หอเกียรติยศ:นิสิต

ผลงานการเขียนแบบก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมบางส่วนของนิสิตชั้นปีที่ 4

ในรายวิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง 5 โดยนิสิตนำผลงานออกแบบอาคารคอนโดมิเนียมจากรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมมาใช้เป็นต้นแบบในการเขียนแบบก่อสร้างโดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit เคดิต: https://www.facebook.com/Darchitecturemsu/ ผลงานของ นางสาวประภาภรณ์ สีเนหะวัฒนะ ผลงานของ นางสาวมาริสา คุ้มหอม ผลงานของ นายวัชระ มอญขาม ผลงานของ นางสาวนภาพร สีทา ผลงานของ นายกฤษดา เครือแก้ว ผลงานของ นายเจตนิพิฐ ธรรมวิเศษ ผลงานของ นายธนาธรณ์ หล้าบุดดา ผลงานของ นายสุรศักดิ์ อินทศรี ผลงานของ นางสาวจารวี ทุยเวียง ผลงานของ นางสาวนุชนาฎ กันยา

Read More »

ผลงงานการออกแบบของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม รายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2 (AD2)

โครงการ : ปั้นสุข สตูดิโอ ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงใหม่ องค์ประกอบโครงการ : บ้านพักอาศัยสองสามีภรรยาศิลปินเซรามิก / สตูดิโอปั้นดิน+สอน / คาเฟ่ / Guest Houst ดูผลงานทั้งหมด: https://www.facebook.com/pg/Darchitecturemsu/

Read More »

ตัวอย่างผลงานนำเสนอการออกแบบวางผังโครงการเพื่อพัฒนาโครงการบริการนิสิต บุคลากรและประชาชน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 6 (ARCHITECTURAL DESIGN 6) ปีการศึกษา 2562 เคดิต: https://www.facebook.com/Darchitecturemsu/  

Read More »

ผลงานนิสิตในรายวิชา Urban Design Studio 2

1) ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า พื้นที่สำคัญอันเป็นต้นกำเนิดของเมืองยโสธร 2) พื้นที่บริเวณวิมานพญาแถนและอ่างเก็บน้ำลำทวน พื้นที่สาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ของเมืองยโสธร เคดิต: https://www.facebook.com/UDArchMSU/

Read More »

ศิษย์เก่าสาขานฤมิตศิลป์ นายมานิตย์ เจกะบุตร ได้รับรางวัลชมเชย ในกิจกรรม ‘ROBINSON JEANS D.I.Y. CONTEST’

ศิษย์เก่าสาขานฤมิตศิลป์ นายมานิตย์ เจกะบุตร  ได้รับรางวัลชมเชย  ในกิจกรรม ‘ROBINSON JEANS D.I.Y. CONTEST’ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน  กิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้โชว์ไอเดียออกแบบยีนส์ตัวโปรด ภายใต้แนวคิด ‘RETRO PARTY 80’S MAXIMALISM’ การครีเอทแฟชั่นยีนส์ยุค 80’S ใน 3 ลุค 3 สไตล์ ทั้ง DISCO, HIPHOP และ PUNKROCK  ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากหนึ่งพันกว่าผลงาน  คัดเลือกเหลือ 90 ผลงาน และผลิตผลงานจริงเพียง 40 ผลงาน โดยนายมานิตย์ เจกะบุตร ได้ออกแบบผลงานในแนวความคิดการออกแบบที่ว่า เมื่อโลกยุคปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ทำให้แทบทุกอย่างบนโลกนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จนมาสู่ยุคดิจิตอลที่ได้เข้ามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น  นั่นคือสิ่งที่มีผลทำให้เด็กยุคใหม่  ได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมาก วิถีการใช้ชีวิตและความคิดต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดการต่อต้านหรือขัดแย้งกับแนวคิดเดิมๆ อยากแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตจากแบบเดิมๆ ให้ใหม่และแตกต่างออกไปให้เหมาะกับรูปแบบโลกใหม่ๆ ของตอนเอง  ฉีกแทบทุกกฎความเป็นพื้นฐาน หรือตามแบบเดิมๆ ขงคนุร่นเก่าโดยให้มีความเป็นตัวของตัวเอง ออกไปสู้กับโลกภายนอกได้สบายใจยิ่งขึ้น ทำให้เกิดแนวความคิด (Concept) งานที่ชื่อว่า “CRUSTY” หรือ …

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการประกวดการแต่งกายย้อนยุคสมัยทวารวดีอีสาน

วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้เข้าประกวดการแต่งกายย้อนยุคสมัยทวารวดีอีสานชุด “ภูษิตา ฟ้าหยาด” ในงานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินสด 1,000 บาท จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 13 ทีม รายละเอียด ทีมงานออกแบบ : ชมรมช่างศิลป์สถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ แนวคิด : ชุดพระนางฟ้าหยาดในสมัยทวารดี พระธิดาฟ้าหยาด” หรือ “นางฟ้าหยาด” เป็นผู้ที่มีสิริโฉมงดงาม ผิวขาว แขนเรียวคิ้วโก่งดังคันธนู ผมดำเลื่อมสลวย เนื้ออ่อนละมุนเหมือนสำลี สวยงามดั่งสวรรค์สร้าง ดังเทพธิดาหยาดมาจากฟ้ามาเกิด นางแบบ :นางสาว คุณัญญา ชมภูหลง ภาพการประกวดการแต่งกายย้อนยุคสมัยทวารวดีอีสาน

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรี มมส

ขอแสดงความยินดีกับ นาย มนุเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรี มมส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50ปี มมส

Read More »

นิสิต มมส. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 หัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน…ชีวิตก็ปลอดภัย”

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ นายธนฤต ทั่วประโคน นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ร่วมกับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ นางสาวกมลวรรณ เข็มเพ็ชร  และนายชาติชาย ชมภูแดง ในชื่อทีม UFO อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์เปรมยุดา ชมภูคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  โดยได้รับทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง ณ ประเทศญี่ปุ่น จากการประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 หัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน…ชีวิตก็ปลอดภัย” โดยบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) การประกวดมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถด้านโฆษณาสั้น และส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อให้เยาวชนได้ใช้สื่อออนไลน์ในทางที่สร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี เคารพกฎจราจร การแข่งขันคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายและนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศในวันที่30-31ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกและประกาศผลการตัดสินในวันเดียวกัน ผลงานโฆษณาสั้นของทีม UFO “คิดถึงความตาย” ติดตามได้ที่ https://youtu.be/LJ5DvLCv7bc ภาพ : …

Read More »

นิสิตสถาปัตยกรรม มมส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดโครงการ Work Shop สำหรับนิสิต ภายใต้หัวข้อ “Smart Living”

วันที่ 19-21 ตุลาคม 2561  ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 เดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกรรมาธิการสถาปนิกอีสานได้จัดงาน  สถาปนิกอีสาน ภายใต้แนวคิด “สะหลาดแถ้” (Smart City Smart Living) ในงานครั้งนี้ได้จัดให้แต่ละสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสถาปัตยกรรม     ร่วมแสดงผลงานของนิสิต นักศึกษา และผลงานทางด้านวิชาชีพ วิชาการ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้มีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงาน ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชนโดยเฉพาะในวงการสถาปนิก และการก่อสร้าง และในปีนี้กรรมาธิการสถาปนิกอีสานได้จัดให้มีการประกวดโครงการ Work Shop สำหรับนิสิต ภายใต้หัวข้อ “Smart Living” นิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรม นางสาวมาริสา คุ้มหอม, นางสาวสุจิตรา ภูตเขต, นายทานันท ชาชุมวงศ์, นายมาฬ์ เฉลิมศรี, นายเจตนิพิฐ  ธรรมวิเศษ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ …

Read More »

ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. สร้างชื่อเสียงโดยได้คว้ารับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแบบโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ KINDERGARTEN SCHOOL

นายชมาวิชญ์ ดวงมูลลี ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแบบโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ KINDERGARTEN SCHOOL ของเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และบริษัทเวลคราฟท์ โปรดัคส์ จํากัด โดยเทศบาลนครขอนแก่นมีวัตถุประสงค์ที่จะก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัดให้เป็นโรงเรียนอนุบาลต้นแบบที่มี ความพร้อมในทุกด้าน เพื่อผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งเทศบาลขอนแก่นได้ทำแบบก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนไปแล้วจำนวน 3 หลัง และต้องการออกแบบอาคารเรียนกิจกรรมพิเศษเพิ่มอีก 1 หลัง ทางเชื่อมที่สามารถเข้าถึงได้ทุกอาคารพร้อมทางลาดคนพิการ รวมไปถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมดของโรงเรียน ข่าว : ละเอียด  โกหลำ ภาพกิจกรรม  

Read More »
Translate »