ผลงานศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลจากการประกวดการออกแบบชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

3_resize

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563  กองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานีได้ประกาศผลรางวัลออกแบบ ชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยคุณอัศวเทพ ศรีเฉลา ศิษย์เก่าหลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ชื่อชุด “กวยจั๊บอุบล ” ซึ่งจะเป็นชุดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกวดบนเวที Miss Grand Thailand 2020  โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และได้รับเงินสนับสนุนในการจัดทำชุดประจำจังหวัดจากกองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี จำนวน 10,000 บาท ภาพ : FB : มิสแกรนด์อุบลราชธานี ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง , ละเอียด พิมพ์ชะอุ่ม ภาพชุดประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

24862102_1656121457766970_256277549006191173_n

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง นายณัฐพล สารณี สาขาสถาปัตยกรรม ด้วยคะแนนสะสมเฉลี่ย 3.86 โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 14 ธันวาคม 2560                                           และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ทุกท่าน ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพประกอบ

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560

2

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาภรณ์  ชำนิกำจร  อาจารย์ประจำสำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560                       มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 50 ปี วันนี้ (9 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่างๆ เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป  โดยในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาภรณ์  ชำนิกำจร  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ประจำปี พ.ศ. …

Read More »

ศิษย์เก่าได้รับรางวัลในการตีพิมพ์บทความที่ประเทศญี่ปุ๋น อาจารยว์รวรรณ เนตรพระ อาจารย์ประจำสาขาสำนักสถาปัตยกรรมศาตร์

IMG_5435-300x200

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วรวรรณ เนตรพระ อาจารย์ประจ าส านักสถาปัตยกรรมศาตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัล student Best paper Award จากการเข้าร่วม the International Conference 16th International Conference on Computing in in Civil and Building Engineering (ICCCBE2016) เมื่อวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโอซาก้าที่จัดขึ้นใน Grand Cube Osaka ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้วิทยานิพนธ์ชื่อ “Building Envelope Thermal Performance Analysis using BIM-Based 4D Ther- mal Information Visualization (using a four-dimensional thermal information visualization tech- nique …

Read More »
Translate »