วารสารสรุปข่าวประจำเดือน

ข่าวฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2563

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลจากการประกวดการออกแบบชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดตาก ศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลจากการประกวดการออกแบบชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสอบภายใน มมส. เข้าตรวจเยี่ยมคณะในลักษณะรูปแบบของการตรวจสอบเบื้องต้น โครงการอบรมเเนวทางการจดสิทธิบัตรเเละอนุสิทธิบัตรสำหรับผลงานออกเเบบเเละนวัตกรรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “English for Workplace Communication” ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน >>Download<<

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2563

พิธีไหว้พระพิฆเนศ ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 ประจำปีการศึกษา 2563 วิถีใหม่ แบบ New Normal ปฐมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา 2563 วิถีใหม่ แบบ New Normal ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2563 คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อุมาภรณ์ บุพไชย และอาจารย์ประสิทธิ์ สว่างศรีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 >>Download<<

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2563

>>Download<< การจัดการความรู้ (KM) การจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2563

>>Download<< คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) ที่ออกแบบให้เหมาะกับการปฏิบัติงานของแผนกจักษุแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน เมษายน 2563

>>Download<< ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” และอาจารย์วรากุล ตันทนะเทวินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ขอเชิญชมผลงานวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน “IN YOUR AREA” Thesis in Interior Architecture 2019-2020

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน มีนาคม 2563

>>Download<< โครงการแนวทางการเตรียมความพร้อมของวารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อประเมินคุณภาพ วารสารรอบที่ 4 ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ปี พ.ศ. 2564 นิทรรศการและการนำเสนอผลงานในรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อำภา บัวระภา และอาจารย์ศุภธิดา สว่างแจ้ง ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตย์ฯ มมส ร่วมสืบสานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (แห่กัณฑ์หลอน)

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

>>Download<< โครงการ CA TOWN Gift & Design Festival 2020 แสดงความยินดีกับสาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ Earth Day : LOVE ART ON THE RIVER Power by UOB x The River Partner ทัศนศึกษาดูงานรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2 โครงการค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 19 บุคลากรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน มกราคม 2563

Download<< โครงการละครเวที พลุนัดที่ 19 ประเพณีการทำบุญประจำปีของสาขานฤมิตศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมกิจกรรม the 2nd Joint Workshop Cooperation on Art & Cultural Research 🇹 MSU x QXUN 🇨🇳 บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สวัสดีปีใหม่ 2563 และขอพรจากคณบดี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมฯ พร้อมกับบุคลากร สวัสดีปีใหม่ 2563 และขอพรจากท่านอธิการบดี

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2562

                Download<< การซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562 การบวงสรวงละคอนพลุนัดที่ 19 SOULASYLUM คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม ใน โอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ได้รับรางวัลจากการประกวด MSU BEC Competition 62  ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรม รุ่น 2 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชน ในบทบาทของสถาปนิกชุมชน ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม และสาขาการจัดการงานก่อสร้าง

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

>Download<< นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส รับการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read More »
Translate »