งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การซ้อม(ย่อย)เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

title

                  การซ้อมย่อยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  ในการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มีบัณฑิต และมหาบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๗ สาขาวิชา ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สาขานฤมิตศิลป์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาการจัดการการก่อสร้าง ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม รวม ๑๘๔ คน และมหาบัณฑิต ๑๓ คน  รวมทั้งสิ้น ๑๙๗ …

Read More »

ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก รุ่นที่ 3

ARCH_72

                      เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 3 ครบ 3 รอบ 36 ปีพระพุทธกันทรวิชัย  พร้อมกันนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ยังได้นำพระพิฆเนศที่สร้างขึ้นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ในการนี้มี หลวงปู่แสงจันทร์ จันตะโชโต วัดป่าฤกษ์อุดม ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ …

Read More »

อาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ มอบเงินบริจาคสบทบทุนในการจัดสร้างพระพิฆเนศ และจัดสร้างศาลประดิษฐานพระพิฆเนศ

3

                  ตามที่ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสร้างพระพิฆเนศ  และจัดสร้างศาลประดิษฐานพระพิฆเนศ  ณ บริเวณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตามที่ทราบแล้วนั้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์พวงเพ็ญ  วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบเงินบริจาคสบทบทุนในการจัดสร้างพระพิฆเนศ  และจัดสร้างศาลประดิษฐานพระพิฆเนศ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท มีพิธีรับมอบเงินบริจาคสบทบทุนโดย ผศ.ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ อาจารย์สกลชัย  บุญปัญจา ประธานชมรมศิษย์เก่าฯ และตัวแทนจากชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ร่วมรับมอบเงินบริจาคสบทบทุนและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ที่บริเวณโถงบันได ชั้น 1 อาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ในการจัดสร้างพระพิฆเนศ …

Read More »

บุคลากรร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

1

                  บุคลากรร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ถวาย ณ วัดพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งองค์กฐินสามัคคีในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงานมีขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจาก กอง/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เคลื่อนมายังที่ตั้งองค์กฐินสามัคคี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

2

                                              ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 12.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามถวายความอาลัย และ เวลา 13.30 น. ณ อาคารคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร …

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนตุลาคม 2559

IMG_2053

                  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  ปฏิบัติธรรม   เจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  อันแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด  โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนกันยายน 2559

IMG_1024

                เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  ปฏิบัติธรรม   เจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  อันแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด  โกหลำ ภาพ : เศกสรร คุณโพธิ์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

พิธีไหว้ครูของศิษย์เก่าและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์”

IMG_1313

              เมื่วันที่ 10 กันยายน 2559  ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูให้กับศิษย์เก่าและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์”  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2559  ณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อให้ศิษย์เก่าที่กลับมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้แสดงออกถึงการเคารพบูชาพระคุณของคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์จนสำเร็จการศึกษาและสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์และบุคลากรแล้วร่วมงานสังสรรค์ในช่วงค่ำคืนของวันที่ 10 กันยายน 2559  ซึ่งทั้งคณาจารย์  บุคลากร  ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันต่างก็ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะในช่วงระเวลาที่ผ่านมาอย่างเต็มความภาคภูมิ ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพช 20 ปี

2

                                                              เมื่อวันที่  10  กันยายน  2559  ได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพช  20 ปี  ณ  บริเวณพื้นที่ก่อนสร้างฐานพระพิฆเนศ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง)ประจำปี 2559

14225424_1060424164007055_4100909876972737201_n

                        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์ จัดการประกวดโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง) ประจำปี 2559 โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง)ประจำปี 2559 ในครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ต่อไปในอนาคต อีกทั้งเพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เรียนรู้และตระหนักในการทำความดีเพื่อสังคม ผ่านโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังแนวคิด “เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง” ในโครงการนี้ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อโครงการ …

Read More »
 
Translate »