NEWS

Thesis of The Year 2015

1_title

                เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการงานวิทยานิพนธ์แห่งปี 2558 Thesis of The Year 2015 ขึ้น ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร อาคารคณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ การจัดโครงการครั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่สุดแห่งปี ในรายวิชาออกแบบ ของนิสิตทุกสาขาแต่ละชั้นปี ตลอดจนการจัดนิทรรศการต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 2558 เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านการเรียนการสอนขึ้นภายในและภายนอกคณะ ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยมีการสอนในระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ , สถาปัตยกรรมผังเมือง , สถาปัตยกรรมภายใน , ภูมิสถาปัตยกรรม …

Read More »

ค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 15

1

                    ค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 15 ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โครงการค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 15 โดยปีนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนประสิทธาราม บ้านดู่โป้ ตำบลหนองแคน อำเภอ ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2559 ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : ชมรมสถาปัตย์สัญจร

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ก่อเจดีย์ทราย

13043789_1086888244690297_5430517318328993961_n

                                        นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ก่อเจดีย์ทราย ในงานกิจกรรมสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยและงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ทีมการแข่งขันมีสมาชิก 4 คน ดังนี้ 1. นาย กาจนิธิศ อินธิสา 1LA 2. นายสุรชัย แซ่อึ้ง 1UA 3. นายต่อศักดิ์ อุปถัมภ์ 1UA 4. นายมนัส อาษาสิทธิ์ 1UA ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ/ข้อมูล : อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส.คว้ารางวัลชมเชย

12885884_1067795916599530_8496913786861926674_o

                      นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ในงานประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่4 “BIKE & WALK FOR ALL” วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BICYCLE OUTFIT DESIGN CONTEST โดย มานิตย์ เจกะบุตร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานฤมิตศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สายฝน จำปาทอง กับการออกแบบภายใต้แนวคิด FLORES “SENSE” ได้ผ่านรอบคัดเลือกจากกว่า 100 ทีมจากทั่วประเทศ เข้าสู่รอบ 10 ทีม และมาถึงรอบ FINAL ที่คัดเลือกเหลือเพียง 5 ทีมสุดท้ายที่ได้มาเดินแฟชั่นโชว์เพื่อตัดสินการประกวดในงาน ครั้งนี้ A student has been …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กตัญญู หอสูติสิมาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องน้ำยกระดับพื้นสำหรับคนพิการ

Title-1 (1)

          ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กตัญญู หอสูติสิมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ-ประเภทที่ 2 “ห้องน้ำยกระดับพื้นสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุอัมพาตครึ่งล่าง”ในโครงการประกวดเทคโนโลยีชุมชน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Congratulations to Ajarn Katanyu Hawsutisima on winning a championship of CTED 2016 Congratulations to Ajarn Katanyu Hawsutisima on winning a championship of “Community Technology for Environmental Improvement of dependent elderly or people with disabilities Award 2016” for his work entitled …

Read More »

โครงการทัศนศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน

title

          เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สาขาสถาปัตยกรรมภายในได้จัดทัศนศึกษา เนื่องจากจัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ๔ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการออกแบบ อาคารสถานบริการสาธารณะขนาดใหญ่ โรงแรม รีสอร์ท และอาคารทางวัฒนธรรม โดยใช้ในประกอบธุรกิจเชิงท่องเที่ยว พักผ่อน และการให้บริการต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา โดยการศึกษาจากสถานที่จริง จึงได้จัดโครงการเลาะภู ดูเฮือนนอน ณ เขาใหญ่ เพื่อเข้าชมสาระทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะดังกล่าว ที่แสดงออกถึงแนวความคิด ศิลปะ การออกแบบตกแต่งภายใน ตลอดจนการจัดสรรพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงการให้บริการ การบริหารจัดการภายในโครงการ   Interior Architecture educational tour Department of Interior Architecture arranged an educational tour for 3rd year students during 25th-26th February 2016 …

Read More »

เทศการงานของขวัญ “กิ๊บ-บิ” Gift Festival

Untitled-21

เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา  นิสิตสาขานฤมิตศิลป์  ชั้นปีที่ 3  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการเทศกาลของขวัญ “กิ๊บ-บิ Gift Festival”  ของทำมือ  อาหาร  ดนตรี  แฟชั่นโชว์  ณ บริเวณตลาดน้อย  มมส. ใหม่  ซึ่งเป็นโครงการที่นิสิตได้แสดงออกทางด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการเรียนรู้  โดยผลิตผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และสินค้าต่างๆออกสู่สายตาสาธารณชน  เพื่อเป็นประโยชน์ที่นิสิตได้เปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างประสบการณ์ให้นิสิตได้เรียนรู้แล้วนำไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ภาพ:วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว:วุฒิไกร  ป้อมมะรัง   “Gib-bi” Gift Festival 3rd year students in creative arts held “Gib-bi” Gift Festival During 11st-12nd February 2016 at Taladnoi, Mahasarakham University. The event provided the students’ opportunities …

Read More »

รับการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558

Title-1

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งนำโดย ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีและคณกรรมการบริหาร  คณาจารย์  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด โดยมหาวิทยาลัยได้จัดคณะกรรมการประเมินจากบุคลากรภายในนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อนแสง      ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิจันทร์ ทองคำ                       กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร                 กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล                 …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลดีเด่นในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

Title001

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์สันทนา  ภิรมย์เกียรติ  ในโอกาสที่ได้รับมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  48  ปี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 และนอกจากนี้ยังมีนิสิตได้เข้ารับมอบรางวัลประเภทคนดีศรี  มมส.  ด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพ ระดับคณะเข้ารับมอบรางวัลในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย  คือ  นายนรินทร์  เงาเกาะ  นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 5   Congratulations to lecturer and student on being awarded in the 48th year anniversary of Mahasarakham University Congratulations to Ajarn Santana Piromkiet on being awarded Excellent Lecturer in the 48th year anniversary of Mahasarakham University …

Read More »
 
Translate »