UPCOMING EVENTS

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559

Recruit new students

                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 1. ระบบพิเศษ รับผู้จบ ม.6 ไม่เกิน2ปี และรับสมัคร นิสิต มมส ที่ต้องการเปลี่ยนคณะ/สาขาวิชา สมัครวันที่ 15 มี.ค.-30 เม.ย. 59 คลิก>> http://acad.msu.ac.th/th/ 2.โครงการที่คณะรับสมัครเอง คลิก>> http://acad.msu.ac.th/th/ 3. แอดมิชชั่น สมัครวันที่ 10-17 พ.ค.59 คลิก>> http://www.aupt.or.th/admissions.php ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 11

12896381_1163137347043995_1544593629_o

                  กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วกับโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 11 UTM (SCHEDULE “11st JOINT WORKSHOP ON URBAN DESIGN AND CONSERVATION BETWEEN UNIVERSITY TEKNOLOGI MALAYSIA AND MAHASARAKHAM UNIVERSITY THAILAND” นอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันแล้วยังเป็นความร่วมมือเพื่อให้นิสิตแต่ละสถาบันได้ฝึกออกแบบในสถานที่จริงร่วมกัน โดยกิจกรรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-13 เมษายน 2559 ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ กิจกรรม UTM ครั้งที่ 10 ภาพ/ข้อมูล : ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ The 11st UTM Joint Workshop According to success of ten previous workshops, the …

Read More »

โครงการ Thesis of The Year 2015 ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

12919450_10154151615546209_1734678987_o

                โครงการ Thesis of The Year 2015  ซึ่งเป็นการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานที่สุดแห่งปีของนิสิตชั้นปีสุดท้ายทุกสาขาวิชาและการแสดงนิทรรศการของนิสิตตลอดปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา  โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่  22  เมษายน  2559 Thesis of the year 2015 Faculty of Architecture Urban Design and Creative Art proudly presented outstanding theses and senior projects of the academic year 2015 on “Thesis of the year 2015” event. Apart from the winners has been awarded, …

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

12801383_1052561908122931_402224500896518729_n

            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยมีกำหนดการดังนี้ 1.1 วันที่ 17 มีนาคม 2559 วันฝึกซ้อมสำหรับบัณฑิตที่มียศ ว่าที่ร้อยตรี ณ กองกิจการนิสิต 1.2 วันที่ 18 มีนาคม 2559 วันฝึกซ้อมย่อย ณ ห้องทรงคุณ อัตถากร 1.3 วันที่ 19 มีนาคม 2559 วันฝึกซ้อมย่อย ณ ห้องทรงคุณ อัตถากร และซ้อมบนเวที ณ อาคารพลศึกษา (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ ซ้อมเวลา 12.01-12.13 น.) 1.4 วันที่ 20 มีนาคม …

Read More »

ขอเชิญร่วมเทศการของขวัญ

945872_680228368746942_5384460862829825768_n

“ขอเชิญร่วมเทศการของขวัญ” ของทำมือ  อาหาร  ดนตรี  แฟชั่นโชว์ ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณตลาดน้อย  มมส. ใหม่ ที่มาข่าว : อ.ฐิติรัตน์  นิมิตรบรรณสาร

Read More »

กิจกรรมสัมมนา จะ-ลา-จร

11990627_1041038149280270_332877898466104199_n

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา จะ-ลา-จร. โดยนิสิตชั้นปีที่ 5  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Ar)ในวันพุธที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เวลา 9:00 – 12:00 น.ณ. โถงชั้น 1 (ใต้ออดิทอเรียม AR201) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มา/ภาพ : อาจารย์จารุณีย์  นิมิตศิริวัฒน์ “Ja-La-Jorn” Seminar 5th year students in Architecture held the public seminar called “Ja-La-Jorn” on 25th November 2015. The Seminar purposed people preparation for the big change of university traffic.

Read More »

บรรยายพิเศษ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป

12243422_10204924478939751_396019218471389176_n

ประชาสัมพันธ์เชิญนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป”โดย อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ห้อง AR 214 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มา/ภาพ : อาจารย์ชิโนรส  พันทวี Special lecture in vernacular architecture and environment in Continental Southeast Asia. A special lecture entitled “Vernacular architecture and environment in Continental Southeast Asia” was given for students and those interested by Dr.Kriengkrai Kerdsiri from Silpakorn …

Read More »

WORKSHOP PHOTO TO BATH ครั้งที่ 4 ขายภาพถ่ายและภาพเวคเตอร์ออนไลน์

WORKSHOP_PHOTO_TO_BATH

เรียนเชิญท่านที่สนใจขายภาพถ่ายและภาพเวคเตอร์ออนไลน์ เข้าร่วมโครงการนี้ได้ทุกท่านครับ โครงการจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นี้ครับที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AR 113 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายโดยศิษย์เก่าคุณวณัฐชนันท์ บัวหอม ที่มีภาพในสต๊อกโฟโต้กว่า 10,000 ภาพ ที่มาข่าว/ภาพ : อาจารย์ธีรพงศ์  ไศลสุข   The 4th PHOTO TO BAHT WORKSHOP The 4th PHOTO TO BAHT WORKSHOP was opened for students and staffs on 26th November 2015 at faculty computer room. The lecture about selling photos and vector images online was given by Wanutchanun …

Read More »
 
Translate »