UPCOMING EVENTS

ARCH MSU ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ NEW STUDENT ORIENTATION

2019-student-orientation-edit-1

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา และปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ——————————————————————————– 18 กรกฎาคม  2562  เวลา  08.00 – 08.15 น.      ลงทะเบียน ณ AR – 201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์                                                ลงทะเบียน และมอบเอกสารคู่มือหลักสูตร คู่มือการลงทะเบียน                         …

Read More »

ARCH MSU ปฐมนิเทศนิสิต STUDENT ORIENTATION

66448016_2334789840182883_1278806875793522688_n

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา และปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา  08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน เวลา  09.00 – 09.30 น.      คณบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมทรงคุณ  อัตถากร เวลา  09.30 – 09.45 น.      แนะนำสโมสรนิสิตชุดใหม่ ให้กับนิสิตทุกชั้นปี เวลา 09.45 – 10.15 น.       มอบรางวัลนิสิตเรียนดี นักกิจกรรมดีเด่น นิสิตที่ชนะการประกวด                                         …

Read More »

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 2562

untitled-1

ที่ วัน / เดือน / ปี การดำเนินงาน 1 14 – 24  มิถุนายน  2562 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://arch.msu.ac.th (ปิดรับสมัครวันที่ 24  มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น) >> ใบสมัคร << PDF 2 25 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับปริญญาตรี  http://arch.msu.ac.th และ http://msu.ac.th 3 27  มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ 4 2 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี http://arch.msu.ac.th และ http://msu.ac.th 5 8 – 12 กรกฎาคม 2562 รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ/ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ผ่านระบบเครือข่าย Internet เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th พร้อมชำระเงินผ่านธนาคาร ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

3-homepoom-2019-poster-create-outline_1

การประชุมวิชาการ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 4 เครือข่ายสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 8 สถาบันในพื้นที่ภาคอีสาน : ภูมิปัญญาเพื่อเมืองอัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 นี้ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 4 เครือข่ายสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 8 สถาบันในพื้นที่ภาคอีสาน : ภูมิปัญญาเพื่อเมืองอัจฉริยะ” DOWNLOAD : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโฮมภูมิครั้งที่ 4 (รูปแบบ PDF)

Read More »

เชิญ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอบรม “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”

19-04-62

รียนเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอบรม เรื่อง การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์  เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้  ในวันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 62 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม AR116 โดยติดต่อลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์

Read More »

เตรียมตัวพบกับงานที่รวบรวมเหล่าร้านของคราฟท์สุดชิค อาหารและเครื่องดื่มสุดคูล

21-03-62_2

เตรียมตัวพบกับงานที่รวบรวมเหล่าร้านของคราฟท์สุดชิค อาหารและเครื่องดื่มสุดคูล แถมมีกิจกรรมสนุกๆ ให้ได้ลองวาดฝีไม้ลายมือกันเต็มที่ พร้อมยังมีโชว์สุดพิเศษ ที่นี่มีของดีให้ ชิม ช๊อป เที่ยว ได้บรรยากาศครบรส ที่งาน 📍มาหาสารคาม มาหาคราฟท์ วันที่ 29-31 มี.ค.62 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เวลา 16.00 – 21.00 น.เป็นต้นไป อย่าลืมมาถ่ายรูป เช็คอินกันนะ..คราฟท์ #มาหาสารคามมาหาคราฟท์ #MAHASARAKHAMCRAFT

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโจทย์การประกวดโครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

5-02-62

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโจทย์การประกวดโครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 โดยคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร และ อพท. โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ได้รับเชิญเป็นตัวแทน เพียง 1 เดียวในภาคอีสานที่ทางกิจกรรมเดินทางมาประชาสัมพันธ์ถึงที่มหาวิทยาลัย และคณะฯจะได้เป็นเครือข่ายกิจกรรมนี้ต่อไป ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 -12.00 ที่ห้องนิทรรศการ 1 *กำหนดการอยู่ใต้ภาพ(ในช่องคอมเมนท์) ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล อาจารย์วีรพล เจียมวิสุทธิ์

Read More »
Translate »