อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ที่คว้ารางวัล วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความกับนิสิต หลักสูตรการจัดการการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภายใต้ชื่อทีม “CUBIC” ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 20,000บาท และประกาศเกียรติคุณ ในการแข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : BIM) ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ บางเขน (รอบแรก) และวันที่ 1 พฤศจิกายน 
Read more
ขอแสดงความยินดีนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการ “ใครๆก็ออกแบบเมืองได้”HACKABLE CITY CompetitionVIDEO Contest “ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่งาน สถาปนิกอีสาน’66 “ชางพอซางแม” The Legendary Artisan ณ โรงแรมอุบลโฮเต็ล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท 2 รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร ชื่อผลงานลานปูนที่โดดเดี่ยว โดย นายปฏิภาณ มานะวงศ์ นางสาวชุติสรา อ่อนแก้ว นายนครินทร์ จำปาทิพย์ นางสาวปิยนุช แขสว่าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท 2 
Read more