งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พิธีไหว้พระพิฆเนศ ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส

img_0086

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.09 น. สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดพิธีไหว้พระพิฆเนศ ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธี ทั้งนี้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สมาคมศิษย์เก่าจึงได้จัดพิธีไหว้พระพิฆเนศซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นเครื่องเคารพบูชาของคณะฯ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าฯ ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เคารพบูชา นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนการสอนในเชิงช่าง ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย รวมถึงการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องด้วย ประสานงาน : ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

img_0062

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ผู้บริหารซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  คณาจารย์ บุคลากร สมาคมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาและเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเป็นการระลึกถึงประวัติความเป็นมาของคณะ และเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความรัก ความผูกพันของคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่มีต่อองค์กร อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา  

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส ร่วมสืบสานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (แห่กัณฑ์หลอน)

1

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมสืบสานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 จัดขึ้น ณ สวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กิจกรรมภายในงานมีการแห่กัณฑ์หลอน จากทุกคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอีก15 ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้รวมตัวกันเคลื่อนขบวนกัณฑ์หลอนเข้ามาภายในบริเวณพิธี และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ตลอดจนฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสานให้คงอยู่  ทั้งนี้บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นตัวแทนคณะฯเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ภาพ : วรารินทร์ ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ที่มา : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพกิจกรรมแห่กัณฑ์หลอน ประเพณีบุญผะเหวด  

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวดฯ

14

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังบริเวณเวทีกลาง หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเวทีจัดพิธีเปิดงานบุญผะเหวด และรับชมขบวนแห่ผะเหวดสันดรชาดก 13 กัณฑ์ จากนั้นมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน และในช่วงเย็นมีการแสดงมหรสพ หมอลำกลอนสมโภชบุญผะเหวด ณ บริเวณสวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล กล่าวว่า การจัดโครงการฮีตเดือน4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 -5 มีนาคม 2563 เพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ …

Read More »

บุคลากรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

12

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  มมส ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้นายศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายสักการะ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เจ้าหน้าที่นำกล่าวคำถวายพระราชกุศล พร้อมตั้งจิตอธิษฐาน ถวายพระพรขอให้ทั้ง 3 พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ …

Read More »

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมฯ พร้อมกับบุคลากร สวัสดีปีใหม่ 2563 และขอพรจากท่านอธิการบดี

81450813_836360453482158_8153380878945353728_n

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมฯ พร้อมกับบุคลากร ได้เข้าพบและมอบกระเช่าให้กับท่านอธิการบดี และรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่และขอพรอันเป็นมงคลจากท่านอธิการบดี  ณ  สำนักงานอธิการบดี  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สวัสดีปีใหม่ 2563 และขอพรจากคณบดี

82347381_532369597357617_1083400277735768064_n

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางมยุรี  ผาผง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี 2563 และขอพรจากคณบดี ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ข่าว : นิกานต์ดา  ทองน้อย

Read More »

บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมฯ ร่วมกฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2562 ตั้งองค์กฐิน ณ บริเวณตลาดน้อย

81772884_1026724381024898_7948360829819158528_n

ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานกฐินสามัคคีทอดถวาย ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม บ้านหนองโน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณมยุรี ผาผง หัวหน้าสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ พร้อมบุคลากร ได้ร่วมกององค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ขึ้น ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. มีขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจากกอง/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เคลื่อนจากบริเวณหอพักนิสิตมายังที่ตั้งองค์กฐินสามัคคี และในเวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย โดยมีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ มี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชาวบ้านชุมชนรอบนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธี และชมการแสดงหมอลำวงศิลป์อีสาน จากนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมโภชองค์กฐินสามัคคี

Read More »

ผู้บริหารและบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2563

81184517_538431377014691_7518601982660050944_n

วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ พร้อมบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการนำของรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม, ตุละวรรณ) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการมุ่งมั่นร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป รวมถึงเป็นการร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ : อภิราม ทามแก้ว ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

Read More »

Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

img_6537

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562  โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ มีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ เข้าร่วมกว่า 500 คน …

Read More »
Translate »