อบรมหลักสูตรระยะสั้น รหัส RDSC-SP001: SuperMap GIS Technology User

อบรมหลักสูตรระยะสั้น รหัส RDSC-SP001: SuperMap GIS Technology User

ติดตามผลงานของทุกท่านที่เข้าอบรมได้ในการกลับไปพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแต่ละเมืองเร็วๆ นี้ กับการใช้ iDesktop iServer iPortal

ใครพลาดรุ่นนี้ ติดตามรหัส RDSC-SP002 ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2566

อยากรู้จัก SuperMap จากประสบการณ์งานจริงต้องเรียนจาก RDSC เท่านั้นครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *