ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายธีรภัทร กุลพลเมือง

นิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอชั้นปีที่ 3 ชื่อผลงาน "สีสันวัฒนธรรม" ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหม The 4th Next Big Silk Designer Contest 2022