งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พิธีเทวาภิเษกสมโภชพระพิฆเนศ

img_5970

                                      เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 7.09 น. ได้มีพิธีเทวาภิเษกสมโภชพระพิฆเนศและอันเชิญขึ้นแท่นประดิษฐาน ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย พราหมณ์ ผศ.ยุทธพงศ์ มาตรวิเศษ /ประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์มนูญชัย วัดป่าศรัทธาธรรม /ประธานในพิธี อาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลสวัสดิ์ /พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้พิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างเพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และจัดสร้างองค์พระพระพิฆเนศเป็นเครื่องเคารพบูชาของคณะฯ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าฯ ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เคารพบูชา นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนการสอนในเชิงช่าง ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย รวมถึงการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องด้วย หมายเหตุ** องค์พระพิฆเนศ ปั้นโดย อาจารย์ธวัช สุขทอง …

Read More »

ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

9

                                                เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยฯ ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง สมโภช พระพุทธกันทรวิชัยสมัยธรรมนายก ประจำปี 2560  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  รวมทั้งคณาจารย์  บุคลากรและนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย โดยวันสงกรานต์ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ตามประเพณีของไทย และถือเป็นวันแห่งความรัก ความผูกพันของทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ ประเพณีสงกรานต์ยังถือเป็นประเพณีสำคัญในการทำบุญประจำเดือนห้าของประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีประเพณีทำบุญในแต่ละเดือน รวม 12 เดือน ที่เรียกว่า …

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

2

                                            สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “เอ้ มรดกถนนดอกคูนเมืองอีสาน มหาสงกรานต์รวมใจวันไหล มมส” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสรงน้ำขอพรพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก การรดน้ำขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่และคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแห่ขบวนสงกรานต์ประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดก่อเจดีย์ทราย กิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ถนนดอกคูน บริเวณถนนหน้าอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัย นางสงกรานต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปี 2560 นางสาวนลิตา บุบผามะตะนัง นิสิตชั้นปีที่2 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในคณะฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

img_5180

                                          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยฝ่ายพัฒนานิสิตและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่  เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโสแล้วยังเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของไทยที่มีมาอย่ายาวนาน  ก่อนที่นิสิตจะเริ่มเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน  ซึ่งบรรยายกาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

img_4648

                                    เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2560  บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข ณ บริเวณสนามกีฬา ข้างกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมีอาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีบุคลากรจากทุกคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แบ่งนักกีฬาออกเป็น 6 ทีม ประกอบด้วย ทีมสีแดง ทีมสีขาว ทีมสีเขียว ทีมสีม่วง …

Read More »

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

17880161_1404707722908346_2721887452321624853_o

                                            เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นตันไป  ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะประกอบไปด้วยการแข่งขันรักบี้เจ็ดคน รักบี้สิบห้าคน ฟุตบอล บาสเกตบอล และการประชันกลอง  ณ สนามกีฬารอบอาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีของนิสิตนักศึกษาทั้งที่สำเร็จการศึกษาแล้วและศิษย์ปัจจุบันของทั้งสองสถาบัน ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : Arch Aperture ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์

img_1609

                                        ในช่วงบ่ายของวันที่ 16 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำอาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) ประจำปี 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกิจกรรมในช่วงบ่าย ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากทุกคณะ หน่วยงาน ได้รวมตัวกันเพื่อแห่กัณฑ์หลอน เข้าไปในบริเวณจัดงาน ณ อาคารพลศึกษา และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ฟังเทศน์มหาชาติ 13 …

Read More »

ละคร พลุนัดที่16 “TheLose Memories”

16797896_1284659141603558_2733831175666922844_o

                                            ละครพลุ เป็นละครเวทีที่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้นเป็นประเพณีที่สืบเนื่องต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินงานติดต่อกันมาเป็นเวลา 16 ครั้งแล้ว โดยครั้งนี้นำเสนอละครในเรื่อง #TheLoseMemories #บาดแผลและความทรงจำที่หายไป โดยจัดการแสดงในวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา เป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้แก่นิสิต การทำงานกับกลุ่มคนหลายๆกลุ่มที่มีความถนัดที่แตกต่างกัน ทั้งยังเป็นการนำศาสตร์การเรียนรู้ที่นิสิตได้เรียนมา นำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ของการทำละครเวที อาทิ เช่น การออกแบบเสื้อผ้านักแสดง การออกแบบและจัดทำฉาก อีกทั้งยังใช้ความสามารถกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานอีกด้วย และยังเป็นการสร้างความบันเทิง ให้แกผู้อื่นได้อีกด้วย อีกประการที่สำคัญ ในการจัดทำละครนี้ได้มีการต่อยอดนำผลที่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน นั้นคือ โครงการ สถาปัตย์สัญจร ซึ่งได้มีการหักค่าใช้จ่าย จากกำไรในการทำละครพลุ นำมาออกค่ายในลักษณะของค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม …

Read More »

ชมรมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เข้าพบและมอบองค์พระพิฆเนศให้กับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

                      เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ตัวแทนจากชมรมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้เข้าพบและมอบองค์พระพิฆเนศให้กับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่และขอพรอันเป็นมงคลจากท่านอธิการบดี  ณ  สำนักงานอธิการบดี  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : ชมรมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ขอเชิญชมนิทรรศการรอยพ่อ แผ่นดิน ๙

1

                  ขอเชิญชมนิทรรศการรอยพ่อ แผ่นดิน ๙ ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนานิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านการออกแบบและด้านสถาปัตยกรรม ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชาชนทั่วไป ได้เข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มีนาคม 2560 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ประสานงาน : อาจารย์สกลชัย  บุญปัญจา ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
Translate »