติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

  วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย (เลขานุการ) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 14 (กรรมการ) และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินฯผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน พร้อมทั้งรับฟังและเยี่ยมชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Read More »

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ได้รับคัดเลือกผลงานร่วมแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ ในนิทรรศการออนไลน์ ร่วมกับศิลปิน 75 คนจากทั่วโลก

อาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกผลงานร่วมแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ ในนิทรรศการออนไลน์ ร่วมกับศิลปิน 75 คนจากทั่วโลก ชื่อผลงานพืช เอื้องหมายนาอินโด Costus woodsonii เทคนิค แกรไฟต์ บนกระดาษ ขนาดภาพ 297×420 มม.  ซึ่งจัดโดยสวนพฤกษศาสตร์ซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย — 2021 Margaret Flockton Award Online Exhibition / Royal Botanic Garden Sydney เริ่มวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานได้ที่เพจ Margaret Flockton Award 2021 : https://www.flickr.com/photos/botanic-gardens-sydney/sets/72157719342001887/?fbclid=IwAR2ujs4uHqm6HrjsTTwfB8nI7pDpAkr8C9yj3Sp3gU-ncpfv4DIeLIiHlcs และเพจ flker gallery ชมนิทรรศการภาพพฤกษศาสตร์ทั้งหมด 103 ภาพ (Margaret Flockton Award 2021 Full Exhibition) https://www.rbgsyd.nsw.gov.au/Science/Botanical-Illustration/The-Margaret-Flockton-Award-21?fbclid=IwAR2jxB0eOhv86Smq51Xw0miU-Ky_auJlde15MqXeE8xfSLqvscU1slqkwjg

Read More »

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการสานฝันฉันอยากเรียนออกแบบ สถาปัตย์ และก่อสร้าง

รอบสุดท้ายแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการสานฝันฉันอยากเรียนออกแบบ สถาปัตย์ และก่อสร้าง รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ สมัครได้ที่ : https://arch-info.msu.ac.th/Students/ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-13 มิถุนายน 2564 ปิดระบบรับสมัคร 12.00 น. ได้แก่ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชานฤมิตศิลป์ และสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง รับเยอะมาก -มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 สอบถามเพิ่มเติม โทร 043-754381 เบอร์มือถือ 086-4555990 หรือ inbox มาทางเพจ Facebook : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

Read More »

อาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน วาดภาพ Street Art ฮูปแต้ม

อาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน วาดภาพ Street Art ฮูปแต้ม ในรูปแบบสไตล์ที่ร่วมสมัย ตามผนังอาคารบริเวณสะพานไม้เชียงคำ วัดจันทน์ประดิษฐ์ บ้านบ่อหลุบ เพื่อรังสรรค์สะพานไม้เชียงคำให้มีสีสันและมีชีวิต ให้เป็นรมณียสถานที่สร้างประโยชน์สุขต่อชุมชนและผู้มาเยี่ยมชม เป็นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 นำโดย ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ อาจารย์ธเนศ ฉัตรจุฑามณี อาจารย์วิชาภรณ์ ชำนิกำจร พร้อมทั้งนิสิต จำนวน 6 คน น้องแป้ง น้องฟิลิปส์ น้องมิริน น้องปิงปอง น้องตอง น้องด้าซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งแรก ในการลงพื้นที่สำรวจและลงมือปฏิบัติการวาดภาพ Street art ฮูปแต้ม ได้นำวิชาความรู้ในมหาวิทยาลัยมาใช้สร้างประโยชน์สุขต่อชุมชน ที่มา :: อาจารย์ธเนศ ฉัตรจุฑามณีข่าว :: ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพกิจกรรม

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากโครงการศึกษาชุมชน รอบป่าโคกข่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โครงการศึกษาชุมชน รอบป่าโคกข่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขา LA ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับคณะ ไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการในการเรียนรู้นี้ นอกจากรางวัลที่เป็นกำลังใจแล้ว นิสิตยังได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน จนได้ผลงานคือการเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามฤดูกาล เพิ่มช่องทางการเรียนรู้นิเวศป่า และแนวทางการปรับปรุงพื้นที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ ข้อมูล :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์

Read More »

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม AR116 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่คณะและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี เป็นประธานมอบของที่ระลึก พร้อมช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการ 1 คน กล่าวขอบคุณและกล่าวแสดงความรู้สึกและเล่าประสบการณ์ในการทำงาน อีกทั้งยังได้ให้ข้อคิดกับบุคลากรปัจจุบันในเรื่องหลักการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไป โดยในปีนี้ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวน 1 คน ได้แก่  นายบุญส่ง วงษ์ช่าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลจากโครงการประกวดแบบ ‘MSU Crossing Life Corridor’ Design Competition 2021

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลจากโครงการประกวดแบบ ‘MSU Crossing Life Corridor’ Design Competition 2021 ซึ่งมีการมอบรางวัล ณ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ และมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีนำโดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคระสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคามในฐานะของชุมชนการศึกษาขนาดใหญ่ ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยลดสาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) หรือ ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ในระยะที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงมหาวิทยาลัยในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านกายภาพที่เน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น  จากนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์และนโยบายที่สนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประกวดแบบแข่งขันในโครงการ ‘MSU Crossing Life Corridor’ หัวข้อ …

Read More »

โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ Young Architect ECO Home Contest

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลปื มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นเป้าหมายหนึ่งในโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ Young Architect ECO Home Contest ที่ได้จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร (AR201) เพื่อชี้แจงและเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง จึงมีการจัดงานเสวนาสัญจร Young Architect Trip เพื่อรับฟังการบรรยายจากสถาปนิกรุ่นใหม่ และวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงานในอาคาร  รวมทั้งรายละเอียดการประกวด สำหรับการส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานไปจนถึงวันที่ 16 เมษายนนี้ โครงการนี้เป็นการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ยุวสถาปนิก (Young Architect) ได้ตระหนักรู้ มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมต่อไปในอนาคต รายละเอียดเพิ่มเติม : www.youngarchecohome.com สามารถรับข่าวสารจากช่องทางอื่นของโครงการฯ ได้ตามนี้ Twitter : @youngarch_eco Instagram : youngarch.eco YouTube : YoungArch EcoHome ภาพบรรยากาศ Roadshow Young Architect Trip

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกิจ บิดร นิสิตชั้นปีที่3 สาขานฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26

Read More »
Translate »