วารสารสรุปข่าวประจำเดือน

ข่าวฉบับประจำเดือน มกราคม 2561

titel01-61

>>Download<<< ในฉบับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 การประชุมบุคลากรภายในคณะเพื่อถ่ายทอดนโยบาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โครงการ Msu Design Camp ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560-2561

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2560

title12-60

>>>Download<<< ในฉบับ การซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๕๕๙ – ๒๕๖๐ อาจารย์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560 นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส. เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Thai Obayashi Winter 2017

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2560

pic-title-may17

            >>>Download<<< ในฉบับ ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ได้รับมอบรางวัล ประเภทนักวิชาการรุ่นอาวุโส สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง โครงการจัดแสดงนิทรรศการสถาบันการศึกษาในงานสถาปนิก ’60 การจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์สาขานฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา2559 การจัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ นิทรรศการวิทยานิพนธ์สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 การตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2560 

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน เมษายน 2560

img_5623

                      >>Download<<< ในฉบับ โครงการ Thesis of The Year 2016 นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์คว้ารางวัลประกาศนียบัตร ประกวดแบบ blue scope 2017 นิสิตนฤมิตศิลป์ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่” การจัดแสดงผลงานนิสิตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  ประจำปีการศึกษา 2559 การตรวจวิทยานิพนธ์สาขานฤมิตศิลป์  ประจำปีการศึกษา 2559 พิธีเทวาภิเษกสมโภชพระพิฆเนศ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในคณะฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

Read More »

ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2560

title03-60

                          >> Download << ในฉบับ นิสิตได้รับคัดเลือกให้ไปโชว์ผลงาน ณ Tama arts University ประเทศญี่ปุ่น นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Fashion Lifestyle การจัดการความรู้ด้านการดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการ 2/2559 กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในหัวข้อ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” โครงการอบรมภาษาอังกฤษ การตรวจนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัศนศึกษาอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า Terminal 21-The mall จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด มมส. ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร มมส. ปี 2560

Read More »

ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

title02-60

                      >> Download << ในฉบับ รับรางวัลสนับสนุนในโครงการอุดหนุนเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) ร่วมจัดนิทรรศการในงานนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 (Thailand Inventors’ Day 2017) ละคร พลุนัดที่16 “TheLose Memories” นิสิตได้รับรางวัลในโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ ศิษย์เก่ารุ่นเจ็ดสอนน้องในเรื่อง “สถาปนิกกับชีวิตราชการ”

Read More »

ฉบับประจำเดือน มกราคม 2560

title01-60

                  >> Download << ในฉบับ จัดโครงการ “รอยพ่อ แผ่นดิน๙” มอบองค์พระพิฆเนศให้กับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ชมรมศิษย์เก่ามอบรถเข็นให้โรงพยาบาล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read More »

ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2559

title12-59

                        >> Download << ในฉบับ การประชุมถ่ายทอดนโยบาย  ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 อาจารย์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2559 พิธีการซ้อม(ย่อย)เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ โครงการค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 16 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559-2560

Read More »

ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

6-title

                    >> Download << ในฉบับ การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมหม่อนไหมจับมือ 6 สถาบันการศึกษาพัฒนาลวดลายผ้าไหม พิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก รุ่นที่ 3 ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ได้รับรางวัลประเภทนักวิชาการรุ่นใหม่ สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง บุคลากรได้รับรางวัล อาจารย์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปี พ.ศ. 2559 ผลงานการออกแบบการจัดวางรูปเล่มได้รับเลือก เป็น 1 ใน 19 Layout Design นิสิตนำเสนอโครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง “Surface structure และ Suspended roof structure” งาน final project รายวิชา Fundamental Industrial Craft Product …

Read More »

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2559

title

                      >> Download << ในฉบับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แสดงความยินดีกับ 2 ทีม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม โครงการ “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา การจัดแสดงนิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 11 การทัศนศึกษาดูงานรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม ๑ ทัศนศึกษาโครงการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากรร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนตุลาคม 2559  

Read More »
 
Translate »