UPCOMING EVENTS

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

covid-logo

ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศและทั่วโลก สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีการติดตามสถานการณ์ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของผู้ที่สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ตามแนวปฏิบัติของสมาคม ทปอ. กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 25636 รอบที่ 2 ในวันที่ 6 กุมภาพันธุ์ – 27 เมษายน 2563 7 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ โดยยึดคะแนนเป็นสำคัญผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ https://admission.msu.ac.th 10 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก https://admission.msu.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม https://admission.msu.ac.th/upload/20200318173838340.pdf

Read More »

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย คุณเมธี รัศมีวิจิตรไพศาล อุปนายกฝ่ายวิชาชีพสมาคมสถาปนิกสยามฯ และผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

83667860_218432672494337_2976412297473294336_n

ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้อง AR-214 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย คุณเมธี รัศมีวิจิตรไพศาล อุปนายกฝ่ายวิชาชีพสมาคมสถาปนิกสยามฯ และผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ARCASIA Committee on Professional Practice (ACPP) บรรยายในหัวข้อเรื่อง Outline เนื้อหา – ก่อนจบการศึกษาในปี 5 ทำอย่างไร หากนิสิตอยากปฏิบัติ วิชาชีพต่อ – บทบาทของ สมาคมสถาปนิกและสภาสถาปนิก – องค์ประกอบของการเป็น “บริษัท” มีอะไรต้องเข้าใจบ้าง และวัฒนธรรมองค์กร – career path ของสถาปนิกที่ผ่านมา เป็นอย่าไร การยืนหยัดที่จะทำงานต่อไปต้องมีทัศนคติอย่างไร – ความเหมือนและความต่าง ของบริษัทออกแบบต่างๆ ให้นิสิตได้เตรียมตัว ด้านสถาปัตยกรรมหลัก (architecture) ด้านภูมิสถาปัตยกรรม (landscape architecture) และสถาปัตยกรรมผังเมือง (urban architecture) – การเตรียมตัว ก่อนฝึกงาน และหลังจบใหม่ในยุคนี้

Read More »

ขอเชิญชมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จากนิสิตนฤมิตศิลป์ชั้นปีที่ 3 ในโครงการธุรกิจจำลอง

82896093_1513562628794766_9171189580072747008_n

พบกับสินค้าของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ และอื่นๆ จากการออกแบบนฤมิตศิลป์สู่ธุรกิจสร้างสรรค์ 16-18 ม.ค. 2563 เวลา 16.00น. เป็นต้นไป

Read More »

ประชาสัมพันธ์ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน BIM for Architectural & Interior Architectural Design”

72724417_434916480496598_7003385844794916864_n

การสมัครลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. – 11 พ.ย. 2562 (จะแจ้งปิดรับสมัครหากเต็มจำนวนก่อนครบกำหนด) ค่าสมัครลงทะเบียน -นิสิตนักศึกษา 350 บาท -บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 500 บาท (ไม่รวมของว่างและอาหารกลางวัน) ———————————————————— **ช่องทางชำระค่าสมัคร : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) – TMB สาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 438-2-813667 ชื่อบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (นอกงบประมาณ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม **แนบสลิป/หลักฐานการโอนชำระพร้อมแจ้ง ชื่อ-สกุล ของผู้สมัคร ได้ที่ >> 1. Facebook : PaLm Todsaphol 2. Email : interior@msu.ac.th ———————————————————— รายละเอียดหลักสูตร : Autodesk Revit Architecture Training Course (2 Days) …

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม “โครงการอบรมโปรแกรม BEC 62”

70638461_514202742741745_4650758645884125184_n

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม “โครงการอบรมโปรแกรม BEC 62” โดยศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AR113 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อ ผศ.สุรีพรรณ์ 0819149419 โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ที่มาข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์  สุพรรณสมบูรณ์

Read More »

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “visual Impact Assessment” และ “Design With Nature”

69430189_10211274270250923_7282676830635556864_o

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตในรายวิชาของท่านเข้าร่วมโครงการ บรรยายในหัวข้อ “visual Impact Assessment” โดย ผศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบผลกระทบเชิงทัศน์ (อดีตกรรมการสภาปนิก และอดีตนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย) บรรยายในหัวข้อ “Design With Nature” โดย ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนออกแบบสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ Brownfield #ในวันจันทร์ที่26 สค 62 เวลา 09.30-16.00 น ห้อง ประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201)

Read More »

ขอเชิญท่านที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Ecological Landscape Design” โดย Stefan Rudolf

68292588_2508375299208244_7568732175219032064_n

ขอเชิญท่านที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Ecological Landscape Design” โดย Stefan Rudolf ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้อง AR 314 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

Read More »

ARCH MSU ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ NEW STUDENT ORIENTATION

2019-student-orientation-edit-1

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา และปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ——————————————————————————– 18 กรกฎาคม  2562  เวลา  08.00 – 08.15 น.      ลงทะเบียน ณ AR – 201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์                                                ลงทะเบียน และมอบเอกสารคู่มือหลักสูตร คู่มือการลงทะเบียน                         …

Read More »

ARCH MSU ปฐมนิเทศนิสิต STUDENT ORIENTATION

66448016_2334789840182883_1278806875793522688_n

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา และปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา  08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน เวลา  09.00 – 09.30 น.      คณบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมทรงคุณ  อัตถากร เวลา  09.30 – 09.45 น.      แนะนำสโมสรนิสิตชุดใหม่ ให้กับนิสิตทุกชั้นปี เวลา 09.45 – 10.15 น.       มอบรางวัลนิสิตเรียนดี นักกิจกรรมดีเด่น นิสิตที่ชนะการประกวด                                         …

Read More »
Translate »