UPCOMING EVENTS

ขอเชิญคณาจารย์ บุคคลากร และนิสิตทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 16

3

                    ขอเชิญคณาจารย์ บุคคลากร และนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ ค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 16 ในปีนี้จัดขึ้นในวันที่23-26 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ท่านใดประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณ หรือสิ่งของ สามารถติดต่อได้ที่ประธานค่าย นายจีระวัฒน์ วงษ์ศรี โทรศัพท์ 0824978802 ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559

15138402_1253987657980354_5130709698371053730_o

                  วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝึกซ้อมย่อยที่คณะ วันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2559 ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล:กองกิจการนิสิต มมส รายละเอียดเพิ่มเติม : https://activity.msu.ac.th/congratulations/

Read More »

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 49 ปี

15301149_1402242363119597_1043010857_n

                        ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 49 ปี ประจำปี 2559 วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการ : https://goo.gl/l5TW6T

Read More »

เชิญร่วมสัมมนา แนวโน้มอนาคตของ INTERIOR DESIGNER ไทยในอาเซียน , การศึกษาต่อด้านการออกแบบในต่างประเทศ

สัม 2

                                            ขอเชิญร่วมสัมมนาด้านการออกแบบ ในหัวข้อดังนี้ “แนวโน้มอนาคตของ INTERIOR DESIGNER ไทยในอาเซียน” “การศึกษาต่อด้านการออกแบบในต่างประเทศ” “FACEBOOK กับการเรียนสมัยใหม่” จัดโดยนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  ณ  บริเวณใต้ออดิทรอเรียม (โถงชั้น 1)  เริ่มเวลา  09.30 น. เป็นต้นไป

Read More »

JOIN WORKSHOP IN URBAN AND CONSERVATION 2016

กำหนดการ

                                    JOIN WORKSHOP IN URBAN AND CONSERVATION  APRIL 2016 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 11  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กับ  University Teknologi Malaysia  และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  โดยกำหนดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่  19-31 ตุลาคม  2559  ณ  ห้องแสดงนิทรรศการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ยังได้เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทุกสาขา  เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 12  ณ  ประเทศมาเลเซีย  สำหรับนิสิตผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นใบสมัครได้ที่คุณพีรภัทร สารอภิสิทธิคาม (ฝ่ายวิชาการ)  สำนักงานเลขานุการ  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง …

Read More »

เรียนเชิญทุกๆท่าน ร่วมงานครบรอบ 20 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

14205936_1779225249021456_2890064890918975414_o

                      เรียนเชิญทุกๆท่าน ร่วมงานครบรอบ 20 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่าง 8-11 กันยายน 2559  ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : 20th Arch.msu.   กำหนดการประกอบการจัดกิจกรรม  

Read More »

ยินดีตอนรับผู้แทนสภาสถาปนิก เพื่อพิจารณา การรับรองปริญญา หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม

POSTER A3 file เล็ก

                        วันที่ 29 สิงหาคม 2559 การรับรองปริญญา หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LA ARCH.MSU คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

เชิญชวน ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “การออกแบบนิทรรศการอย่างไรให้น่าสนใจ” โดยอาจารย์ นพดล ลิ้มวัฒนกูร

14051761_1145083238868511_166601239196650432_n

                  เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร  นิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “การออกแบบนิทรรศการอย่างไรให้น่าสนใจ” โดยอาจารย์ นพดล ลิ้มวัฒนกูร ผู้ออกแบบ มิวเซียมสยาม ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม นี้ค่ะ เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย AR316 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.นิพัทธา  น้อยประวัติ

Read More »

เชิญชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนิสิตและการทัศนศึกษาทางสถาปัตยกรรมภายใน

13919984_1027171447379156_6219622935565987809_o

                                              ขอเรียนเชิญคณาจารย์  บุคลากรทุกท่าน  นิสิตและผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนิสิตและการทัศนศึกษาทางสถาปัตยกรรมภายใน ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 ภาพ/ข่าว : อาจารย์ดวงมณี  ปิ่นแก้ว

Read More »

เชิญชมนิทรรศการงานโครงการทางนฤมิตศิลป์ “Artsylum”

13076891_1091693667543088_964195139425276423_n

            สาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการทางนฤมิตศิลป์ “Artsylum” ______________________ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559 ณ ชั้น 8 Central World (TK Park) กรุงเทพมหานคร ______________________ 18-20 พฤษภาคม 2559 ณ ชั้น 2 Central Udon Thani  จังหวัดอุดรธานี ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/artsylumseniorshow/ ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล : Artsylum Senior Show

Read More »
 
Translate »