เป็นการระดมความคิดของคนรุ่นใหม่ที่มองสังคมโลกในแบบของพวกเค้าเพื่อจารึกเป็นฮูปแต้มอีสานร่วมสมัยฝากไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้สืบทอดต่อไป

ด้วยแนวคิดของพระมหาอ้าย ธีรปัญโญร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดย.ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและอาจารย์ในคณะ จึงทำให้เกิดผลงานที่ทรงคุณค่านี้
เคดิต : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072268834595