Asia Young Designer Award Thailand 2022

ภาพบรรยากาศในการเข้ารับรางวัลจากเวทีการประกวดแบบ Asia Young Designer Award Thailand 2022 ในวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นาย วราเทพ อยู่สบาย เข้ารับรางวัล Best Color Choice Award และน.ส.ปรียาภัทร มาภักดี เข้ารับรางวัล Architectural Qualification