งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามและขอพรปีใหม่ปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ผู้บริหารซึ่งนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนางมยุรี ผาผง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เป็นตัวแทนบุคลากรและนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามและขอพรปีใหม่ปี พ.ศ. 2562  ณ อาคารบรมราชกุมารี  ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร พร้อมทั้งเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารหน่วยงานให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนตุลาคม 2561

img_8733

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561  คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทุกเดือนในช่วงเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  ปฏิบัติธรรม   เจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  อันแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานกิจกรรม : ละเอียด  โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนกันยายน 2561

img_8461

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561  คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทุกเดือนในช่วงเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  ปฏิบัติธรรม   เจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  อันแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานกิจกรรม : ละเอียด  โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

บุคลากรร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

img_2320

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผัเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ ลานหน้าอาคารบรมราชกุมารีฯ เขตพื้นที่ขามเรียง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี   ซึ่งมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

บุคลากรร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

img_2323

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผัเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ ลานหน้าอาคารบรมราชกุมารีฯ เขตพื้นที่ขามเรียง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี   ซึ่งมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

บุคลากรเข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

3

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้จัดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา “ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี 2561  ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก กิจกรรมภายในงาน เวลา 13.30 น. คณะและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวมกันที่หน้าอาคารบรมราชกุมารีแห่ต้นเทียนพรรษาและต้นดอกเงิน โดยมีวงกองยาวศิลป์อีสานแห่เข้าสู่บริเวณพิธีจากนั้นประธานในพิธีไปยังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ซึ่งในปีนี้มีการถวายเทียนพรรษาทั้งหมด 23 วัด ซึ่งเป็นวัดที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นการเสร็จพิธีถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน …

Read More »

บุคลากรและนิสิต ร่วมบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561

1

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 บุคลากรและนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561 ขึ้น ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระเจ้า 5 พระองค์ นำไต้ประทีป ประกอบพิธีเทศน์เสียงพระเจ้า 5 พระองค์ (แม่กาเผือก) 3 ธรรมมาส ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ และเปิดนิทรรศการพระพุทธกันทรวิชัย ในช่วงเช้า จากนั้นกิจกรรมในช่วงบ่าย ณ บริเวณประรำพิธีหน้าหอพระ เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. เริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช นำขบวนแห่น้ำ แห่ดอกไม้และเครื่องสักการะแต่ละคณะ / หน่วยงาน ขบวนนางรำ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ และขบวนกลองยาวศิลป์อีสาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำกล่าวคำอาราธนาพระเจ้าลงสรง มีการอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัยเข้าสู่หอสรง คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและนักเรียนร่วมสรงน้ำปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยฯ โอกาสเดียวกันนี้ …

Read More »

สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

img_102

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ บริเวณสสนามกีฬา ข้างอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และในวันที่ 10 เมษายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ได้เข้าร่วมณประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัย บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน  สำหรับโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อีกทั้ง ให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและท้องถิ่น  สำหรับกิจกรรมที่กำหนดในการจัดงานปีนี้ ได้จัดให้มี การสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รดน้ำขอพรผู้บริหาร กิจกรรมรำวงชาวบ้าน เล่นน้ำสงกรานต์ …

Read More »

ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์

dscf5164

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกิจกรรมในช่วงบ่าย ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากทุกคณะ หน่วยงานได้รวมตัวกันเพื่อแห่กัณฑ์หลอน เข้าไปในบริเวณจัดงาน ณ อาคารพลศึกษา และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ตลอดจนบริการโรงทาน ในงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสานให้คงอยู่ สำหรับยอดเงินที่ได้รับจากการร่วมบริจาคปัจจัยหรือกัณฑ์หลอน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เป็นจำนวน 203,099.25 บาท ได้มอบให้กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเก็บไว้เป็นเงินรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งจะได้นำไปสร้างประโยชน์แก่ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส. ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์

img_3219

วันนี้ (27 มีนาคม 2561) ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้คณบดีได้มอบหมายให้บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมในช่วงบ่าย ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากทุกคณะ หน่วยงานได้รวมตัวกันเพื่อแห่กัณฑ์หลอน เข้าไปในบริเวณจัดงาน ณ อาคารพลศึกษา และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ตลอดจนบริการโรงทาน ในงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสานให้คงอยู่ สำหรับยอดเงินที่ได้รับจากการร่วมบริจาคปัจจัยหรือกัณฑ์หลอน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เป็นจำนวน 203,099.25 บาท …

Read More »
 
Translate »