เวทีการประกวดอาคารยอดเยี่ยมแห่งปี Blue Scope Design Award 2022

เวทีการประกวดอาคารยอดเยี่ยมแห่งปี Blue Scope Design Award 2022 ที่สถาปนิกและนักออกแบบจะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่โดดเด่นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบ และเหล็กเคลือบสีของบลูสโคป
ภายใต้ธีมการประกวด ‘Addressing the climate change: make the better world for next ชิงถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม https://asajournal.asa.or.th/term-of-reference/