หอเกียรติยศ:นิสิต

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลประกวด BlueScope Design Award 2018 – People and Lives ระดับนิสิต นักศึกษา

bluescope2018

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส คว้ารางวัลประกวด “BlueScope Design Award 2018 – People and Lives” ระดับนิสิต นักศึกษา   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลซึ่งส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ BlueScope Design Award 2018 – People and Lives  ประเภทการประกวดแบบระดับนิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้   ประเภทกลุ่ม ได้รับรางวัลที่ 3 ในชื่อผลงาน “CO-MARKET” โดยมีนิสิตเจ้าของผลงาน คือ นายวงศธร กองมา  นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ครุศาสตรา และนายเกษมสันต์ เทศสรีเมือง  ซึ่งจะได้รับเงินสด 10,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทเดี่ยว   ได้รับรางวัลชมเชย ในชื่อผลงาน “RIM KHLONG” โดยมีนายวิศรุต วิทยอักษณศรี เป็นเจ้าของผลงาน  ซึ่งจะได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมใบประกาศ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

24862102_1656121457766970_256277549006191173_n

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง นายณัฐพล สารณี สาขาสถาปัตยกรรม ด้วยคะแนนสะสมเฉลี่ย 3.86 โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 14 ธันวาคม 2560                                           และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ทุกท่าน ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพประกอบ

Read More »

ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดแบบกุฏิระดับประชาชน ในโครงการ UDMVD DESIGN COMPETITION ครั้งที่ 1

1

                                        วันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มีการตัดสินการประกวดแบบกุฏิ ในโครงการ UDMVD DESIGN COMPETITION ครั้งที่ 1 ที่กลุ่มสถาปนิกอุดร (UDMVD) ร่วมกับ St.Mall Studio และผลิตภัณฑ์ไม้ BIOWOOD ร่วมสร้างกิจกรรมประกวดแบบ ‘กุฏิวัดป่า’ เพื่อพัฒนาวงการออกแบบไทย ให้เห็นความสำคัญของศาสนสถานในประเทศไทย  ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้ามารวม 91 ผลงาน และคณะกรรมการได้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่ดีที่สุดจำนวน 4 ผลงานโดยแบ่งเป็นระดับนักศึกษา 2 ผลงานและระดับประชาชนทั่วไป 2 ผลงานเป็นที่เรียบร้อย โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านได้แก่ คุณมิตร วรสถิตคุณ ตัวแทนจากกลุ่ม UDMVD …

Read More »

นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบลวดลายผ้า

21270

                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน “ลายพรจากฟ้า” สร้างสรรค์ผลงานโดย สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านโคกล่าม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนามาตรฐานหม่อนไหม” ณ ฮอลล์ 3 – 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 …

Read More »

นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์คว้ารางวัลประกาศนียบัตร ประกวดแบบ blue scope 2017

17800062_1462863287097752_2188424293037670650_n

                                  ด้วยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ “50th year Colorbond® Design Award: The Colour of Strength and Inspiration” การประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็ก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิด เทคนิค วิธีการออกแบบอาคารโดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในการตอบสนองการใช้งานที่เหมาะสมและสวยงามและเปิดโอกาสให้สถาปนิกและนิสิต นักศึกษาได้แสดงผลงานสู่สาธารณชน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลการตัดสิน 50th Year Colorbond® Design Award 2017  โดยมีนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คือ นายวราวุฒิ …

Read More »

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ มมส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Fashion Lifestyle ประเภทเดี่ยว Mc Smart ปี2

1

                                            ขอแสดงความยินดีกับ  นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Fashion Lifestyle ประเภทเดี่ยว Mc Smart ปี2  โดยได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  ซึ่งมีการประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560  ณ  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การประกวดออกแบบ “โครงการแม็คสมาร์ท ปีที่2 : Mc Smart2 ประจำปี 2559”  จัดขึ้นโดย  บริษัท …

Read More »

นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส. สร้างชื่อเสียงในโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1

                      ตามที่อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดประกวดแนวคิดการออกแบบ พื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสถาปัตยกรรมทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบ เพื่อนำผลงานที่ได้ผ่านการคัดเลือกไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทางเข้าของโครงการที่เหมาะสมและส่งเสริมเป้าหมายและพันธกิจของอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 24 ผลงาน จาก 6 สถาบันการศึกษา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/มหาวิทยาลัยแม่โจ้/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) การประกวดครั้งนี้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของ นายปรัชญา บุณยทัต และ นายพศวี ช้างสี ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท 2.รางวัลชมเชยนายธีรวัฒน์ กาบบัวไข และ นายอิทธิกร ปีมณี ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ข่าว : ปิยะนุช …

Read More »

รางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2557

20140901113824

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2557 ประเภท : นักเรียน/นิสิต หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (- กลุ่มนิสิต -) ข้อมูลส่วนบุคคล คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชา สาขานฤมิตศิลป์ รายละเอียดข่าว (5417) หัวข้อข่าว : นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ รับมอบรางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2557 นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ รับมอบรางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2557เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ และอาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วยนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับมอบรางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2557 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร …

Read More »

รางวัลประเภทคนดีศรี มมส ด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพ ระดับคณะ

IMG_9173

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลประเภทคนดีศรี มมส ด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพ ระดับคณะ ประจำปี 2558 ประเภท : นิสิต หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (- กลุ่มบุคคลทั่วไป -) ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นามสกุล นายนรินทร์ เงาเกาะ คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รายละเอียดข่าว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 48 ปีภาพ / ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รูปภาพประกอบข่าว

Read More »

รางวัล Thaistar Packaging Awards 2012 และรางวัล Asiastar Packaging Awards 2012

20130615134245

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัล Thaistar Packaging Awards 2012 และรางวัล Asiastar Packaging Awards 2012 ประเภท : นักเรียน/นิสิต หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ (- กลุ่มนิสิต -) ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นามสกุล นางสาวอารียา ผุดผ่อง นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ภาควิชา สาขานฤมิตศิลป์ รายละเอียดข่าว (4505) หัวข้อข่าว : นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 รางวัล เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารียา ผุดผ่อง นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง …

Read More »
 
Translate »