UPCOMING EVENTS

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ การปฏิบัติวิชาชีพและการปรับตัวในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ (รูปแบบออนไลน์ด้วย  Microsoft Teams ) หัวข้อ การปฏิบัติวิชาชีพและการปรับตัวในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดย คุณชนะ สัมพลัง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อาษา: ASA) เป็นส่วนนหนึ่งของรายวิชา Professional Practice สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30-12.00 น.ขอปรับเปลี่ยนเป็นเข้ารับฟังได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

1. กิจกรรมแนะแนวการรับสมัครฯ ณ โรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคอีสาน (ในระหว่างวันที่ 15-30 ต.ค.63) นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อคุณครูแนะแนวโรงเรียนของตนเอง เพื่อให้คุณครูส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน 2. กิจกรรม Open House เปิดบ้าน มมส (ในวันที่ 4 ธ.ค.63) นักเรียนสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองทาง QR Code หรือทางลิงค์ https://forms.gle/iNuqs86xVnhsfwHz8 เพื่อเข้าเยี่ยมชมทั้ง 19 คณะ ที่เปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัด ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และในรูปแบบ New Normal สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754377 หรือ คอมเม้นใต้โพสต์ และ ช่องทางแชท inbox

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ 1.2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ 4 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 1.3 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นต่ำ 4 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 1.4 ต้องเป็นนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการแก่สังคมที่มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจนและมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด 1.5 ต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาเท่านั้น สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754 377

Read More »

คอร์สเรียนออนไลน์ การจัดที่ทำงานด้วยตนเอง ตามหลักฮวงจุ้ยยุค DISRUPTION โดย ผศ.ชัยนันท์ พรหมเพ็ญ (อ.น็อค)

โครงการอบรมฮวงจุ้ยวันอาทิตย์นี้ ทางผู้จัดขอเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน เวลา 10.00-12.00 น.นะครับ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วยครับ ลงทะเบียนได้ที่ https://arch-info.msu.ac.th/course/  

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ” โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสถาปัตย์และการออกแบบ “

รายละเอียด เพิ่มเติม คลิก รหัสสาขา  1102   สถ.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ลำดับ ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา จังหวัด 1 นายอัฟฎอล หะยีบือราเฮง ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 2 นายอานุภาพ ทองใบ มัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 3 นางสาวกชกร หารภูมิ ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด 4 นางสาวสุชามินี พนังศรี บางขันวิทยา นครศรีธรรมราช 5 นางสาวอัมรินทร์ บุดดาบุตร หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู 6 นางสาวณิชกานต์ วรรณไสย สตรีราชินูทิศ อุดรธานี 7 นางสาวธัญวรัตน์ ณ วงค์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด รหัสสาขา  1103   สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ลำดับ ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศและทั่วโลก สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีการติดตามสถานการณ์ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของผู้ที่สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ตามแนวปฏิบัติของสมาคม ทปอ. กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 25636 รอบที่ 2 ในวันที่ 6 กุมภาพันธุ์ – 27 เมษายน 2563 7 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ โดยยึดคะแนนเป็นสำคัญผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ https://admission.msu.ac.th 10 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก https://admission.msu.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม https://admission.msu.ac.th/upload/20200318173838340.pdf

Read More »

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย คุณเมธี รัศมีวิจิตรไพศาล อุปนายกฝ่ายวิชาชีพสมาคมสถาปนิกสยามฯ และผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้อง AR-214 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย คุณเมธี รัศมีวิจิตรไพศาล อุปนายกฝ่ายวิชาชีพสมาคมสถาปนิกสยามฯ และผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ARCASIA Committee on Professional Practice (ACPP) บรรยายในหัวข้อเรื่อง Outline เนื้อหา – ก่อนจบการศึกษาในปี 5 ทำอย่างไร หากนิสิตอยากปฏิบัติ วิชาชีพต่อ – บทบาทของ สมาคมสถาปนิกและสภาสถาปนิก – องค์ประกอบของการเป็น “บริษัท” มีอะไรต้องเข้าใจบ้าง และวัฒนธรรมองค์กร – career path ของสถาปนิกที่ผ่านมา เป็นอย่าไร การยืนหยัดที่จะทำงานต่อไปต้องมีทัศนคติอย่างไร – ความเหมือนและความต่าง ของบริษัทออกแบบต่างๆ ให้นิสิตได้เตรียมตัว ด้านสถาปัตยกรรมหลัก (architecture) ด้านภูมิสถาปัตยกรรม (landscape architecture) และสถาปัตยกรรมผังเมือง (urban architecture) – การเตรียมตัว ก่อนฝึกงาน และหลังจบใหม่ในยุคนี้

Read More »

ขอเชิญชมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จากนิสิตนฤมิตศิลป์ชั้นปีที่ 3 ในโครงการธุรกิจจำลอง

พบกับสินค้าของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ และอื่นๆ จากการออกแบบนฤมิตศิลป์สู่ธุรกิจสร้างสรรค์ 16-18 ม.ค. 2563 เวลา 16.00น. เป็นต้นไป

Read More »
Translate »