หลักสูตรการจัดการการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภายใต้ชื่อทีม “CUBIC” สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ที่คว้ารางวัล

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความกับนิสิต หลักสูตรการจัดการการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภายใต้ชื่อทีม “CUBIC” ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 20,000บาท และประกาศเกียรติคุณ ในการแข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : BIM) ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ บางเขน (รอบแรก) และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (รอบที่สอง) จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php…

#มมส#MSU#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#MahasarakhamUniversity

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *