ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ วิวัฒน์ วอทอง เข้ารับรางวัล ​ "นาคราช" เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน​ สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันวิจัย​ศิลปะ​และ​วัฒนธรรม​อีสาน​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบรางวัล “นาคราช” งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564-2565
Mahasarakham University
คุณวุฒิไกร ป้อมมะรัง