Monday , September 25 2017
Home / NEWS (page 7)

NEWS

โครงการทัศนศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน

title

          เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สาขาสถาปัตยกรรมภายในได้จัดทัศนศึกษา เนื่องจากจัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ๔ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการออกแบบ อาคารสถานบริการสาธารณะขนาดใหญ่ โรงแรม รีสอร์ท และอาคารทางวัฒนธรรม โดยใช้ในประกอบธุรกิจเชิงท่องเที่ยว พักผ่อน และการให้บริการต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา โดยการศึกษาจากสถานที่จริง จึงได้จัดโครงการเลาะภู ดูเฮือนนอน ณ เขาใหญ่ เพื่อเข้าชมสาระทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะดังกล่าว ที่แสดงออกถึงแนวความคิด ศิลปะ การออกแบบตกแต่งภายใน ตลอดจนการจัดสรรพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงการให้บริการ การบริหารจัดการภายในโครงการ   Interior Architecture educational tour Department of Interior Architecture arranged an educational tour for 3rd year students during 25th-26th February 2016 …

Read More »

เทศการงานของขวัญ “กิ๊บ-บิ” Gift Festival

Untitled-21

เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา  นิสิตสาขานฤมิตศิลป์  ชั้นปีที่ 3  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการเทศกาลของขวัญ “กิ๊บ-บิ Gift Festival”  ของทำมือ  อาหาร  ดนตรี  แฟชั่นโชว์  ณ บริเวณตลาดน้อย  มมส. ใหม่  ซึ่งเป็นโครงการที่นิสิตได้แสดงออกทางด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการเรียนรู้  โดยผลิตผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และสินค้าต่างๆออกสู่สายตาสาธารณชน  เพื่อเป็นประโยชน์ที่นิสิตได้เปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างประสบการณ์ให้นิสิตได้เรียนรู้แล้วนำไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ภาพ:วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว:วุฒิไกร  ป้อมมะรัง   “Gib-bi” Gift Festival 3rd year students in creative arts held “Gib-bi” Gift Festival During 11st-12nd February 2016 at Taladnoi, Mahasarakham University. The event provided the students’ opportunities …

Read More »

รับการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558

Title-1

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งนำโดย ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีและคณกรรมการบริหาร  คณาจารย์  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด โดยมหาวิทยาลัยได้จัดคณะกรรมการประเมินจากบุคลากรภายในนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อนแสง      ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิจันทร์ ทองคำ                       กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร                 กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล                 …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลดีเด่นในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

Title001

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์สันทนา  ภิรมย์เกียรติ  ในโอกาสที่ได้รับมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  48  ปี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 และนอกจากนี้ยังมีนิสิตได้เข้ารับมอบรางวัลประเภทคนดีศรี  มมส.  ด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพ ระดับคณะเข้ารับมอบรางวัลในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย  คือ  นายนรินทร์  เงาเกาะ  นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 5   Congratulations to lecturer and student on being awarded in the 48th year anniversary of Mahasarakham University Congratulations to Ajarn Santana Piromkiet on being awarded Excellent Lecturer in the 48th year anniversary of Mahasarakham University …

Read More »
 
Translate »