จากโรงงานผลิตยาสูบ 5 ออกแบบโดย รังสรรค์ ต่อสุวรรณ

จนมาถึงพิพิธภัณฑ์ของสวนป่าเบญจกิติ ร่องรอย พื้นที่ อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่ออายุจาก 40 ปีที่แล้วให้เราสัมผัสเรียนรู้ของจริงกับกิจกรรมใหม่ บริบทใหม่

ออกแบบโดย สถาบันอาศรมศิลป์ - Arsom Silp Institute of the Arts ที่สำคัญยังถูกใช้เป็นพื้นที่กิจกรรมหลักของงาน #WOWFestival2022