วารสารสรุปข่าวประจำเดือน

ข่าวฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2562

img_6744-1

 >Download<< การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการแนะนำโจทย์ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “SCG : The Challenge 2019 // Move towards a Circular way” ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สกลชัย บุญปัญจา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรยายพิเศษสาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Ecological Landscape Design” จัดโครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ขอเเสดงความยินกับผู้ได้รับตำแหน่ง ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2562

66880944_392352668065246_8334918885870403584_n-1

  >Download<< โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ปฐมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2561 อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ เจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โครงการประชุมร้องเพลงเชียร์คณะประจำปีการศึกษา 2562

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2562

img_3947

                        >Download<< โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตย์ฯ มมส ลงนาม MOU บริษัท นันทวัน (จำกัด) และศูนย์ฝึกอบรมไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ คณะสถาปัตย์ฯ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 4 (Wisdom for Smart Design) และการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS) ครั้งที่ 7 นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ศึกษาดูงานโครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุประดิษฐ์

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2562

img_3198

     >Download<< คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์แห่งปี Thesis of The Year 2018 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมได้จัดโครงการเผยแพร่นิทรรศการหลักสูตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ รอบคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัล Thesis of the Year 2018 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับคณะ การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน เมษายน 2562

1-3

>Download<< โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14 “14th JOINT WORKSHOP ON URBAN DESIGN AND CONSERVATION (14th JWUDC) BETWEEN UNIVERSITI TEKNOLOGI, MALAYSIA, MAHASARAKHAM UNIVERSITY, THAILAND. โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส กับโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลในการประกวดแบบ การจัดการความรู้ (KM) การใช้โปรแกรม Windows10 , Google Drive และการใช้โปรแกรม Office 365 โครงการอบรม “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดป่าธรรมอุทยาน สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 นิสิตร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมงาน ” ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส ” ประจำปี 2562

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน มีนาคม 2562

6-1

>>Download<< ประชุมสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ เจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สาขานฤมิตศิลป์ ร่วมนำผลงานแฟชั่นโชว์ในงาน BANGKOK INTERNATIONAL FASHION WEEK 2019 (BIFW2019) ผู้บริหารและบุคลากรร่วมสืบสานประเพณีแห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 ศิษย์เก่าสาขานฤมิตศิลป์ นายมานิตย์ เจกะบุตร ได้รับรางวัลชมเชย ในกิจกรรม ‘ROBINSON JEANS D.I.Y. CONTEST’ สาขานฤมิตศิลป์ ร่วมจัดกิจกรรมในงาน”มาหาสารคาม มาหาคร์าฟท์

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

dscf3887

>>Download<<< การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนอนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ร่วมพิธีเปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24 นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการประกวดการแต่งกายย้อนยุคสมัยทวารวดีอีสาน  

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน มกราคม 2562

4

>>Download<<< ละครเวที พลุนัดที่ 18 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามและขอพรปีใหม่ปี พ.ศ. 2562

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2561

aa

  >>Download<<< คณะสถาปัตย์ฯ มมส ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย การซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาบัณฑิตและบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดศูนย์ “เฮ็ดให้ (อยู่ดี) UD” ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน รับเสด็จเจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาเมืองขอนแก่น สู่ความความเมืองสีเขียวและอัจฉริยะ ณ ห้างเซนทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น การเดินแฟชั่นโชว์ตามแนวคิด Green Future โครงการค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 18

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

2

>>Download<<< นิสิต มมส. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 หัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน…ชีวิตก็ปลอดภัย” ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Msu Design Camp ปัตย์ฝุ่น 3 โครงการแนะนำหลักสูตรและฝึกทักษะการสร้างสรรค์  “Arch MSU’s Meet & Create 2018” นิทรรศการสัปดาห์อาคารเขียว (Green Architecture Week)  โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม บรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ ต่างแดน ในหัวข้อ “Dremocracy, Welfair state, Modernity, Climate change and Case studies in Sweden”    

Read More »
Translate »