นิสิต: Students

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลประกวด BlueScope Design Award 2018 – People and Lives ระดับนิสิต นักศึกษา

bluescope2018

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส คว้ารางวัลประกวด “BlueScope Design Award 2018 – People and Lives” ระดับนิสิต นักศึกษา   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลซึ่งส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ BlueScope Design Award 2018 – People and Lives  ประเภทการประกวดแบบระดับนิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้   ประเภทกลุ่ม ได้รับรางวัลที่ 3 ในชื่อผลงาน “CO-MARKET” โดยมีนิสิตเจ้าของผลงาน คือ นายวงศธร กองมา  นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ครุศาสตรา และนายเกษมสันต์ เทศสรีเมือง  ซึ่งจะได้รับเงินสด 10,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทเดี่ยว   ได้รับรางวัลชมเชย ในชื่อผลงาน “RIM KHLONG” โดยมีนายวิศรุต วิทยอักษณศรี เป็นเจ้าของผลงาน  ซึ่งจะได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมใบประกาศ …

Read More »

‘กุฏิ’ ผลงานนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมติด 50 อันดับแรก ของการประกวด TINY HOUSE 2017

vzth5294_721

                        ‘กุฏิ’ ผลงานนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมติด 50 อันดับแรก ของการประกวด TINY HOUSE 2017 ผลงานออกแบบ ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ของ นายนนทวัชร์ วงษ์คำ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขา สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดการออกแบบสถาปัตยกรรม TINY HOUSE 2017  ผลงานออกแบบ ‘กุฏิ’ ของ นายนนทวัชร์ ได้ปรากฏอยู่ในผลงาน 50 อันดับแรกของการประกวด ด้วยแนวความคิดในการออกแบบ ‘มัชฌิมาปฏิปทา’ หรือ ทางสายกลาง ผลงานออกแบบได้แสดงความเรียบง่ายและความสามารถในการปรับเปลี่ยนเนื้อที่ใช้สอย ให้เหมาะสมต่อกิจวัตรของพระวัดป่า ในการอยู่อาศัยและการปฏิบัติศึกษาพระธรรม  ‘ทางสายกลาง’ ไม่เพียงปรากฏเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสถาปัตยกรรม เพื่อใช้ในการเดินจงกรม เท่านั้น แต่ยังสื่อความหมายถึงการปฏิบัติที่ไม่มากหรือน้อยไปภายใต้การแปรเปลี่ยนของระดับความสว่างของแสงแห่งธรรม เพื่อจุดหมายในการเข้าถึงสัจจะแห่งอนิจจัง การประกวด TINY …

Read More »

ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดแบบกุฏิระดับประชาชน ในโครงการ UDMVD DESIGN COMPETITION ครั้งที่ 1

1

                                        วันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มีการตัดสินการประกวดแบบกุฏิ ในโครงการ UDMVD DESIGN COMPETITION ครั้งที่ 1 ที่กลุ่มสถาปนิกอุดร (UDMVD) ร่วมกับ St.Mall Studio และผลิตภัณฑ์ไม้ BIOWOOD ร่วมสร้างกิจกรรมประกวดแบบ ‘กุฏิวัดป่า’ เพื่อพัฒนาวงการออกแบบไทย ให้เห็นความสำคัญของศาสนสถานในประเทศไทย  ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้ามารวม 91 ผลงาน และคณะกรรมการได้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่ดีที่สุดจำนวน 4 ผลงานโดยแบ่งเป็นระดับนักศึกษา 2 ผลงานและระดับประชาชนทั่วไป 2 ผลงานเป็นที่เรียบร้อย โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านได้แก่ คุณมิตร วรสถิตคุณ ตัวแทนจากกลุ่ม UDMVD …

Read More »

นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบลวดลายผ้า

21270

                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน “ลายพรจากฟ้า” สร้างสรรค์ผลงานโดย สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านโคกล่าม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนามาตรฐานหม่อนไหม” ณ ฮอลล์ 3 – 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 …

Read More »

รางวัลชนะเลิศ “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2555”

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลชนะเลิศ “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2555” ประเภท : นักเรียน/นิสิต หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (- กลุ่มนิสิต -) ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นามสกุล นายธนารัตน์ ฆารพูล นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รายละเอียดข่าว หัวข้อข่าว : นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ชนะเลิศโครงการประกวดแบบ สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก    นายธนารัตน์ ฆารพูล นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท จากโครงการประกวด “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2555” จัดโดยบริษัท สยามยามาโตะ จำกัด บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ผู้ผลิตโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนในประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา สร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยกรรม โดยนำเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนไปออกแบบเป็นโครงสร้างที่มีความสวยงามทันสมัย แสดงศักยภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงสร้าง …

Read More »

รางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2554

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2554 ประเภท : นักเรียน/นิสิต, บุคลากร, หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (- กลุ่มบุคลากร -) ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นามสกุล อาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชา สาขานฤมิตศิลป์ รายละเอียดข่าว (2704) หัวข้อข่าว : อาจารย์และนิสิต มมส เข้ารับรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2554    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปาณี  ลักษณะศิโย, อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี พร้อมด้วยอาจารย์นิสิตจากสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และนิสิตจากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา จาก นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับรางวัล …

Read More »
 
Translate »