หอเกียรติยศ

ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ได้รับมอบรางวัล ประเภทนักวิชาการรุ่นอาวุโส สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง

1

                                              ตามที่ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการเพื่อคัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะได้รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 (CDAST Award 2015-2016) ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งรายชื่อนักวิชาการเข้าร่วมการคัดเลือก ประเภทนักวิชาการ รุ่นอาวุโส จำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.ธราวุฒิ  บุญเหลือ  โดยที่ประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศ  ได้คัดเลือกแล้วประกาศรายชื่อนักวิชาการผู้ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ  และได้คัดเลือกให้ ผศ.ดร.ธราวุฒิ  บุญเหลือ เป็นผู้ได้รับรางวัล ประเภทนักวิชาการรุ่นอาวุโส สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง  โดยได้มีพิธีการมอบรางวัลดังกล่าวในงานสถาปนิก ’60 (Architect 2017) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอ.วีรพล เจียมวิสุทธิ์ ที่ผลงานการออกแบบการจัดวางรูปเล่มได้รับเลือก เป็น 1 ใน 19 Layout Design

1

                        ขอแสดงความยินดีกับอ.วีรพล เจียมวิสุทธิ์ อาจารย์สาขานฤมิตศิลป์ ที่ผลงานการออกแบบการจัดวางรูปเล่ม Layout Design หนังสือ Homemade stay และ Hostel Bible ได้รับเลือก เป็น 1 ใน 19 Layout Design จาก 100 ANNUAL BOOK AND COVER DESIGN 2016 การคัดเลือกปกหนังสือและรูปเล่มที่มีการออกแบบรูปเล่มดีเด่นประจำปี ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ความร่วมมือกับ สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa) และได้มีพิธีรับใบประกาศเกียรติคุณไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และผลงานได้รับการจัดแสดงนิทรรศการงานแสดงหนังสือในต่างประเทศต่อไป ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์ …

Read More »