ประสบการ์ณวิชาชีพ มาคอมเม้นท์โปรเจคโรงแรม

ขอบคุณวิทยากรรุ่นพี่ พี่บิว พี่เม่น รุ่น 3IA พี่บิ๊กรุ่น 5 IA MSU ที่ได้นำประสบการ์ณวิชาชีพ มาคอมเม้นท์โปรเจคโรงแรม รายวิชาInterior Architectural Design 5 นิสิตปี 3 IA MSU พร้อมทั้งได้นำตัวอย่างการทำงานวิชาชีพมาให้น้องๆนิสิตได้ศึกษา