UPCOMING EVENTS

ขอเชิญชวนนิสิต และผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ประสพการณ์วิชาชีพ Eco Architect”

27750025_1722459781133137_8038498646773830400_n

ขอเชิญชวนนิสิต และผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ประสพการณ์วิชาชีพ Eco Architect” โดยวิทยากร คุณคำรน สุทธิ จาก บริษัท Eco Architect co,ltd. ในวันศุกร์ที่ 9 ก.พ 2561 เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ข้อมูล: อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์ ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

เชิญชวนนิสิต และผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การออกแบบโรงแรมและรีสอร์ท”

19642729_1707020656010383_2458164848137902076_n

เชิญชวนนิสิต และผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การออกแบบโรงแรมและรีสอร์ท” โดยวิทยากร คุณดิเรก วงศ์พนิตกฤต จาก บริษัท Habita Architects co,ltd. ในวันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 2561 ณ ห้อง AR-316 เวลา 13.30-16.30 น. ข้อมูล : อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์ ข่าว : นางสาวปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

ขอเชิญชมนิทรรศการรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

isan-symply

                                            ขอเชิญชมนิทรรศการรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560  ณ  ห้องประชุม AR116 และห้องแสดงนิทรรศการผลงาน (AR104)  ชั้น 1 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะมีการจัดแสดงผลงานของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการจัดแสดงระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2560

Read More »

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศรัชกาลที่ ๙”

11-09-60

                                  ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศรัชกาลที่ ๙” โดย ดร.พรธรรม ธรรมวิมล  ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง AR-๒๐๑ ออดิทอเรียม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : อาจารย์โกวิทย์ วาปีศิลป์

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษในรายวิชาวัสดุและการก่อสร้าง 3 หัวข้อ “โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม” โดย รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ

12-09-60

                                            ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษในรายวิชาวัสดุและการก่อสร้าง 3 หัวข้อ “โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม” โดย รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ห้อง AR 208 เวลา 9.00-12.00 น. และ วิพากย์ผลงาน ใต้ออดิทอเรี่ยม เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : อาจารย์รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

18121458_1421406951238423_8614780360898762660_o

                        ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกระดับแนวหน้าของเมืองไทย ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร (Auditorium) อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล:อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์

Read More »
Translate »