Sunday , September 24 2017
Home / นิสิต: Students

นิสิต: Students

นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบลวดลายผ้า

21270

                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน “ลายพรจากฟ้า” สร้างสรรค์ผลงานโดย สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านโคกล่าม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนามาตรฐานหม่อนไหม” ณ ฮอลล์ 3 – 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 …

Read More »

รางวัลชนะเลิศ “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2555”

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลชนะเลิศ “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2555” ประเภท : นักเรียน/นิสิต หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (- กลุ่มนิสิต -) ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นามสกุล นายธนารัตน์ ฆารพูล นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รายละเอียดข่าว หัวข้อข่าว : นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ชนะเลิศโครงการประกวดแบบ สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก    นายธนารัตน์ ฆารพูล นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท จากโครงการประกวด “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2555” จัดโดยบริษัท สยามยามาโตะ จำกัด บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ผู้ผลิตโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนในประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา สร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยกรรม โดยนำเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนไปออกแบบเป็นโครงสร้างที่มีความสวยงามทันสมัย แสดงศักยภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงสร้าง …

Read More »

รางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2554

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2554 ประเภท : นักเรียน/นิสิต, บุคลากร, หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (- กลุ่มบุคลากร -) ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นามสกุล อาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชา สาขานฤมิตศิลป์ รายละเอียดข่าว (2704) หัวข้อข่าว : อาจารย์และนิสิต มมส เข้ารับรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2554    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปาณี  ลักษณะศิโย, อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี พร้อมด้วยอาจารย์นิสิตจากสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และนิสิตจากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา จาก นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับรางวัล …

Read More »
 
Translate »