งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 54 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จากนั้น ที่บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญอุทิศส่วนกุศล คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม …

Read More »

ร่วมสมทบกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ ลานอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า รับบริจาคจตุปัจจัย อัฐบริขาร บริวารกฐินจากคณะ/หน่วยงานและศรัทธาสาธุชน และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ โดยมี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบต้นเงิน เพื่อรวมปัจจัยทอดถวายวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในครั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี และผู้บริหาร บุคลากร ได้นำต้นเงินร่วมมอบสมทบกองกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพเคลื่อนไหว : วรารินทร์ ปัญญาวงษ์ ภาพกิจกรรม

Read More »

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี และมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงศิษย์เก่า ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำบุญประจำปีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะ และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต รวมทั้งเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดำรงสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลและเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ก่อตั้งคณะ และอุทิศบุญกุศลให้กับอาจารย์ บุคลากรและนิสิตผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่ีงหลังจากได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เวลา 09.00 น. ได้ร่วมกันทำพิธีไหว้พระพิเฆเนศที่ประดิษฐานบริเวณหน้าอาคารของคณะเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต อันเป็นประเพณีที่ได้ยึดปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ผู้ประสานงาน : ละเอียด พิมพ์ชะอุ่ม ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง , วรารินทร์ ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ มมส

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมสืบสานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 กิจกรรมภายในงาน ทุกคณะ/หน่วยงาน  รวมตัวกัน ณ บริเวณลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ก่อนจะเคลื่อนขบวนกัณฑ์หลอนเข้ามาภายในพิธี  บริเวณโรงอาหารกลาง(เดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งเป็นที่ตั้งของการจัดงานบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   จากนั้นได้ถวายกัณฑ์หลอน  พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์  ตลอดจนฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เพื่อทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสานให้คงอยู่ นอกจากนี้ได้มีบริการโรงทาน ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น  และคณะ/ หน่วยงานร่วมนำมาสมทบ ซึ่งในปีนี้ให้มีรูปแบบโรงทานที่เน้นแยกภาชนะบรรจุอาหาร  ไม่รับประทานร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดงานประเพณีแบบวีถีใหม่ (New normal) มุ่งเน้นการสืบสานคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเน้นรูปแบบจัดงานแบบออนไลน์ได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านช่องทาง https://live.msu.ac.th/ ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ทอดถวายวัดดอนสวน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. มีขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมเดินในขบวนแห่องค์กฐิน ซึ่งในปีนี้ จัดให้มีเเห่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มจากเส้นทางตลาดน้อย เลี้ยวขวาข้ามสะพาน ผ่านคณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ เลี้ยวขวาผ่านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ เลี้ยวขวาผ่านหอพักนิสิต เเล้วเข้าสู่ที่ตั้งองค์กฐินสามัคคี บริเวณตลาดน้อย ทั้งนนี้คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  ได้นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำต้นเงินเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย ภาพ : อภิราม  ทามแก้ว , วุฒิไกร ป้อมมะรัง ข่าว :  วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ฝ่ายพัฒนานิสิตและคุณภาพบัณฑิตฯ โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  เมื่วันที่ 24 กันยายน 2563  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ซึ่งเป็นธรรมเนียมทุกปีการศึกษา  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู และทำพิธีอัญเชิญครูมาในพิธีเพื่อให้ศิษย์กราบไหว้เป็นศิริมงคล และเป็นการเสริมสร้างสิริมงคล ขวัญกำลังใจ แก่คณะฯ บุคลากร และนิสิต  และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีโบราณในการสืบทอดสายสกุลช่างในการมอบตัวเข้าเป็นศิษย์ขอเป็นผู้สืบทอดศิลปะ และเป็นการอนุรักษ์ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีโบราณอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำกิจกรรม รวมทั้งเห็นถึงคุณค่าและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  และเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่คณะฯ บุคลากร และนิสิต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพเคลื่อนไหว : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2563

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ วัดชัยจุมพล (บ้านขามเรียง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และสำนักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป  ร่วมในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จากนั้นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป  ได้ร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม พร้อมทั้งภัตตาหารเพล ถวายแก่วัดชัยจุมพล (บ้านขามเรียง)  ซึ่งกิจกรรมถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในองค์กรได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมรัง ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน  

Read More »

ถวายเทียนพรรษา -ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา -ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดย พระเทพวัชราภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประธานสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง (ธรรมยุต) จากนั้นอธิการบดีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ถวายแก่วัดมหาชัยพระอารามหลวง และวัดป่าวังเลิง ในช่วงท้าย อธิการบดีมอบเทียนพรรษาให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปถวายตามวัดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายรวม 24 วัด กิจกรรมถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 …

Read More »

พิธีไหว้พระพิฆเนศ ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.09 น. สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดพิธีไหว้พระพิฆเนศ ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธี ทั้งนี้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สมาคมศิษย์เก่าจึงได้จัดพิธีไหว้พระพิฆเนศซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นเครื่องเคารพบูชาของคณะฯ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าฯ ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เคารพบูชา นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนการสอนในเชิงช่าง ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย รวมถึงการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องด้วย ประสานงาน : ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ผู้บริหารซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  คณาจารย์ บุคลากร สมาคมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาและเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเป็นการระลึกถึงประวัติความเป็นมาของคณะ และเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความรัก ความผูกพันของคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่มีต่อองค์กร อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา  

Read More »
Translate »