ทุน/วิจัย

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรที่สนใจสมัครรับทุน Rotary Yoneyama Scholarships สำหรับปี 2017

rotary yoneyama

                    ขอเชิญนิสิตและบุคลากรที่สนใจสมัครรับทุน Rotary Yoneyama Scholarships สำหรับปี 2017 โดยทุนนี้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาศึกษาหรือทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงบัณฑิตศึกษา **ผู้สนใจสามารถดำเนินการในการสมัครขอทุน ภายใน 15 ธันวาคม 2559** ไม่ว่าจะลงทะเบียนเรียนของภาคเดือนเมษายน หรือกันยายน/ตุลาคม 2017 ก็ตาม ผลประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละระดับนั้นในการลงทะเบียนเรียนเดือนเมษายน ทุนจะเริ่มจ่ายให้เดือนเมษายน 2017 ส่วนคนสมัครเรียนช่วง Fall จะเริ่มจ่ายเดือนตุลาคม(หรือกันยายน) 2017 โดยเงินทุนที่จะได้แบ่งเป็นดังนี้ -Undergraduates 100,000 yen per month -Master’s students 140,000 yen per month -Doctoral students 140,000 yen per month *Research students are not eligible. ผลประโยชน์เพิ่มเติมเป็นเงิน 400,000 …

Read More »

ขอเชิญนิสิตและบุคคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตัวการ์ตูน Mascot สำนักบริการวิชาการ

mascot

ขอเชิญนิสิตและบุคคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตัวการ์ตูน Mascot สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดออกแบบ MASCOT “สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตและบุคคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดออกแบบ MASCOT “สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ กรอบแนวคิด • การออกแบบ MASCOT จะใช้คนหรือสิ่งมีชีวิตใดก็ได้ แต่ต้องสื่อให้เห็นถึง ความเป็นสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • การออกแบบ MASCOT ต้องมีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ มีองค์ประกอบจดจำง่าย แก่ผู้พบเห็น โดยมีการใช้สีสันสวยงาม มีความเมตตา น่ารัก และทันสมัย รวมทั้งมีความสุขและอบอุ่น • การออกแบบ MASCOT จะต้องมีการใช้สีประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เหลือง-เทา) และมีโลโก้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • การออกแบบ MASCOT จะต้องออกแบบจำนวน 1 ตัว พร้อมตั้งชื่อ เงื่อนไขการส่งผลงาน        1. การออกแบบ MASCOT ให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเท่านั้น …

Read More »

ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท

2016-01-11_14-30-27

ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ “สุข  สวย  รวย  ดี  ที่กาฬสินธุ์” ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท  (รายละเอียดเพิ่มเติมดังที่ได้แนบมาพร้อมนี้) ที่มา : ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์ 2016_01_11_14_15_25.pdf

Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น  และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการพัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย  ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีความสนใจในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว  หากท่านใดสนใจสามารถ Download แบบฟอร์ม ARCH-Proposal-01 แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  จำนวน  3  ชุดและส่งเอกสารได้ที่คุณจันจิรา  ภูสามารถ  ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มกราคม  2559  ซึ่งคณะกรรมการจะมีการพิจารณาในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2559  และจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2559 ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย_สายสนับสนุน.pdf ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภทอาจารย์ แบบเสนอขอทุนสนับสนุนคณะ.doc

Read More »
Translate »