UPCOMING EVENTS

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560

h01

                  รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 25 มค. – 17 มี.ค. 60  สมัครออนไลน์ ที่ http://www.grad.msu.ac.th/admission/index.php?page=home 18 – 19 มี.ค.60 สมัครด้วยตนเอง ณ.บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

Read More »

ขอเชิญชวนร่วมงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ

poster-gift-2017-title

                      ขอเชิญชวนร่วมงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ อาหาร ดนตรี แฟชั่นโชว์ ระหว่าวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  17.30 – 22.00 น.  ณ  บริเวณหน้าตลาดน้อย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทาง Facebook :: CA MSU Gift&Design Festival วีดีทัศน์ในป่ามีอะไรให้ค้นหานะมาหาคำตอบกัน กับเทศกาล Gift & Design Festival ครั้งที่ 14  

Read More »

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาโครงการภูมิสถาปัตยกรรม” โดย ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์

15966928_1294290047281066_1857732080_o

                  ขอเชิญคณาจารย์และนิสิต  ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาโครงการภูมิสถาปัตยกรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  วัฒนสินธุ์  อุปนายกสภาสถาปนิก และ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะมีการบรรยายในวันที่ 11 มกราคม 2560  ณ  ห้องบรรยาย AR314  ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

Read More »

ขอเชิญคณาจารย์ บุคคลากร และนิสิตทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 16

3

                    ขอเชิญคณาจารย์ บุคคลากร และนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ ค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 16 ในปีนี้จัดขึ้นในวันที่23-26 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ท่านใดประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณ หรือสิ่งของ สามารถติดต่อได้ที่ประธานค่าย นายจีระวัฒน์ วงษ์ศรี โทรศัพท์ 0824978802 ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559

15138402_1253987657980354_5130709698371053730_o

                  วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝึกซ้อมย่อยที่คณะ วันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2559 ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล:กองกิจการนิสิต มมส รายละเอียดเพิ่มเติม : https://activity.msu.ac.th/congratulations/

Read More »

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 49 ปี

15301149_1402242363119597_1043010857_n

                        ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 49 ปี ประจำปี 2559 วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการ : https://goo.gl/l5TW6T

Read More »

เชิญร่วมสัมมนา แนวโน้มอนาคตของ INTERIOR DESIGNER ไทยในอาเซียน , การศึกษาต่อด้านการออกแบบในต่างประเทศ

สัม 2

                                            ขอเชิญร่วมสัมมนาด้านการออกแบบ ในหัวข้อดังนี้ “แนวโน้มอนาคตของ INTERIOR DESIGNER ไทยในอาเซียน” “การศึกษาต่อด้านการออกแบบในต่างประเทศ” “FACEBOOK กับการเรียนสมัยใหม่” จัดโดยนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  ณ  บริเวณใต้ออดิทรอเรียม (โถงชั้น 1)  เริ่มเวลา  09.30 น. เป็นต้นไป

Read More »

JOIN WORKSHOP IN URBAN AND CONSERVATION 2016

กำหนดการ

                                    JOIN WORKSHOP IN URBAN AND CONSERVATION  APRIL 2016 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 11  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กับ  University Teknologi Malaysia  และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  โดยกำหนดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่  19-31 ตุลาคม  2559  ณ  ห้องแสดงนิทรรศการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ยังได้เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทุกสาขา  เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 12  ณ  ประเทศมาเลเซีย  สำหรับนิสิตผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นใบสมัครได้ที่คุณพีรภัทร สารอภิสิทธิคาม (ฝ่ายวิชาการ)  สำนักงานเลขานุการ  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง …

Read More »

เรียนเชิญทุกๆท่าน ร่วมงานครบรอบ 20 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

14205936_1779225249021456_2890064890918975414_o

                      เรียนเชิญทุกๆท่าน ร่วมงานครบรอบ 20 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่าง 8-11 กันยายน 2559  ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : 20th Arch.msu.   กำหนดการประกอบการจัดกิจกรรม  

Read More »

ยินดีตอนรับผู้แทนสภาสถาปนิก เพื่อพิจารณา การรับรองปริญญา หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม

POSTER A3 file เล็ก

                        วันที่ 29 สิงหาคม 2559 การรับรองปริญญา หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LA ARCH.MSU คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »
 
Translate »