อบรมหลักสูตรระยะสั้น รหัส RDSC-SP001: SuperMap GIS Technology User ติดตามผลงานของทุกท่านที่เข้าอบรมได้ในการกลับไปพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแต่ละเมืองเร็วๆ นี้ กับการใช้ iDesktop iServer iPortal ใครพลาดรุ่นนี้ ติดตามรหัส RDSC-SP002 ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2566 อยากรู้จัก SuperMap จากประสบการณ์งานจริงต้องเรียนจาก RDSC เท่านั้นครับ
Read more