UPCOMING EVENTS

สถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17 “ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมกันปันน้ำใจ สัญจรไปรับใช้สังคม”

1_resize

เรียนเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มาร่วมออกค่ายสร้างห้องเรียนเด็กอนุบาล ณ บ้านดงเกลือ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2561 “ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมกันปันน้ำใจ สัญจรไปรับใช้สังคม” สามารถติดตามได้ที่ Face Book : ชมรมสถาปัตย์สัญจร

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน “open the door” เปิดสมองส่องงานศิลป์

1-05-61

ขอเชิญร่วมงาน “open the door” เปิดสมองส่องงานศิลป์ นิทรรศการที่จะทำให้ทุกคนได้เปิดโลกสู่ผลงานการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น Craft Design,Graphic Design และ Fashion Design ในวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา แล้วคุณจะพบโลกแห่งการออกแบบ หลังประตูบานนี้

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Thesis of the year 2017

thesis-of-the-year-2017-18-poster-1

ขอเชิญบุคลากร นิสิตและผู้ที่สนในเข้าร่วมกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจทางวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา 2560  ในกิจกรรม Thesis of the year 2017 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561  ซึ่งกิจกรรมจะมีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกสาขาวิชา , ผลงานนิทรรศการ Thesis 2017 , การเสวนาในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา/การให้ความรู้ในการทำงานด้านการออกแบบ/การเตรียมตัวก่อนออกไปเป็นนักออกแบบมืออาชีพ”  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ญ  วิบูลย์สวัสดิ์  อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มาร่วมบรรยาย  Last Lecture  ในครั้งนี้ด้วย

Read More »

ขอเชิญชวนนิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ปัญหาข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทต่างๆ ในวงการสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง”

18-04-61

ขอเชิญชวนนิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ปัญหาข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทต่างๆ ในวงการสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง” โดยวิทยากรคุณปุณยวัจน์ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูล : อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์ ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype (RP)

1

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype (RP) โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-16:30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่>>https://goo.gl/forms/rqLUL2Sa3oma4a2g1 มีค่าใช้จ่าย – นิสิตปัจจุบันคณะสถาปัตย์ฯ 200 บาท – ศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ฯ 300 บาท – บุคคลภายนอกคณะสถาปัตย์ฯ 300 บาท – อาจารย์ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจิรวดี (089-4947997) ผู้ประสานงานโครงการ : คุณจิรวดี  หลวงสุข

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมอัพเดทนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบและก่อสร้าง

1

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมอัพเดทนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบและก่อสร้าง เรื่อง พื้น , ผนัง และวัสดุในงานงานแลนสเคป โดย วิทยากร จากบริษัท SCG  ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคมนี้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร ช่วงเย็นหลังจากจบการบรรยาย 18.00 น. มีรับประทานอาหารเย็น Dinner Talk ที่ร้านอาหาร เรือนทอง สนใจเข้าร่วมแจ้งในโพสท์ได้เลยนะครับ ข่าวฝากจาก อาจารย์วรวิทย์  จันทเดช

Read More »

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “บทบาทของสมาคมสถาปนิกสยามกับสถาบันการศึกษา”

asa-2-03-61x

เรียนเชิญ คณบดี / รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน / ประธานหลักสูตร AR UA LA IA และอาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

Read More »

ขอเชิญชวนนิสิต และผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Professionnal Experience”

28168548_1741384942573954_2606973267224356088_n

ขอเชิญชวนนิสิต และผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Professionnal Experience” โดยวิทยากร ลูกครึ่ง ไทย-ญี่ปุ่น คุณจูน เซคิโน จากบริษัท JUNSEKINO ARCHITECT & DESIGN CO.,LTD ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ข้อมูล: อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์ ข่าว: ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

ขอเชิญ ชม ชิม ช้อป ผลงานธุรกิจจำลองของนิสิต สาขานฤมิตศิลป์ชั้นปีที่ 3 ในงานถนนคนเดิน มมส.

ขอเชิญ ชม ชิม ช้อป ผลงานธุรกิจจำลองของนิสิต สาขานฤมิตศิลป์ชั้นปีที่ 3 ในงานถนนคนเดิน มมส. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ และ 17 มีนาคม 2561 เวลา 16.30-21.00 “ พบกับเมนูอร่อยแปลก ดีไซน์สร้างสรรค์สไตล์ CA สุดปัง……แล้วเจอกันนะคะ ที่มาข้อมูล : อาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์

Read More »
 
Translate »