• All
  • ทุน/วิจัย
  • ประชาสัมพันธ์
  • ผลงาน/ศิษย์เก่า
  • สมัครงาน
  • อบรม/สัมมนา

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร” ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 – บาท ประเภททุน รายปี

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร” ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 – บาท ประเภททุน รายปี ระยะเวลาการสมัครวันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566 ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาบันทึกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนผ่านระบบสารสนเทศของกองกิจการนิสิต ss.msu.ac.th หรือส่งด้วยตนเองที่งานทุน แนะแนวและสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต มมส ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th หรือ https://sa.msu.ac.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0…/…

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

https://drive.google.com/file/d/1KU6uNCXpZ3exbZ_w2z-9bE-DBoew6DyO/preview

นโยบายและแผนการบริหารจัดการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หลักสูตรการจัดการการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภายใต้ชื่อทีม “CUBIC” สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ที่คว้ารางวัล วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความกับนิสิต หลักสูตรการจัดการการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภายใต้ชื่อทีม “CUBIC” ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 20,000บาท และประกาศเกียรติคุณ ในการแข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : BIM) ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ บางเขน (รอบแรก) และวันที่ 1 พฤศจิกายน 

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการ “ใครๆก็ออกแบบเมืองได้”HACKABLE CITY CompetitionVIDEO Contest “

ขอแสดงความยินดีนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการ “ใครๆก็ออกแบบเมืองได้”HACKABLE CITY CompetitionVIDEO Contest “ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่งาน สถาปนิกอีสาน’66 “ชางพอซางแม” The Legendary Artisan ณ โรงแรมอุบลโฮเต็ล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท 2 รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร ชื่อผลงานลานปูนที่โดดเดี่ยว โดย นายปฏิภาณ มานะวงศ์ นางสาวชุติสรา อ่อนแก้ว นายนครินทร์ จำปาทิพย์ นางสาวปิยนุช แขสว่าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท 2 

อบรมหลักสูตรระยะสั้น รหัส RDSC-SP001: SuperMap GIS Technology User

อบรมหลักสูตรระยะสั้น รหัส RDSC-SP001: SuperMap GIS Technology User ติดตามผลงานของทุกท่านที่เข้าอบรมได้ในการกลับไปพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแต่ละเมืองเร็วๆ นี้ กับการใช้ iDesktop iServer iPortal ใครพลาดรุ่นนี้ ติดตามรหัส RDSC-SP002 ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2566 อยากรู้จัก SuperMap จากประสบการณ์งานจริงต้องเรียนจาก RDSC เท่านั้นครับ

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)” ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)” ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 5,000 – บาท ประเภททุน รายปี ระยะเวลาการสมัคร วันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566 ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาบันทึกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนผ่านระบบสารสนเทศของกองกิจการนิสิต ss.msu.ac.th หรือส่งด้วยตนเองที่งานทุน แนะแนวและสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต มมส ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th หรือ https://sa.msu.ac.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0…/…