ผลงานนิสิตในรายวิชา Landscape Architecture Design 2 นิสิตชั้นปีที่ 3

ผลงานนิสิตในรายวิชา Landscape Architecture Design 2 นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม โปรเจคนี้มีชื่อว่า Herb House (บ้านและสวนสมุนไพร )คือการที่เราต้องออกแบบพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยจะออกแบบพื้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดหรือธรรมชาติให้มากเกินไป ออกแบบทั้งการจัดวาง Plan Zoning Area plant contour เพื่อที่จะดีไซน์ให้เกิดการใช้งาน