ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ปีงบประมาณ 2566 :: จำนวน 500 ทุนๆ 4,000 บาท ประเภททุนรายปี :: รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป :: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-31 กรกฎาคม 2566 :: ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะฯ ในวันเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) -------------------- รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1J6NXRhcNnZ0rC7MwytiIj0VS9A9EnJcq/view?fbclid=IwAR16yRYo3Rw4y6Td19YO9H9veGZfaCknEoZF_BbdFH6jJemDaXQT-QiPmuI