NEWS

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ร่วมค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)

17

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และบริษัท โตโยต้ามหาสารคาม จำกัด  ร่วมสานต่อโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)” ระหว่างวันที่ 15 – 18 มกราคม  2562  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษาเขตต่างจังหวัด โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักออกแบบอาชีพในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อจะนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่สินค้า OTOP ของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้จะมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาและพิธีปิดโครงการในวันที่ 8 กุมพาพันธ์ 2562  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ : ค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์วีรพล  …

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

2

เมื่อวันที่12 ธันวาคม 2561  ที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  จับมือ 4 เครือข่าย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.มหาสารคาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบ.ศุภาลัย จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ด้วยการผลิตวิศวกรและสถาปนิกรุ่นใหม่ให้มีความรู้ในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน และสนับสนุนสร้างอาคารที่ประหยัดพลังงาน หนุนการใช้พลังงานเกิดประสิทธิภาพลดใช้ร้อยละ 30 ในปี2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานประเทศ EEP 2015 นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า วันที่12 ธันวาคม 2561 พพ.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ระหว่าง ภาคเอกชนและสถาบันศึกษา จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท  ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการลงนาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่ด้านการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระดับอุดมศึกษา และสนับสนุนสร้างอาคารที่พักอาศัยประหยัดพลังงาน ซึ่งจะเป็นการต่อยอดให้เกิดการขยายองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปสู่เยาวชนที่จะเป็นนักออกแบบอาคารประหยัดพลังงานในระดับสากลในอนาคต “พพ.ได้วางแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปสู่นักออกแบบด้านวิศวกรรมและด้านสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ …

Read More »

มมส เปิดศูนย์ “เฮ็ดให้ (อยู่ดี) UD” ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

img_9785

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ“เฮ็ดให้ (อยู่ดี) UD” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ผู้เชี่ยวชาญคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมมอบรถเข็นให้กับน้องเวียร์ ผู้พิการที่ด้อยโอกาส จากนั้นได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ซึ่งอาคารตั้งอยู่ที่ศาลาหน้าหอพระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน หรือ MSU – UDC เปิดขึ้นจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ …

Read More »

การพัฒนาเมืองขอนแก่น สู่ความความเมืองสีเขียวและอัจฉริยะ ณ ห้างเซนทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น

img_0040

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ได้มีการแสดงผลงานแนวคิดการออกแบบจากนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีโจทย์การออกแบบในหัวข้อเรื่อง “Khon Kaen Green Future: สถาปัตยกรรมสีเขียวในเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตที่ยั่งยืน ” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่น 4 พื้นที่ได้แก่ 1. ถนนศรีจันทร์ พื้นที่ย่านเศรษฐกิจดั้งเดิมของชาวขอนแก่น 2. พื้นที่สถานีขนส่งแห่งเดิม (บขส.เก่า) และบริเวณเกี่ยวเนื่อง 3. พื้นที่สถานีปรับอากาศแห่งเดิม (หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน) และบริเวณเกี่ยวเนื่อง 4. พื้นที่สถานีรถไฟแห่งใหม่และบริเวณเกี่ยวเนื่อง นิทรรศการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด และมีการดำเนินการสัมมนาเรื่อง Khon Kaen Green Future ซึ่งมีเนื้อหาในการคำนึงถึงทิศทางการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนในอนาคตโดยได้รับความร่วมมือจาก นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ปรึกษากรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองอีสาน ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร จากบริษัท A49 ขอนแก่น คุณกิรณา จิรเศรษฐากูล …

Read More »

การซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาบัณฑิตและบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

img_9661

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561  ในการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มีบัณฑิต และมหาบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๗ สาขาวิชา ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สาขานฤมิตศิลป์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาการจัดการการก่อสร้าง ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม รวม 200 คน และมหาบัณฑิต 1 คน  รวมทั้งสิ้น 201 คน  ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้จัดให้มีการซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561  โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์โครงการ และดำเนินกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต มา ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นดังนี้ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นางสาวณัฐฐาพร จอมหงษ์ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต …

Read More »

