ขอแสดงความยินดีกับพี่ปี 5 สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ ทีมใหญ่กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับพี่ปี 5 สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ ทีมใหญ่กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และทีม Coco, หวานร้อยเท่านั้น 2Good4U กับรางวัลชมเชย จากการประกวด BIMobject Green Design Competition 2022