รางวัลจากงาน BIMobject Green Design Competition

นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมทีม “Gang Arch” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่
นายสถิตพล พันธุ์งาม
นางสาวปริญญา ก้านตง
นายภานุวัฒน์ พจสิทธิ์