MSU Design Camp ปัตย์ฝุ่น 3

61

เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายา 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัด “โครงการ MSU Design Camp ปัตย์ฝุ่น 3” ขึ้นเพื่อจัดติวทำ Portfolio และแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุกนำเสนอหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะฯ ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์คณะฯให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทราบ  นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากคณาจารย์ทุกสาขาเข้าชี้แจงและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคตด้วย  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 150 คน และมีนิสิต Staff 50 คน ที่เป็นนิสิตปัจจุบันคอยให้การดูแลและช่วยเหลือน้องๆ ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามนโยบายของมหาวิทยาลัยคือ  การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS ประกอบด้วย 1.การรับด้วย Portfolio 2.การรับแบบโควตา 3.การรับตรงร่วมกัน 4.การรับแบบ Admission และ5.การรับตรงอิสระ ซึ่งในปัจจุบันคณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม …

Read More »

นิสิต มมส. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 หัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน…ชีวิตก็ปลอดภัย”

2

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ นายธนฤต ทั่วประโคน นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ร่วมกับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ นางสาวกมลวรรณ เข็มเพ็ชร  และนายชาติชาย ชมภูแดง ในชื่อทีม UFO อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์เปรมยุดา ชมภูคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  โดยได้รับทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง ณ ประเทศญี่ปุ่น จากการประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 หัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน…ชีวิตก็ปลอดภัย” โดยบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) การประกวดมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถด้านโฆษณาสั้น และส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อให้เยาวชนได้ใช้สื่อออนไลน์ในทางที่สร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี เคารพกฎจราจร การแข่งขันคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายและนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศในวันที่30-31ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกและประกาศผลการตัดสินในวันเดียวกัน ผลงานโฆษณาสั้นของทีม UFO “คิดถึงความตาย” ติดตามได้ที่ https://youtu.be/LJ5DvLCv7bc ภาพ : …

Read More »

นิสิตสถาปัตยกรรม มมส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดโครงการ Work Shop สำหรับนิสิต ภายใต้หัวข้อ “Smart Living”

03

วันที่ 19-21 ตุลาคม 2561  ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 เดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกรรมาธิการสถาปนิกอีสานได้จัดงาน  สถาปนิกอีสาน ภายใต้แนวคิด “สะหลาดแถ้” (Smart City Smart Living) ในงานครั้งนี้ได้จัดให้แต่ละสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสถาปัตยกรรม     ร่วมแสดงผลงานของนิสิต นักศึกษา และผลงานทางด้านวิชาชีพ วิชาการ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้มีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงาน ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชนโดยเฉพาะในวงการสถาปนิก และการก่อสร้าง และในปีนี้กรรมาธิการสถาปนิกอีสานได้จัดให้มีการประกวดโครงการ Work Shop สำหรับนิสิต ภายใต้หัวข้อ “Smart Living” นิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรม นางสาวมาริสา คุ้มหอม, นางสาวสุจิตรา ภูตเขต, นายทานันท ชาชุมวงศ์, นายมาฬ์ เฉลิมศรี, นายเจตนิพิฐ  ธรรมวิเศษ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ …

Read More »

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านพลังงานและการออกแบบอาคารแบบประหยัดพลังงาน

43323037_174592913420280_1161947163631026176_n

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 คณบดีได้ร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านพลังงานและการออกแบบอาคารแบบประหยัดพลังงานยิ่งยวดในทุกภูมิภาค ของประเทศไทย ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ ข่าว : ผกาทิพย์ เนาว์สันเทียะ ภาพการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Read More »

ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. สร้างชื่อเสียงโดยได้คว้ารับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแบบโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ KINDERGARTEN SCHOOL

24-09-61_4

นายชมาวิชญ์ ดวงมูลลี ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแบบโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ KINDERGARTEN SCHOOL ของเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และบริษัทเวลคราฟท์ โปรดัคส์ จํากัด โดยเทศบาลนครขอนแก่นมีวัตถุประสงค์ที่จะก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัดให้เป็นโรงเรียนอนุบาลต้นแบบที่มี ความพร้อมในทุกด้าน เพื่อผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งเทศบาลขอนแก่นได้ทำแบบก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนไปแล้วจำนวน 3 หลัง และต้องการออกแบบอาคารเรียนกิจกรรมพิเศษเพิ่มอีก 1 หลัง ทางเชื่อมที่สามารถเข้าถึงได้ทุกอาคารพร้อมทางลาดคนพิการ รวมไปถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมดของโรงเรียน ข่าว : ละเอียด  โกหลำ ภาพกิจกรรม  

Read More »
Translate »