งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานกิจกรรมสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยและงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

1

                      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เข้าร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มมส (บ่สาด บ่ซิด หันมาวิดฟาย)ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มมส ณ หอพระมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง กิจกรรมภายในงาน ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งขบวนแห่น้ำ แห่ดอกไม้ ในบริเวณสนามโรงเรียนหลักเมือง มีการประกอบพิธีแห่น้ำ แห่ดอกไม้ จากศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภช 9 รูป มีการประกอบพิธีบายศรีพระเจ้า มีการประกอบพิธีเทศน์พระเจ้า 5 พระองค์เป็นเสร็จพิธี และชมการแสดงสมโภช …

Read More »

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในคณะฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

16

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในคณะฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ขึ้น ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ก่อนที่นิสิตจะเริ่มเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน ซึ่งอยู่ภายใต้นโนบายรัฐบาลเล่นสงกรานต์อย่างประหยัดน้ำ ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง , วรารินทร์ ปัญญาวงษ์ , เศกสรร คุณโพธิ์

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดป่ากู่แก้ว

IMG_3078

                  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558  ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : กาญจนา  สิงคลีบับภา ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

Read More »

กิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ณ วัดป่ากู่แก้ว

IMG_1407

                    เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้คณะฯจึงได้มีการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรร่วมกัน ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2558 ณ วัดป่ากู่แก้ว โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าร่วมทำบุญตักบาตรซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีเสมอมา   ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมที่มีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ได้ให้ความสำคัญโดยถือปฏิบัติสืบเนื่องตลอดมา ผู้ประสานงานโครงการ : กาญจนา  สิงคลีบับภา ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

Read More »
 
Translate »