ต้อนรับน้องใหม่ปี 1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับงานผลงาน Freshy@ARCH ภาพถ่ายนำเสนอมุมมองของน้องนิสิตปี 1