UPCOMING EVENTS

ขอเชิญฟังการเสวนาออนไลน์ สุดล้ำกับสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (UA) : เมตาเวิร์สและอนาคตเมือง (Metaverse and urban future)

Metaverse and urban future เมตาเวิร์สและอนาคตเมือง ขอเชิญฟังการเสวนาออนไลน์ สุดล้ำกับสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (UA) เมตาเวิร์ส จะเกี่ยวข้องกับเมืองและผู้คนในอนาคตอย่างไร อะไรที่เราต้องเตรียมตัวและสำหรับคนที่สนใจเรื่องเมืองและเทคโนโลยี จะมีทิศทางอย่างไรต่อ ไม่ว่าใคร ก็ต้องเตรียมตัวกับเทรนด์นี้ มาช้า หรือ มาเร็ว ก็มาแน่ ผู้เสวนาหลักพร้อมผลงานและแนวคิด ได้แก่ ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ แห่ง RDSC ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ แห่ง Hugtown และร่วมเสวนาโดยคณาจารย์ในสาขา UA ทุกท่าน ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี คิดถึงเรา คิดถึงความรู้ คู่ความสบายๆ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้คนที่สนใจ You all are very welcome. วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายนนี้ เวลา 18:00 น. จะไม่บอกว่า ห้ามพลาด เพราะ พลาดแล้วก็ไม่ต้องเสียใจ เรามีบันทึกไว้ใน Youtube and FB เพียงแต่จะไม่ได้พูดคุยสดๆซักถาม …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 31) (ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564)

รายละเอียด คลิก

Read More »

ประรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการสานฝันฉันอยากเรียนออกแบบ สถาปัตย์ และก่อสร้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

Read More »

รายการ Design for all

ออกอากาศสด วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 16.00 – 17.00 น. สัปดาห์นี้มาพูดคุย แชร์ประสบการณ์กัน..ใครที่ชอบท่องเที่ยวและชอบถ่ายภาพ อยากมีภาพสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึก ห้ามพลาด!! หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรม”พบกับ – ผศ.ดร.อมฤต หมวดทอง (อาจารย์สาขาสถาปัตยกรรม)- อาจารย์จตุรงค์ ประเสริฐสังข์ (อาจารย์สาขาสถาปัตยกรรมภายใน)ท่านสามารถติดตามรายการ Design for all ได้ที่ แฟนเพจและคลื่นวิทยุ MSU Radio FM102.25MHz – สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://www.facebook.com/MSURADIO/ ท่านสามารถพูดคุยผ่านทางไลฟ์สด หรือทิ้งคำถาม ข้อเสนอแนะไว้ใต้โพสต์นี้ รายการออกอากาศสดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-17.00 น. ช่องทางติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรา FB Fanpage : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ Website : www.arch.msu.ac.th ขอขอบคุณ : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ MSU Radio โปสเตอร์ : …

Read More »

You all are invited to join our final special talk of this semester.

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมการสนทนาภาษาพัฒนาเมืองออนไลน์ กับ ภูมิสถาปนิกชาวไทย ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนากายภาพเมืองและภูมิทัศน์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมรับฟัง ประสบการณ์การพัฒนาเมืองและชีวิตการทำงานผ่านมุมมองของคุณ Ekpanith Naknakorn และคุณ Ed Sribohdi และสนทนาสอบถามถึงประเด็นที่น่าสนใจกับเราได้ วันพุธที่ 17 มี.ค. · 09:30 – 12:00รับชมผ่าน FB Live ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความรู้สู่หน้าจอของคุณตัวอย่างจาก Dream Action https://youtu.be/VJ43-X5iEvo ดูน้อยลง

Read More »

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ การปฏิบัติวิชาชีพและการปรับตัวในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ (รูปแบบออนไลน์ด้วย  Microsoft Teams ) หัวข้อ การปฏิบัติวิชาชีพและการปรับตัวในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดย คุณชนะ สัมพลัง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อาษา: ASA) เป็นส่วนนหนึ่งของรายวิชา Professional Practice สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30-12.00 น.ขอปรับเปลี่ยนเป็นเข้ารับฟังได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการต่าง ๆ (โครงการที่กองบริการการศึกษาดำเนินการให้) รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

1. กิจกรรมแนะแนวการรับสมัครฯ ณ โรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคอีสาน (ในระหว่างวันที่ 15-30 ต.ค.63) นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อคุณครูแนะแนวโรงเรียนของตนเอง เพื่อให้คุณครูส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน 2. กิจกรรม Open House เปิดบ้าน มมส (ในวันที่ 4 ธ.ค.63) นักเรียนสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองทาง QR Code หรือทางลิงค์ https://forms.gle/iNuqs86xVnhsfwHz8 เพื่อเข้าเยี่ยมชมทั้ง 19 คณะ ที่เปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัด ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และในรูปแบบ New Normal สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754377 หรือ คอมเม้นใต้โพสต์ และ ช่องทางแชท inbox

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ 1.2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ 4 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 1.3 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นต่ำ 4 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 1.4 ต้องเป็นนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการแก่สังคมที่มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจนและมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด 1.5 ต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาเท่านั้น สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754 377

Read More »

คอร์สเรียนออนไลน์ การจัดที่ทำงานด้วยตนเอง ตามหลักฮวงจุ้ยยุค DISRUPTION โดย ผศ.ชัยนันท์ พรหมเพ็ญ (อ.น็อค)

โครงการอบรมฮวงจุ้ยวันอาทิตย์นี้ ทางผู้จัดขอเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน เวลา 10.00-12.00 น.นะครับ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วยครับ ลงทะเบียนได้ที่ https://arch-info.msu.ac.th/course/  

Read More »
Translate »