ทุน/วิจัย

ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น (2017 Short-Term Student Exchange Program) และทุนฝึกงานนิสิตนานาชาติ (2017 Global Internship Program) ประจำปี 2560 ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

unnamed

          ด้วย Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น (2017 Short-Term Student Exchange Program) และทุนฝึกงานนิสิต (2017 Global Internship Program) ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้<    1) นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (2017 Short-Term Student Exchange Program) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ช่วงที่ 1  กำหนดเปิดภาคเรียน เมษายน 2560 – กันยายน 2560 ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ประกาศผลการรับสมัคร ภายใน เดือนมีนาคม 2560 ช่วงที่ 2  กำหนดเปิดภาคเรียน   กันยายน 2560 – มีนาคม 2560 …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน

study-taiwan

            ขอเชิญบุคลากร  นิสิต  นักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมฟังการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน  ในวันพุธที่  9  พฤศจิกายน  2559  เวลา  13.00-16.30 น.  ณ  ห้องประชุม  SC1-200  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ พีรภัทร สารอภิสิทธิคาม  (ฝ่ายวิชาการ)  ห้องสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวจีรนันท์  สุทธิจันทร์  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  043-754241  เบอร์ภายใน  1338  หรืออีเมล์  js_suttijan@hotmail.com ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด >>>Download<<<

Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

title

                  ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น  และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการพัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย  ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีความสนใจในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว  หากท่านใดสนใจสามารถ Download แบบฟอร์ม ARCH-Proposal-01 แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  จำนวน  3  ชุดและส่งเอกสารได้ที่คุณจันจิรา  ภูสามารถ  ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 25 ตุลาคม  2559  ซึ่งคณะกรรมการจะมีการพิจารณาในวันที่  31  ตุลาคม  2559  และจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่  2  พฤษจิกายน  2559 เอกสาร Download แบบฟอร์ม ARCH-Proposal-01>>>Download<<< ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัยคณะฯ ปีงบประมาณ 2560 อาจารย์และนักวิจัย>>>download<<< ประกาศหลักเกณฑ์ขอรับทุนวิจัยคณะฯ ปีงบประมาณ 2560 บุคลากร>>>download<<<

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

14614253_873275802808367_1512621609_o

                      ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนิสิตคณะสถาปัตย์ สาขา CA( ปี3 ), IA -AR – UA – LA(ปี4) เพื่อรับทุนโครงการสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อรับใบสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่31 ต.ค.59 สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนายพีรภัทร สารอภิสิทธิคาม ฝ่ายวิชาการ  สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ >>>download<<< แบบฟอร์มสมัครทุนฝึกงานต่างประเทศ ผู้ประสานงาน : พีรภัทร สารอภิสิทธิคาม ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

Read More »

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรที่สนใจสมัครรับทุน Rotary Yoneyama Scholarships สำหรับปี 2017

rotary yoneyama

                    ขอเชิญนิสิตและบุคลากรที่สนใจสมัครรับทุน Rotary Yoneyama Scholarships สำหรับปี 2017 โดยทุนนี้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาศึกษาหรือทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงบัณฑิตศึกษา **ผู้สนใจสามารถดำเนินการในการสมัครขอทุน ภายใน 15 ธันวาคม 2559** ไม่ว่าจะลงทะเบียนเรียนของภาคเดือนเมษายน หรือกันยายน/ตุลาคม 2017 ก็ตาม ผลประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละระดับนั้นในการลงทะเบียนเรียนเดือนเมษายน ทุนจะเริ่มจ่ายให้เดือนเมษายน 2017 ส่วนคนสมัครเรียนช่วง Fall จะเริ่มจ่ายเดือนตุลาคม(หรือกันยายน) 2017 โดยเงินทุนที่จะได้แบ่งเป็นดังนี้ -Undergraduates 100,000 yen per month -Master’s students 140,000 yen per month -Doctoral students 140,000 yen per month *Research students are not eligible. ผลประโยชน์เพิ่มเติมเป็นเงิน 400,000 …

Read More »

ขอเชิญนิสิตและบุคคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตัวการ์ตูน Mascot สำนักบริการวิชาการ

mascot

ขอเชิญนิสิตและบุคคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตัวการ์ตูน Mascot สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดออกแบบ MASCOT “สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตและบุคคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดออกแบบ MASCOT “สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ กรอบแนวคิด • การออกแบบ MASCOT จะใช้คนหรือสิ่งมีชีวิตใดก็ได้ แต่ต้องสื่อให้เห็นถึง ความเป็นสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • การออกแบบ MASCOT ต้องมีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ มีองค์ประกอบจดจำง่าย แก่ผู้พบเห็น โดยมีการใช้สีสันสวยงาม มีความเมตตา น่ารัก และทันสมัย รวมทั้งมีความสุขและอบอุ่น • การออกแบบ MASCOT จะต้องมีการใช้สีประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เหลือง-เทา) และมีโลโก้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • การออกแบบ MASCOT จะต้องออกแบบจำนวน 1 ตัว พร้อมตั้งชื่อ เงื่อนไขการส่งผลงาน        1. การออกแบบ MASCOT ให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเท่านั้น …

Read More »