UPCOMING EVENTS

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Thesis of the year 2016 “เฮาเฮ็ด เฮาโชว์”

titleweb

                  ขอเชิญบุคลากร นิสิตและผู้ที่สนในเข้าร่วมกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจทางวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา 2559  ในกิจกรรม Thesis of the year 2016 “เฮาเฮ็ด เฮาโชว์”  โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560  ซึ่งกิจกรรมจะมีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกสาขาวิชา , ผลงานนิทรรศการ Thesis 2016 , การเสวนาในหัวข้อ “ก้าวสู่วงการนักออกแบบ 4.0”  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ญ  วิบูลย์สวัสดิ์  อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มาร่วมบรรยาย  Last Lecture  ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้กิจกรรม Thesis of the year เป็นกิจกรรมที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการนำเสนอและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่สุดแห่งปี ในรายวิชาออกแบบ ของนิสิตทุกสาขาแต่ละชั้นปี ตลอดจนการจัดนิทรรศการต่างๆ ตลอดปีการศึกษา และเพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่ดีด้านการเรียนการสอนขึ้นทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิตให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะฯอันเป็นความภาคภูมิใจของนิสิตและคณาจารย์ทุกสาขาวิชา

Read More »

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560.

111

                        ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์เข้าร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 18.30 น. ณ สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

เชิญท่านที่สนใจขายภาพถ่ายและภาพเวคเตอร์ออนไลน์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการภาพถ่ายดิจิตอลในเชิงพาณิชย์

2

                                                  เรียนเชิญท่านที่สนใจขายภาพถ่ายและภาพเวคเตอร์ออนไลน์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการภาพถ่ายดิจิตอลในเชิงพาณิชย์”  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาได้ทุกท่านครับ โครงการจัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 นี้  ณ  ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AR 113 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายโดยศิษย์เก่า คุณวณัฐชนันท์ บัวหอม ที่มีภาพในสต๊อกโฟโต้กว่า 15 ,000 ภาพ ที่มา : อาจารย์ธีรพงศ์  ไศลสุข

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560

h01

                  รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 25 มค. – 17 มี.ค. 60  สมัครออนไลน์ ที่ http://www.grad.msu.ac.th/admission/index.php?page=home 18 – 19 มี.ค.60 สมัครด้วยตนเอง ณ.บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

Read More »

ขอเชิญชวนร่วมงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ

poster-gift-2017-title

                      ขอเชิญชวนร่วมงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ อาหาร ดนตรี แฟชั่นโชว์ ระหว่าวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  17.30 – 22.00 น.  ณ  บริเวณหน้าตลาดน้อย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทาง Facebook :: CA MSU Gift&Design Festival วีดีทัศน์ในป่ามีอะไรให้ค้นหานะมาหาคำตอบกัน กับเทศกาล Gift & Design Festival ครั้งที่ 14  

Read More »

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาโครงการภูมิสถาปัตยกรรม” โดย ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์

15966928_1294290047281066_1857732080_o

                  ขอเชิญคณาจารย์และนิสิต  ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาโครงการภูมิสถาปัตยกรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  วัฒนสินธุ์  อุปนายกสภาสถาปนิก และ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะมีการบรรยายในวันที่ 11 มกราคม 2560  ณ  ห้องบรรยาย AR314  ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

Read More »

ขอเชิญคณาจารย์ บุคคลากร และนิสิตทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 16

3

                    ขอเชิญคณาจารย์ บุคคลากร และนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ ค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 16 ในปีนี้จัดขึ้นในวันที่23-26 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ท่านใดประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณ หรือสิ่งของ สามารถติดต่อได้ที่ประธานค่าย นายจีระวัฒน์ วงษ์ศรี โทรศัพท์ 0824978802 ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559

15138402_1253987657980354_5130709698371053730_o

                  วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝึกซ้อมย่อยที่คณะ วันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2559 ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล:กองกิจการนิสิต มมส รายละเอียดเพิ่มเติม : https://activity.msu.ac.th/congratulations/

Read More »

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 49 ปี

15301149_1402242363119597_1043010857_n

                        ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 49 ปี ประจำปี 2559 วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการ : https://goo.gl/l5TW6T

Read More »
Translate »