NEWS

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกิจ บิดร นิสิตชั้นปีที่3 สาขานฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลในโครงการประกวดออกแบบ Asia Young Designer Awards Thailand

ด้วยบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กลุ่มบริษัท นิปปอนเพนต์ ทั่วเอเชีย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการประกวดผลงานออกแบบ ในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ Asia Young Designer Awards เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 26 พ.ย. 2563 ณ อาคาร Thaibev Quater Rama 4 กรุงเทพ ในการนี้ นิสิตชั้นปี 5 ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 7 สาขาสถาปัตยกรรม ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Final สาขา Architectural Design จำนวน 1 คน ได้แก่ น.ส.ขวัญภิรมย์  แทบแสน และได้รับรางวัล Bronze Award             นอกจากการประกวดในสาขา Architectural Design ที่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแล้ว นิสิตอีก …

Read More »

ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลการประกวดโครงการ CDD Young Designer Contest

นายสราวุธ สนิทไทย ศิษย์เก่าสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากโครงการ CDD Young Designer Contest โดยสำนักงานพัฒนาชุม ภายใต้คอนเเซ็ปต์ “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ EVERYDAY EVERYWEAR” ซึ่งชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล คือ  ชุด สราญ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000บาท พร้อมเกียรติบัตร  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนิสิตที่คว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มา ณ โอกาสนี้ด้วย  ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลการประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer)

นายคณาพงษ์ วรชินา นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกแฟชั่นและสิ่งทอ สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer)  ตามโครงการ CDD Young Designer Contest  ซึ่งชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล คือ  The Precious Treasure (สมบัติอันล้ำค่า)  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000บาท พร้อมเกียรติบัตร  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  โดยได้มีการจัดการประกวดในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563  ณ  ห้องประชุม 106  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  และได้มีการประกาศผลในวันที่ 16 ธันวาคม 2563  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนิสิตที่คว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

MSU OPEN HOUSE 2020 × ARCH MSU

MSU OPEN HOUSE 2020 × ARCH MSU จบลงไปแล้วสำหรับงานเปิดบ้านสถาปัตย์ ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2563 ขอขอบคุณผู้สับสนุนหลัก Mflex factory | ร้านแก้วตาเครื่องเขียน | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และงานจะไม่สำเร็จเลยถ้าขาดทีมงานที่น่ารักของเรา ขอบขอบคุณผู้อำนวยการสำนักวิชาสถาปัตยกรรม ขอบคุณคณาจารย์จากทุกสาขาที่อำนวยความสะดวกตลอดทั้งงาน ขอบคุณทีมงานทุกฝ่าย ทั้งทีมประสานงานหลักพี่ๆ 5AR พี่ๆสต๊าฟประจำบูธทุกสาขา AR UA IA LA CA CM น้องๆปี 1 ทีมนำทริป พลกลองที่มาให้สัญญาณการเปลี่ยนฐาน ช่างภาพ พี่ๆสำนักงานคณะ พี่ๆฝ่ายอาคารและสถานที่ พี่ๆฝ่ายวิชาการ ที่ร่วมกันทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยกัน ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล”ประจำปีการศึกษา 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล”ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนพวรรณ ศิริอริศราวรกุล นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาดังกล่าว ที่มา : FB – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญปวีณ์ แป้นสุขา นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าว :: ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

Read More »

ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 Young Designer Contest “ผ้าไทยใส่ได้ทุกวันไม่เบื่อ” ผ้าประจำจังหวัดนครพนม

ศิษย์เก่าหลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 Young Designer Contest “ผ้าไทยใส่ได้ทุกวันไม่เบื่อ” ผ้าประจำจังหวัดนครพนม ผ้าฝ้ายทอยกมุกย้อมไม้มงคล9ชนิด ผ้าฝ้ายย้อมเปลือกไม้ ออกแบบโดย นายอัศวเทพ ศรีเฉลา SUB is la Model Yeen Nantavat #Inspiration Mader khwan ei มาเด้อขวัญเอย..พิธีเอิ้นขวัญของชาวอีสาน พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีที่สําคัญของชาวอีสาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขวัญและจิตใจ เพื่อให้เกิดขวัญและกําลังใจที่ดีขึ้น การดําเนินชีวิตของชาวอีสานแทบทุกอย่าง จึงมีการบายศรีสู่ขวัญควบคู่กันไปเสมอ เป็นการเรียกร้องพลังทางจิต ช่วยให้มีพลังใจที่เข้มแข็ง การสู่ขวัญช่วยทําให้เกิดมงคล ทําให้ดํารงอยู่ด้วยความสุขราบรื่น มีโชคลาภมากขึ้น ด้วยมูลเหตุแห่งการสู่ขวัญ ผู้ออกแบบจึงนําคําเรียกขวัญในพิธีมาเป็น concept ในการออกแบบ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ส่วมใส่ และนอกจากนั้น ผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บยังเป็นผ้าย้อมไม้มงคล น้อมคารวะขันธ์5 ขันธ์8 เพื่อความเป็นศิริมงคลจากไม้9ชนิด มารวมเป็นหนึ่งในผ้าผืนนี้ 1.กันเกรา (ไม้ประจําจังหวัดนครพนม)=ป้องกันสิ่งร้ายๆ 2.ขนุน =เกื้อหนุน จุนเจือ สนับสนุนส่งเสริม 3.รากยอ =ยกย่อง สรรเสริญ 4.มะยม =นิยม ชมชอบ 5.ฝักคูน …

Read More »

ประกาศราย Asia Young Designer Awards Thailand สาขา Architectural

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กลุ่มบริษัท นิปปอนเพนต์ ทั่วเอเชีย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการประกวดผลงานออกแบบ ในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ Asia Young Designer Awards  กระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผ่านหัวข้อการประกวด เพื่อให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ขบคิด และแสดงความเห็นในการนำเสนอทางออกหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาให้เป็นพลังของการสร้าง Built Environment ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านผลงาน และการแบ่งปันไอเดียแรงบันดาลใจ เป็นกิ่งก้านทางความคิดที่ต่อยอดต่อไป ธีมการประกวดปี2020 เป็นโจทย์การออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง – แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของนักออกแบบที่จะนำเสนอโซลูชั่นเชิงปฏิบัติ และใส่ใจสังคมสำหรับประชากรที่เติบโตอย่างรวดเร็วในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยเป้าหมายของการขยายจินตนาการของนักออกแบบรุ่นเยาว์เหล่านี้ธีมในปีนี้มุ่งที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถออกแบบผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้อยู่อาศัย และสร้างความยั่งยืนต่อการใช้ชีวิต เศรษฐกิจ จิตใจ และด้านอารมณ์ ขวัญภิรมย์ แทบแสน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัลเหรียญทองแดง ภายใต้ชื่อ  Project  พื้นที่ตากข้าวกับชาวนา

Read More »
Translate »