งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ 49,999 ดอก ให้กับจังหวัดมหาสารคาม

3

                                          เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  ได้นำผู้บริหารและบุคลากรได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งมอบดอกไม้จันทน์ 49,999 ดอก ให้กับจังหวัดเพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 49,999 ดอก ให้กับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ , วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนกันยายน 2560

img_9442

                                            เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560  คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทุกเดือนในช่วงเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  ปฏิบัติธรรม   เจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  อันแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด  โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ร่วมปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

img_9078

                                            เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยเข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และนำคณาจารย์ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ …

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนสิงหาคม 2560

img_8754

                                      เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560  คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  ปฏิบัติธรรม   เจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  อันแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด  โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ประจำปี 2560

img_8008

                      เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้จัดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา “ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารบรมราชกุมารี และพระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยคณะและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวมกันที่หน้าอาคารบรมราชกุมารีแห่ต้นเทียนพรรษาและต้นดอกเงิน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมขบวนแห่ โดยมีวงกองยาวศิลป์อีสานแห่เข้าสู่บริเวณพิธี จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ซึ่งในปีนี้มีการถวายเทียนพรรษาทั้งหมด 23 วัด ซึ่งเป็นวัดที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร …

Read More »

พิธีเทวาภิเษกสมโภชพระพิฆเนศ

img_5970

                                      เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 7.09 น. ได้มีพิธีเทวาภิเษกสมโภชพระพิฆเนศและอันเชิญขึ้นแท่นประดิษฐาน ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย พราหมณ์ ผศ.ยุทธพงศ์ มาตรวิเศษ /ประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์มนูญชัย วัดป่าศรัทธาธรรม /ประธานในพิธี อาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลสวัสดิ์ /พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้พิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างเพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และจัดสร้างองค์พระพระพิฆเนศเป็นเครื่องเคารพบูชาของคณะฯ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าฯ ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เคารพบูชา นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนการสอนในเชิงช่าง ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย รวมถึงการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องด้วย หมายเหตุ** องค์พระพิฆเนศ ปั้นโดย อาจารย์ธวัช สุขทอง …

Read More »

ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

9

                                                เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยฯ ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง สมโภช พระพุทธกันทรวิชัยสมัยธรรมนายก ประจำปี 2560  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  รวมทั้งคณาจารย์  บุคลากรและนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย โดยวันสงกรานต์ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ตามประเพณีของไทย และถือเป็นวันแห่งความรัก ความผูกพันของทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ ประเพณีสงกรานต์ยังถือเป็นประเพณีสำคัญในการทำบุญประจำเดือนห้าของประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีประเพณีทำบุญในแต่ละเดือน รวม 12 เดือน ที่เรียกว่า …

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

2

                                            สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “เอ้ มรดกถนนดอกคูนเมืองอีสาน มหาสงกรานต์รวมใจวันไหล มมส” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสรงน้ำขอพรพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก การรดน้ำขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่และคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแห่ขบวนสงกรานต์ประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดก่อเจดีย์ทราย กิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ถนนดอกคูน บริเวณถนนหน้าอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัย นางสงกรานต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปี 2560 นางสาวนลิตา บุบผามะตะนัง นิสิตชั้นปีที่2 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในคณะฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

img_5180

                                          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยฝ่ายพัฒนานิสิตและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่  เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโสแล้วยังเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของไทยที่มีมาอย่ายาวนาน  ก่อนที่นิสิตจะเริ่มเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน  ซึ่งบรรยายกาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

img_4648

                                    เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2560  บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข ณ บริเวณสนามกีฬา ข้างกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมีอาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีบุคลากรจากทุกคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แบ่งนักกีฬาออกเป็น 6 ทีม ประกอบด้วย ทีมสีแดง ทีมสีขาว ทีมสีเขียว ทีมสีม่วง …

Read More »
 
Translate »