คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปาริชาติ ศรีสนามในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับ “ปริญญาเอก”